COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Dina kunder och potentiella kunder talar om dig. Lyssnar du? Dagens visionära företag blir mer innovativa genom att använda insikter från utbyten med kunderna.

 

Sociala medier är en viktig kanal för företag som vill nå ut till kunderna på digital väg. Cognizants integrerade verktyg för analys av sociala medier och rapportering (iSMART) använder Big Data och analys för att kunna hantera sina digitala avatarer och reklamkampanjer på ett mer medvetet sätt. iSMART kan hjälpa företag att mäta avkastningar på investeringar i reklamkampanjer, varumärkeseffektivitet och produktkänsla.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Omfattande flödesanalys med lösning för business intelligence och analys

iSMART integreras med företagets datalager och möjliggör därmed ett business intelligence-system som hålls inom företaget. Lösningen har fördefinierade infopaneler, rapportmallar, datamodeller, skript och algoritmer för stämningsanalys, vilket ger snabba implementeringscykler med kunderna.

Anpassning till branschens behov

Lösningen är tillgänglig som Software-as-a-Service eller som produkt så att den passar olika kundbehov. iSMART kan till exempel skräddarsys för läkemedelsföretag genom anpassade sökrobotar för FDA och webbplatser för kliniska prövningar.

Anpassning till data- och arkitekturkrav

iSMART kan analysera data från andra kanaler, inklusive e-postmeddelanden, textfiler, PDF-filer och Excel-filer. Arkitekturen gör det även möjligt för kunder att välja vilka komponenter de vill koppla till sitt datalager.

 

RESURSER

iSMART

Med analys av sociala medier kan företag skapa en positiv syn på sitt varumärke och öka medvetenheten om produkt- och tjänsteutbudet bland målgruppen. Cognizants iSMART möter samtliga företagets behov vad gäller sociala medier. Lösningen kan anpassas och ger realtidsbaserade insikter i organisationens effektivitet med avseende på sociala medier.

iSMART | Cognizants rapporteringsverktyg för analys av sociala medier | Cognizant Technology Solutions