COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Få en strategisk fördel, optimera din kompetens och kontrollera kostnader med våra lösningar för personalhantering.

ÖVERSIKT

HR befinner sig i en övergångsperiod För att kunna uppnå en optimerad talangbaserad organisation söker fler företag lösningar som är inriktade på lika delar teknisk innovation, affärsmognad och en strategi för hantering av förändringar i organisationen.

 

Molnet gör det möjligt för HR-organisationer att övergå från befintlig personalhantering till mer strategiska modeller för hantering av humankapital. Cognizants lösning OneHCM hjälper företag att flytta talanghanteringen till molnet och på så vis påskynda implementeringar, standardisera processer och sänka ägandekostnader.

 

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Stärk personalstyrkan med Cognizant och molnet

Många företag överväger att ersätta föråldrade personalhanteringsprogram med molnbaserade system. Cognizant OneHCM visar vägen med nästa generations rekryteringsprocesser, inbyggd Business Intelligence, mjukvara som tjänst (SaaS) och hybridimplementeringar, samt självbetjäning för att öka medarbetarnas användning och stöd. För att säkerställa integration med befintliga system upprätthåller vi starka strategiska partnerskap med andra branschledare, däribland SAP, Cornerstone OnDemand och SumTotal.

 

Använd våra beprövade HCM-metoder

För att påskynda driftsättningen i molnet använder vi vår egen DeploySuccess-metod samt HCM-metoder från ledande partner. Vi vet vilka uppgifter som måste utföras samt när och hur repeterbara processer ska användas. Genom att bygga in flexibilitet och skalbarhet i alla kundprojekt minskar vi implementeringsriskerna och bidrar till att säkerställa punktliga leveranser.

 

Talent in a Box ger avkastning på investeringarna inom bara 90 dagar

Med Cognizants ”Talent in a Box”-program kommer dina centrala HCM- och talanghanteringssystem igång inom fyra veckor eller mindre. Vi inleder all utplacering av HCM-program med att samla in kunskap om vad som behövs vad gäller personal, förfaranden och teknik. Vi ger uppmärksam vägledning om bästa praxis samt ändringskontroll, och vårt mål är att du ska få avkastning på investeringarna inom 90 dagar.

 

Sänk kostnaderna med Talent as a Service (TaaS)

Traditionella HR-outsourcingtjänster ersätts av molnbaserade affärsprocesser som tjänst (BPaaS). Skälet? BPaaS erbjuder kvalitetstjänster till en lägre kostnad, både för koncerner och medelstora företag. Cognizants lösning Talent as Service (TaaS) körs i molnet och ger dig en tjänstefokuserad HR-metod med skalbarhet och användarbaserad prissättning på begäran. Vi tillhandahåller konsulttjänster och administrativa tjänster, och du har fria händer att sköta HR-verksamheten.

 

Dra fördel av social integrering

Många HR-yrkesverksamma strävar efter att anpassa sina verktyg för humankapitalhantering till sociala medier som ett redskap att övervinna produktivitetsflaskhalsar och samtidigt sänka kostnaderna. Cognizants Social HCM kombinerar socialt lärande med social rekrytering och integrerar med sociala företagsnätverk som Microsoft Yammer och SAP Jam. Andra relaterade tjänster från Cognizant är till exempel strategiska konsulttjänster och bästa praxis vid användning av verktyg för socialt nätverkande.

Resurser

Talangoptimering: expandera verksamheten genom att omvandla HR och HCM

En organisation som försöker optimera sitt humankapital måste först och främst informera de anställda om den här strategin och sedan instruera medarbetarna om hur de kan förverkliga strategin. En analys av APQC/Cognizants undersökningsresultat visade mycket riktigt på en relation mellan HCM-ändringshanteringens effektivitet i organisationen och optimering av humankapital.

Talang som tjänst: mer medarbetardeltagande och högre effektivitet

HR-outsourcing har funnits länge, men leder i sin nuvarande form ofta till frustration hos anställda på grund av låg kvalitet hos tjänsten. Cognizants Talent-as-a-Service (TaaS) uppdaterar den här modellen och integrerar de verktyg som krävs av dagens chefer och anställda genom SMAC stack – sociala medier, mobila tjänster, analys och molntjänster.

Cognizants Talent-in-a-Box: maximera din talangstrategi

Effektivisera din humankapitalstrategi på bara 30 dagar med Cognizants HCM-plattform Talent-in-a-box. Det här molnbaserade systemet ger dina HR-chefer verktyg för att bättre attrahera, behålla och utveckla talang och garantera affärsmässiga framgångar. Vår SaaS-plattform är även kostnadseffektiv.

Cognizants Talent-as-a-Service: så att din HR-organisation kan fokusera på personalen

Nu kan du upprätta kopplingar mellan HR-chefer och anställda som uppfyller båda parters behov: arbetsflöden, hantering och delning av dokument, utbildning och framstegsuppföljning. Den här automatiseringen av systemet hjälper dig att uppnå företagsmål gällande flexibilitet, skalbarhet och lönsamhet.

Cognizants lösning One Human Capital Management (OneHCM) | Cognizant Sverige