COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Från on-demand-medier till digital distribution – ledare inom medier och underhållning vänder sig till oss för hjälp med att arbeta bättre och annorlunda.

Cognizant gör det möjligt för medie- och underhållningsföretag att dra nytta av globala tjänster på nya sätt – oavsett om det handlar om hantering av digitala tillgångar, innehållshantering eller skydd mot piratkopiering.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

 • REKLAM

  Lägg dig före resten med våra lösningar för kreativt innehåll – digital reklam, direktmarknadsföring och tillgångshantering.

 • PROGRAMSÄNDNING

  Anpassning av innehåll till föränderlig efterfrågan för att öka publikens engagemang och för bättre hantering av medieresurser och rättigheter.

 • FILMAD UNDERHÅLLNING

  Vi skiljer oss från konkurrenterna bland annat genom att hjälpa studio- och underhållningsföretag till effektivare omvandlingar och samtidigt optimera befintliga affärsmodeller.

 • MUSIK

  Effektivitetshöjningar i distribution av digitalt innehåll och mobil musik.

 • TRYCK- OCH FÖRLAGSVERKSAMHET

  Vi erbjuder lösningar som hjälper tryckerier och förlag att leverera ett mer personanpassat innehåll i nya kanaler.

 • SPEL

  Vi tar din verksamhet till nästa nivå med innovativa kundupplevelselösningar som hjälper dig att leverera effektiva och kostnadseffektiva tjänster.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Lär dig mer om våra förkonfigurerade lösningar för kommunikation, media och IT och konsulttjänster som passar medie- och underhållningsföretag.

FOKUS PÅ LÖSNING

Omvandling av innehåll i den digitala åldern

Cognizant Contentize underlättar omvandlingen av innehållsekosystem så att de anpassas till utmaningarna i en allt mer digitaliserad och global innehållsindustri med hjälp av automatisering, plattformar och digitala lösningar.

RESULTAT

Omvandling av HR-processer på Macmillan Science and Education

Cognizant leder en global implementering av Oracle HCM Cloud som ger utgivare inom naturvetenskap och utbildning en enhetlig datavy för effektiv HR-hantering.

Hämta PDF

Toppreklambyrå börjar använda hantering av digitala resurser med assetSERV

När en av reklamvärldens mest kända byråer skulle ersätta sitt värdbaserade hanteringssystem för digitala resurser valde den Cognizant assetSERV. Byråns 12,000 globala användare migrerar nu till assetSERV. Med det nya DAM-systemet kan byråns kontor världen över skräddarsy kundmaterial så att de passar regionala behov. Genom assetSERV har byrån skapat sofistikerade webbanalysverktyg och rapportfunktioner.

Beprövade resultat från våra TV-bolagskunder

Sportavdelningen på ett stort programföretag behövde konsolidera och effektivisera tillgången till den stora mängden innehåll som de använder på veckobasis. Vi utvecklade ett mediehanteringssystem som gör det möjligt för producenter att söka metadata från en mängd olika källor och granska videotillgångar från skrivbordet. Systemet gjorde det möjligt för koncernen att övergå till HD-sändningar mycket snabbare än tidigare.

 • Resurshanteringssystem hjälpte producenter att söka bland flera olika källor
 • Vi effektiviserade övergången till HD-sändning

Underhållningsföretag övergår till digitalt

Vi levererade en fullständig digital lösning för försörjningskedjan för ett stort underhållningsföretag. Lösningen kan användas med scenarier för hantering av förfrågningar, framtagning av innehåll, paketering, leverans, fakturering, rapportering och hantering av digitala tillgångar. Den ger också möjlighet att följa upp nyckeltal och öka effektiviteten genom automatisering av affärsregler och arbetsflöden.

 • Försörjningskedjelösning som effektiviserar resursförfrågningar, paketering, leverans och fakturering.
 • Automatisk uppföljning av nyckeltal
 • Höjd effektivitet genom automatisering av affärsregler och arbetsflöden

Produktivare förlagsverksamhet

För att hjälpa förlag att bättre hantera kundernas många olika layouter och innehållskrav införde vi en gemensam hanteringsplattform för digitala resurser och relaterad teknik. Det resulterande systemet effektiviserade aktiviteter för anpassad publicering av böcker och textböcker, skapade effektivare processflöden och utökade kundernas möjlighet att spara och återanvända digitala resurser.

