carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Automatisering ger nya digitala funktioner och mervärde

Förnya affärsprocesser, IT-processer och strategier med integrerad automatisering för att kunna erbjuda unika kundupplevelser och öka tillväxten.

KOGNITIV AUTOMATISERING ÄR EN REN NÖDVÄNDIGHET


När äldre ekonomiska modeller ger vika för nya digitala företag förblir automatiserande organisationer konkurrenskraftiga och skapar betydande mervärde. Automatisering gör mer än att möjliggöra effektiva och kostnadseffektiva verksamheter. Också själva kärnan i verksamheten förbättras och smarta nya funktioner i hela företaget möjliggörs.

För att frigöra den här nya intelligensen måste organisationer använda olika förhållningssätt till automatiseringen inom de tre områdena affärsverksamhet, företagets IT-verksamhet och programutveckling, och inte hamna i fällan av att söka en enhetlig lösning som ska passa alla områden.

Cognizant tillämpar det här förhållningssättet och levererar klassledande automatisering inom en mängd olika system som ”tänker, agerar och lär” med Cognizant HiveCenter™. 

Cognizant HiveCenter™ är ett integrerat ekosystem för automatisering med följande egenskaper:

 • Branschledande rådgivningsfunktioner och professionella tjänster
 • Domänbaserade lösningar och erbjudanden
 • Klassledande plattformar och produkter från tredje part 

Möjligheterna för intelligent automatisering är oändliga

För att lyckas idag fokuserar många företag på topprioriterade mål såsom att minska komplexiteten i verksamheten, öka agiliteten och höja innovationstakten och samtidigt sänka relaterade kostnader. Av de olika hävstångsverktygen som organisationer använder för att uppnå dessa mål är smart teknik, vilket vi kallar intelligent automatisering, ett av de mest mångsidiga och effektiva.

VISA PDF

DE SENASTE IDÉERNA

Tjänster

Automatisering är en resa


Automatisering är en omvandlande resa som tillför mervärde i moderna företag och IT-organisationer. En sammanhängande automatiseringsstrategi och färdplan främjar effektivitet, agilitet och en bättre upplevelse, vilket sammantaget förbättrar kundnöjdheten samt skapar nya affärsinsikter för organisationen. 

HiveCenter-rådgivning i kombination med professionella och hanterade tjänster som hjälper dig att utvärdera, analysera och implementera en effektiv och heltäckande automatiseringsstrategi.

 • HIVECENTERS RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

  Definiera och kartlägg automatiseringsvisionen

  HiveCenters rådgivningstjänster utgörs av ett samarbete med ledare för att utveckla och levandegöra visionen om företagsautomatisering, bl.a. genom att identifiera möjligheter till automatisering, göra beredskapsbedömningar, välja den bästa tekniken för miljön, modellera ROI, definiera önskade affärsresultat och utveckla nästa generations arkitekturer.

 • HIVECENTERS PROFESSIONELLA TJÄNSTER

  Automatisering i praktiken

  HiveCenters professionella tjänster erbjuder en flexibel leveransmodell för att optimera affärsfördelar när företag implementerar automatiseringsprogram och projekt för funktionsområden, tekniker och branschspecifika tjänsteutbud. Vi använder automatiseringsprodukter och -plattformar som innefattar klassledande egenutvecklade Cognizant-lösningar för kommersiella ändamål med öppen källkod. 

 • HIVECENTERS AUTOMATISERINGSTJÄNSTER

  Automatisering som tjänst

  HiveCenter Automation Service är en hanterad tjänst som erbjuder en flexibel leveransmodell så att integrerad automatisering kan levereras som en tjänst till företag. Tjänsten kan effektivisera automatiseringsprogram för företag inom funktionsområden, tekniker och branschspecifika tjänsteutbud. Vi använder automatiseringsprodukter och våra specialanpassade plattformar som innefattar klassledande egenutvecklade Cognizant-lösningar för kommersiella ändamål med öppen källkod.

Lösningar och erbjudanden

Riktade automatiseringslösningar

Cognizants automatiseringsmetod HiveCenter™ är inriktad på automatisering i organisationens olika domäner och funktionsområden. Våra domänlösningar möjliggör automatisering av branschspecifika affärsprocesser som behandling av hypotekslån inom bankväsendet, biverkningsrapportering inom medicin, anspråk inom försäkringsbranschen, avstämning inom finanstjänster samt inskrivning och fakturering inom sjukvården.

Automatisering av företagsprocesser

Vårt utbud för automatisering av företagsprocesser utgår ifrån ett digitalt centrerat förhållningssätt som uppfyller branschspecifika behov i hela företaget vad gäller processautomatisering. Tre resultat är i fokus: agilitet, innovation och lägre kostnader samt operativ komplexitet.

