carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Automation Accelerates New Digital Capabilities to Drive Value

Förnya affärsprocesser, IT-processer och strategier med integrerad automatisering för att kunna erbjuda unika kundupplevelser och öka tillväxten.

KOGNITIV AUTOMATISERING ÄR EN REN NÖDVÄNDIGHET


När äldre ekonomiska modeller ger vika för nya digitala företag förblir automatiserande organisationer konkurrenskraftiga och skapar betydande mervärde. Automatisering gör mer än att möjliggöra effektiva och kostnadseffektiva verksamheter. Också själva kärnan i verksamheten förbättras och smarta nya funktioner i hela företaget möjliggörs.

To unlock this new intelligence, organizations must embrace a different approach and focus on automation across three domains—business operations, enterprise IT operations and application engineering—to avoid implementation failure through one-size-fits-all planning.

Cognizant follows this approach and delivers best-in-class automation across a continuum of systems that think, do and learn with Cognizant HiveCenter™. 

Cognizant HiveCenter™ är ett integrerat ekosystem för automatisering med följande egenskaper:

 • Industry-leading advisory capabilities and professional services
 • Domain-driven solutions and offerings
 • Best-in-class platforms and third-party products 

Möjligheterna för intelligent automatisering är oändliga

To succeed today, many enterprises are focusing on the top-level objectives of reducing operational complexity, increasing agility and speeding innovation, while lowering the associated costs. Of all the various levers organizations can pull to achieve these goals, smart technologies—which we call intelligent automation—are among the most versatile and effective.

VISA PDF

DE SENASTE IDÉERNA

Tjänster

Automation Is a Journey


Automatisering är en omvandlande resa som tillför mervärde i moderna företag och IT-organisationer. En sammanhängande automatiseringsstrategi och färdplan främjar effektivitet, agilitet och en bättre upplevelse, vilket sammantaget förbättrar kundnöjdheten samt skapar nya affärsinsikter för organisationen. 

HiveCenter advisory, along with professional and managed services, can  help you assess, analyze and implement an effective end-to-end automation strategy.

 • HIVECENTERS RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

  Define and Map the Automation Vision

  HiveCenters rådgivningstjänster utgörs av ett samarbete med ledare för att utveckla och levandegöra visionen om företagsautomatisering, bl.a. genom att identifiera möjligheter till automatisering, göra beredskapsbedömningar, välja den bästa tekniken för miljön, modellera ROI, definiera önskade affärsresultat och utveckla nästa generations arkitekturer.

 • HIVECENTERS PROFESSIONELLA TJÄNSTER

  Automation in Action

  HiveCenter Professional Services offer a flexible delivery model to optimize business benefits as companies implement automation programs and projects across functional areas, technologies and industry-specific service lines. We employ automation products and platforms that include best-in-class commercial, open-source and proprietary Cognizant solutions. 

 • HIVECENTERS AUTOMATISERINGSTJÄNSTER

  Automation as a Service

  HiveCenter Automation Services is a managed service that provides a flexible delivery model to offer integrated automation as a service to enterprises. The service can accelerate enterprise automation programs across functional areas, technologies and industry-specific service lines. We employ automation products and our fit-for-purpose platforms that include best-in-class commercial, open-source and proprietary Cognizant solutions.

LÖSNINGAR OCH ERBJUDANDEN

Targeted Automation Solutions

Cognizant’s HiveCenter™ automation approach addresses automation across domain and functional areas of the organization. Our domain solutions enable automation for industry-specific business processes, such as mortgage processing in banking, pharmacovigilance in life sciences, claims processing in insurance, financial reconciliation in financial services, healthcare enrollment and billing in healthcare.

Enterprise Process Automation

Our enterprise process automation offering takes a digital-first approach to addressing industry-specific process automation needs across the enterprise, with three focused outcomes—achieving agility, enabling innovation, reducing cost and operational complexity.

INTELLIGENT PROCESSAUTOMATISERING

Enterprise IT Automation

Our enterprise IT automation offerings take a human-first, human-in-the-loop, AI-backed approach to the needs of IT organizations. Our integrated enterprise automation focusses on build and operate functions by continously applying advances in automation and AI technology across on-premises and cloud with following themes:

 • Automation for agility—primarily focused on IT application buildouts with AI-led intelligent engineering, planning, pipelines, assurance and operations.
 • Automation for efficiency—focuses on AI-led integrated run operations across infrastructure, application, security, network and data center automation.
 • Automation leading to better experience—focuses on a seamless user experience for service desk automation and virtual assistance through chatbot, knowledge and action resolutions.

PLATTFORMAR OCH RESURSER

Accelerate Automation

HiveCenter offers a suite of platforms and assets that integrate Cognizant’s open systems-based IP, along with partner technologies, to deliver repeatable, scalable automation solutions. This winning combination accelerates delivery and improves outcomes while reducing costs for the organization.

HiveCenter™ RaaS (Robots as a Service) är den mest avancerade automatiseringen för robotprocesser som levereras som tjänst för höga volymer av mänskliga arbetsmoment. Till skillnad från befintliga automatiseringsverktyg kan RaaS ersätta alla mänskliga processer som inte kräver intuition. Robotarna hanterar ett flertal olika uppgifter och gör det möjligt för personalen att fokusera på processer som kräver interaktion mellan människor. Baserat på företagets behov distribueras de på virtuella maskiner tillsammans med sina gränssnittsprogram. RaaS möjliggör enhetliga resultat, snabbare bearbetning, färre fel, hög skalbarhet samt förbättrad efterlevnad och spårbarhet.

The HiveCenter I&O Automation Platform is an industry-first collaborative platform between humans and intelligent machines. The I&O Automation Platform engages a virtual agent that can understand and execute actions, making operations intelligent and interactive. It also increases response time to various operational needs, enhancing both business agility and user experience. The HiveCenter I&O Automation Platform brings predictive analytics and AI to infrastructure and application managed services to deliver disruptive performance. In most cases, companies gain at least 35% efficiency and see significant upticks in net promoter scores and MTTX metrics.

OneAgility-QA Hub is Cognizant's ecosystem to orchestrate quality across the software engineering lifecycle. The HiveCenter OneAgility Platform brings AI to SDLC processes to drive intelligence in planning, pipelines, assurance, environments and resolution. The platform integrates with the commonly used industry SDLC tools and drives agility in application engineering practices.  

 • Intelligent Automation: embeds AI to optimize test effort, predict and triage defects faster and improve code quality early in the lifecycle. IPs–Quality Insight Bots.
 • Cognizant Intelligent Test Scripter & Quality Designer: provides continuous testing and toolchain orchestration for DevOps engagements with full CI/CD integration.

HiveCenter AskIva is a service desk chabot that initiates the conversations with users, interprets the intent and provides possible resolutions. The solution uses natural language understanding (NLU) and natural language processing (NLP) techniques to understand the intent and facilitate knowledge search as well as local and server-side actions.

The Intelligent Bot Suite from HiveCenter is a collection of 1,000+ bots (both scripted and cognitive) developed by Cognizant. These cover the end-to-end functional areas of business process automation, infrastructure and operations automation, enterprise applications automation and development and test automation. These are deployed for our customers as part of our automation service and solution offerings.

The Digital Intake Framework from HiveCenter is the core platform that automates manually intensive business processes across industries like mortgage processing, claims processing, vendor payments processing, pharmacovigilance and more. The platform leverages best-in-class artificial intelligence and machine learning capabilities to drive content classification, OCR/ICR capabilities for automated data extraction and smart workflows to enable human supervision and governance.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.