COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Konkurrensen inom området affärsinformation är stor, och konsumenterna är krävande. Vi hjälper dig att få din verksamhet att synas.

Det är viktigare än någonsin att leverera information i rätt tid, på rätt ställe och i rätt format. Detta gäller särskilt det juridiska, finansiella, vetenskapliga samt medicinska området, där regleringar och ekonomisk press komplicerar aggregering och leveranser.

Vår Business Information Services-avdelning har omfattande erfarenhet av att hjälpa vårdgivare att organisera, presentera och distribuera tjänster på nya sätt. Detta är anledningen till att fyra av de 10 främsta informationstjänsteföretagen förlitar sig på oss för IT-tjänster och support.

Funktioner

Insamling, behandling och rapportering av data

Våra lösningar innefattar:

 • Datahantering: Omfattar datainsamling, datatvätt, rapporteringsverktyg och automatisering.
 • Datautvinning: Inkluderar crosstab-format, datahämtningar och Excel-/PowerPoint-tabeller.
 • Analyssupport:  inkluderar kvantitativ och kvalitativ forskning, prognoser, segmentering och målgruppsinriktning, koncepttest, infopaneler och leveransverktyg, programmering av onlineundersökningar samt datalagerhantering och Business Intelligence.

Kredit- och finansinformation

Vi hjälper leverantörer att hantera de drastiska förändringar som har skett inom detta område. Våra lösningar innefattar:

 • Efterlevnad: Säkerställ att du når din målgrupp med exakt och meningsfull information som uppfyller kraven.
 • Konkurrens: se till att innehållsaggregatorer och leverantörer av sökfunktioner inte försämrar din marknadsandel. Vår strategi och våra implementeringslösningar ger dig rätt prenumerationsmodeller för kunderna, inklusive metoder för hur innehållet kan öka intäkterna.
 • Skalning på begäran: Leverera molnteknik som gör att din verksamhet kan växa och skala efter behov utan nya kapitalåtaganden, detta tack vare våra partnerskap med andra ledande programvaru- och tjänsteleverantörer.
 • Tillväxtmarknader:  Tackla nya marknader med specifika kredit- och finansbaserade informationsbehov med hjälp av vår beprövade globala leveransmodell och våra konsulttjänster.
 • Bli mobil: Se till att kunderna enkelt kan ta del av din information på olika enheter.
 • Hantering av digitala resurser: Använd vår lösning för hantering av digitala resurser för att följa upp data under deras livscykel i kombination med full transparens.

Information om juridik och regleringar

Företag som arbetar med juridisk information står inför strukturella utmaningar, inklusive sjunkande arvoden och intensiv konkurrens. Vårt team av domän- och teknikexperter kan hjälpa dig att hantera många av branschens utmaningar med följande tjänster:

 • Omvandling av IT-system: Bygg och hantera dina IT-system så att du kan vara flexibel och reagera snabbt på det dynamiska affärslandskapet och använda den senaste tekniken för moln, mobilanvändning, analys och sociala medier.
 • Globala marknader: Vi erbjuder säker dataöverföring från ett flertal platser globalt och gör att kunder med olika enheter enkelt får tillgång till sådana data.
 • Domänpartnerskap: Vår företagskonsultverksamhet omfattar jurister som kan erbjuda vital tredjepartsrådgivning i företagsinformationsfrågor.

Vetenskaplig, teknisk och medicinsk information

Globala ekonomiska förändringar har skapat nya förutsättningar för konkurrensfördelar i de vetenskapliga, tekniska och medicinska IT-branscherna. Vi hjälper dig att navigera i den nya informationsvärlden med dessa tjänster:

 • Nya marknader och segment: Ekonomier på frammarsch skapar nya möjligheter för tillväxt. Vår globala leverans- och domänexpertis innebär att vi kan storleksanpassa tjänsterna i enlighet med dina expansionsplaner.
 • Open Access: Vi hjälper dig att utarbeta ett optimalt förhållningssätt till open access så att du kan besluta vad och hur mycket av ditt innehåll som ska omfattas av open access-principen.
 • Mobil och molnbaserad datoranvändning: Vi förstår de infrastrukturutmaningar som aggressiva tillväxtplaner medför och kan rekommendera skalbara och överkomliga lösningar som fungerar med alla budgetar.

RESURSER

Framtidens juridiska sökverktyg

Stora juridiska firmor bygger sina egna informationshanteringsdatabaser och har stora volymer arbetsprodukter tillgängliga. Med rätt sökteknik blir det möjligt att hitta sammanhangskänsliga och relevanta resultat.

Innovationsimperativ för finansiella tjänster

Innovationsagendan för leverantörer av finansiella tjänster bör innefatta bättre insyn, fokus på kompetens och säkerställande av efterlevnad.