COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Marknadsundersökning

VÅRA MARKNADSSEGMENT

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Vi tillhandahåller IT-tjänster för alla steg i marknadsundersökningarnas värdekedja – både för syndikerade och anpassade marknadsundersökningar.

Många företag letar efter mätbara avkastningar på sina satsningar inom marknadsföring, däribland information som ger ROI-insikter om pay-per-click, banderollsannonser och sociala medier. Det är precis vad våra lösningar erbjuder – mätningar mellan olika plattformar med fokus på kvalitet samt marknadsundersökningar och avancerad analys.

Vi utvecklar även noga anpassade tekniska lösningar till många av våra kunder, däribland sex av de 10 främsta marknadsundersökningsbyråerna världen över.

Funktioner

Rapportering och analys

Cognizants marknadsundersökningsverksamhet erbjuder enhetlig support för alla konsult-, IT-, IT-infrastruktur- och BPO-tjänster – från början av forskningsdesignen till slutlig rapportgenerering. 

Våra rapporterings- och analystjänster innefattar Business Intelligence, prediktiv analys, interaktiva infopaneler, statistisk modellering, webben och social mediaanalys.

 • Business Intelligence och prediktiv analys
 • Analys av webben/sociala medier
 • BIG DATA-ANALYS
 • Avancerad analys och statistisk modellering
 • Interaktiva instrumentpaneler

Datainsamling och -bearbetning

Vi tillhandahåller följande med hjälp av de senaste verktygen för CATI, CAWI och datalagring:

 • Datainsamlingssystem
 • Databearbetning
 • Datahanteringstjänster och datalager
 • Big Data-hantering

Undersökningshantering

Vi hanterar undersökningar, från design och skapande till administration, med hjälp av ledande verktyg som IBM SPSS, Confirm IT eller anpassade program.

 • Program för onlinebaserad/vanlig undersökning
 • Program för mobil/social/interaktiv undersökning
 • Kampanjhantering.
 • Värdhantering för undersökningar i molnet och på andra plattformar

Urvals-/panelhantering

Vi använder CRM- och BPM-verktyg för att skapa och hantera urval och paneler och tillhandahåller den programvara som behövs för fullständiga analyser.

 • Panelhantering och -underhåll
 • Panelmigrering
 • Urvalshantering
 • Lojalitetshanteringssystem

RESURSER

Cognizant Market Research kan hjälpa dig med all konsultverksamhet, IT-tjänster, IT-infrastrukturer och BPO-tjänster.

Tekniska och analytiska utmaningar för aktörer inom marknadsundersökning

Få reda på hur våra marknadsundersökningstjänster gör att företag kan övervinna sina IT-utmaningar och lyckas på en konkurrensutsatt marknad.

Lösningar för marknadsundersökning och mediemätning | Cognizant Sverige