carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

SKYDDA PHI-DATA MED HIPAA-EFTERLEVNAD I MOLNET

Cognizant och AWS erbjuder en säker, skalbar
och helt HIPAA-kompatibel molnplattform
för vårdinrättningar.

BALANSERA PATIENTSEKRETESS MED MOLNETS AGILITET


Dagens hälso- och sjukvårdsföretag strävar efter att bli digitala och snabbt övergå till molnet. Samtidigt måste de säkerställa att patientens hälsoinformation skyddas genom att följa stränga krav på datasäkerhet och sekretess.

Cognizant och Amazon Web Services (AWS) en säker, skalbar molnplattform till hälso- och sjukvårdsföretag som till fullo uppfyller Health Insurance Portability och Accountability Act (HIPAA). Nu kan du använda molnet som plattform för nästa generations patientvårdsmodeller och samtidigt upprätthålla sekretess och säkerhet på högsta nivå.

Resultat: Patientinformationen hålls säker, konfidentiell och korrekt samtidigt som också sjukvårdsförsäkringsinformation skyddas.

FUNKTIONER

MOTSTÅNDSKRAFTIG, ANPASSAD OCH AUTOMATISERAD


 • Vertikalt driven molnlösning för sjukvården.
 • Exklusiv och ytterligare PHI-datasäkerhet.
 • Automatiserad och säker plan med molngenereringsskript för snabb driftsättning.
 • Omfattande, anpassningsbar referensarkitektur för motståndskraft, tillgänglighet och skalbarhet.
 • Valfri tredjepartscertifiering för efterlevnad.
 • Heltäckande erbjudande genom Cognizants ramverk för omvandling – Cloud Steps.
 • Säkert förvaltade tjänster med Cognizants automatiserade plattform för tjänsteleverans – Cloud 360.

FÖRMÅNER

HÅLL JÄMNA STEG MED DIGITALA AFFÄRSMODELLER I PATIENTVÅRDEN


Med Cognizants HIPAA-kompatibla molninfrastrukturslösningar får du snabbhet, flexibilitet och funktioner för leverans av nya tjänster som hjälper dig att hålla jämna steg med nya sjukvårdsmodeller.

Cognizants lösning ger en utpräglat skalbar, snabbt tillgänglig och säker AWS-arkitektur. Med vårt HIPAA-kompatibla moln är det möjligt för dig att

 • garantera säkerhet och konfidentialitet för vårdtagarens uppgifter
 • säkert ge tillgång till patientinformation när och var som helst
 • upprätthålla väldefinierade, enhetliga standarder för elektronisk överföring av administrativa och finansiella data som är specifika för patienthälsoinformation
 • använda alla snabbt expanderande AWS HIPAA-valbara tjänster
 • hantera motstridiga prioriteringar, kostnadsbegränsningar och efterlevnadskrav.

RESURSER

LÖSNINGSÖVERSIKT
Skaffa HIPAA-kompatibla molnlösningar hos Cognizant och AWS

Cognizant erbjuder en fullständigt förvaltad och HIPAA-kompatibel molnlösning som tillhandahålls på AWS skalbara, säkra och snabbtillgängliga arkitektur. Med vår lösning är patient- och sjukvårdsförsäkringsinformationen säker, konfidentiell och korrekt.

FALLSTUDIE
Utbyte av hälsoinformation i modern infrastruktur sänker kostnaderna

Genom uppgradering till en stabil och skalbar molninfrastrukturslösning sänkte New England Healthcare Exchange Network (NEHEN) driftkostnaderna samtidigt som en mer avancerad transaktionsbehandling möjliggjordes och säkerhets- och sekretessåtgärderna förbättrades.

FALLSTUDIE
Vårdanalysföretag expanderar verksamheten och skapar nya tjänster

Med hjälp av en Cognizant-ledd AWS-molnomvandling förbättrade det innovativa vårdanalysföretaget Geneia sina utvecklingsfunktioner och befintliga samt nya tjänster. Dessutom utökade de sin kundbas med större säkerhets- och överensstämmelsekontroller.