 • Omvandling av HR-processer på Macmillan Science and Education
 • RESULTAT

  Omvandling av HR-processer på Macmillan Science and Education

  Cognizant leder en global implementering av Oracle HCM Cloud som ger utgivare inom naturvetenskap och utbildning en enhetlig datavy för effektiv HR-hantering.

  Hämta PDF
 • Toppreklambyrå börjar använda hantering av digitala resurser med assetSERV
 • Toppreklambyrå börjar använda hantering av digitala resurser med assetSERV

  När en av reklamvärldens mest kända byråer skulle ersätta sitt värdbaserade hanteringssystem för digitala resurser valde den Cognizant assetSERV. Byråns 12,000 globala användare migrerar nu till assetSERV. Med det nya DAM-systemet kan byråns kontor världen över skräddarsy kundmaterial så att de passar regionala behov. Genom assetSERV har byrån skapat sofistikerade webbanalysverktyg och rapportfunktioner.

 • Beprövade resultat från våra TV-bolagskunder
 • Beprövade resultat från våra TV-bolagskunder

  Sportavdelningen på ett stort programföretag behövde konsolidera och effektivisera tillgången till den stora mängden innehåll som de använder på veckobasis. Vi utvecklade ett mediehanteringssystem som gör det möjligt för producenter att söka metadata från en mängd olika källor och granska videotillgångar från skrivbordet. Systemet gjorde det möjligt för koncernen att övergå till HD-sändningar mycket snabbare än tidigare.

  • Resurshanteringssystem hjälpte producenter att söka bland flera olika källor
  • Vi effektiviserade övergången till HD-sändning
 • Underhållningsföretag övergår till digitalt
 • Underhållningsföretag övergår till digitalt

  Vi levererade en fullständig digital lösning för försörjningskedjan för ett stort underhållningsföretag. Lösningen kan användas med scenarier för hantering av förfrågningar, framtagning av innehåll, paketering, leverans, fakturering, rapportering och hantering av digitala tillgångar. Den ger också möjlighet att följa upp nyckeltal och öka effektiviteten genom automatisering av affärsregler och arbetsflöden.

  • Försörjningskedjelösning som effektiviserar resursförfrågningar, paketering, leverans och fakturering.
  • Automatisk uppföljning av nyckeltal
  • Höjd effektivitet genom automatisering av affärsregler och arbetsflöden
 • Produktivare förlagsverksamhet
 • Produktivare förlagsverksamhet

  För att hjälpa förlag att bättre hantera kundernas många olika layouter och innehållskrav införde vi en gemensam hanteringsplattform för digitala resurser och relaterad teknik. Det resulterande systemet effektiviserade aktiviteter för anpassad publicering av böcker och textböcker, skapade effektivare processflöden och utökade kundernas möjlighet att spara och återanvända digitala resurser.

RESURSER

Medier som ligger steget före

Hastigheten och karaktären av de förändringar som branschen står inför, med anledning av den snabba utvecklingen av såväl kundernas teknik som beteenden, har lämnat många aktörer
på efterkälken. ågra har klarat den här omvälvningen bra, medan andra har problem med att definiera och lägga om sina verksamheter för att möta den nya efterfrågan. Insikterna som vi har vunnit genom att samarbeta med några av branschens största spelare, samt vår omfattande branschkunskap, möjliggör vårt nytänkande i hela den digitala försörjningskedjan.

Vi gör medier och underhållning personligare

Underhållningsbranschen (böcker, film och musik) var bland de första att anamma digitala lösningar. Faktum är att banbrytande digitala nativa företag skaffade sig en fördel genom att tillämpa Code Halo-tänkande för att kunna anpassa sig till och bättre förstå konsumenternas smak och preferenser. Detta gjorde de genom att koda betydelser från digitala fingeravtryck från alla deras interaktioner och transaktioner på webbplatser och sociala medier. Den här videon visar på möjligheterna – en potentiell intäktsökning på mellan 7 och 15 % – för underhållnings- och mediaföretag som är villiga att hantera olika utmaningar med Code Halo-tänkandet, till exempel att finna rätt färdigheter och utvinna användbara värden från tillgängliga datamängder.

IT-tjänster, konsulttjänster och lösningar för medie- och underhållningsföretag | Cognizant Technology Solutions