INTELLIGENT PROCESSAUTOMATISERING

Automatisering av företags-IT

Våra erbjudanden för automatisering av företags-IT har ett människocentrerat, AI-baserat tillvägagångssätt gentemot automatisering av företags-IT där den mänskliga användarens roll finns kvar. Vår integrerade företagsautomatisering fokuserar på att skapa och driva funktioner genom att kontinuerligt tillämpa framsteg inom automatisering och AI-tekniker både lokalt och i molnet med följande teman:

 • Automatisering för agilitet – fokuserar huvudsakligen på utökningar av IT-program med AI-ledd intelligent utveckling, planering, pipelines, kvalitetssäkring och drift.
 • Automatisering för effektivitet – fokuserar på AI-ledda, integrerade körningssystem för automatisering inom infrastruktur, program, säkerhet, nätverk och datacenter.
 • Automatisering för en bättre upplevelse – fokuserar på sömlösa användarupplevelser för automatisering inom support och virtuell hjälp via chattrobotar, kunskap och korrigerande åtgärder.

Plattformar och resurser

Snabbare automatisering

HiveCenter erbjuder en uppsättning plattformar och resurser som integrerar Cognizants öppet-system-baserade IP samt partnerteknik i syfte att tillhandahålla repeterbara och skalbara automatiseringslösningar. Den är en vinnande kombination som underlättar leveransen och förbättrar resultaten samtidigt som organisationens kostnader minskar.

HiveCenter™ RaaS (Robots as a Service) är den mest avancerade automatiseringen för robotprocesser som levereras som tjänst för höga volymer av mänskliga arbetsmoment. Till skillnad från befintliga automatiseringsverktyg kan RaaS ersätta alla mänskliga processer som inte kräver intuition. Robotarna hanterar ett flertal olika uppgifter och gör det möjligt för personalen att fokusera på processer som kräver interaktion mellan människor. Baserat på företagets behov distribueras de på virtuella maskiner tillsammans med sina gränssnittsprogram. RaaS möjliggör enhetliga resultat, snabbare bearbetning, färre fel, hög skalbarhet samt förbättrad efterlevnad och spårbarhet.

Automatiseringsplattformen HiveCenter I&O är en branschunik plattform för samarbete mellan människor och intelligenta maskiner. I&O-automatiseringsplattformen använder en virtuell agent som förstår och kör åtgärder så att verksamheten blir intelligent och interaktiv. Den förbättrar även svarstiden för olika verksamhetsbehov, vilket förbättrar både affärsagiliteten och användarupplevelsen. HiveCenter I&O Automation Platform införlivar prediktiv analys och AI i infrastrukturen och programhanterade tjänster och skapar imponerande prestanda. I de flesta fall ökar företagen effektiviteten med minst 35 procent och ser en avsevärd ökning av måtten NPS (Net Promoter Score) och MTTX.

OneAgility-QA Hub är Cognizants ekosystem för att samordna kvalitetsarbetet i programvaruutvecklingens hela livscykel. HiveCenter OneAgility Platform implementerar AI i SDLC-processerna för att öka kunskapen om planering, pipelines, kvalitetssäkring, miljö och problemlösning. Plattformen integreras med populära branschverktyg för SDLC och ger agilitet inom programutvecklingsmetoder.  

 • Intelligent automatisering: bäddar in AI för att optimera testutförande, förutse och lösa defekter snabbare samt förbättra kodkvaliteten tidigt i livscykeln. IP – bottar för kvalitetsinsikt.
 • Cognizant Intelligent Test Scripter & Quality Designer: kontinuerlig testning och samordning av verktygskedjan för DevOps-interaktion med fullständig CI/CD-integrering.

HiveCenter AskIva är en supportchattrobot som startar konversationen med användare, tolkar avsikten och erbjuder möjliga lösningar. I lösningen används NLU-teknik (Natural Language Understanding) och NLP-teknik (Natural Language Processing) för att förstå avsikten och möjliggöra kunskapssökning samt åtgärder lokalt och på serversidan.

Intelligent Bot Suite från HiveCenter är en samling av 1 000 bottar (skriptbaserade och kognitiva) som har utvecklats av Cognizant. Dessa täcker funktionsområdena för automatisering av affärsprocesser, infrastruktur, verksamhet, företagsprogram, utveckling och test – från början till slut. Dessa distribueras till våra kunder som en del av våra erbjudanden för automatiseringstjänster och -lösningar.

Digital Intake Framework från HiveCenter är den centrala plattformen för automatisering av manuellt intensiva affärsprocesser i branscher för behandling av hypotekslån, försäkringsanspråk, leverantörsbetalningar, biverkningsrapportering och så vidare. Plattformen använder klassledande AI- och ML-funktioner för innehållsklassificering, OCR/ICR-funktioner för automatiserad dataextraktion samt smarta arbetsflöden som möjliggör mänsklig övervakning och styrning.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.