carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Omvandlas inför framtiden

ÖVERGÅNGEN TILL VÄRDEBASERAD VÅRD

I takt med att branschen övergår till värdebaserade vårdmodeller omvandlar nya digitala lösningar betalning och leverans av vård.

MER TID TILL PATIENTVÅRD


Oavsett om det gäller vårdcentraler, sjukhus eller vårdsystem är övergången till värde en strategisk prioritering. Utmaningen går framåt snabbare.

Cognizant och våra TriZetto Provider Solutions har en unik möjlighet att tillhandahålla de tjänster och lösningar som krävs för att påskynda övergången av vårdgivande från volym till värde – och skapa en patientfokuserad miljö som är sammanlänkad, strömlinjeformad och effektiv.

LÖSNINGAR

 • KONSULTTJÄNSTER

  GÅ FRAMÅT MED DIN PRAKTIK

  Från strategi och planering till programimplementering och affärsoptimering hjälper våra affärskonsulttjänster dig att utveckla högeffektiva nya sätt att samarbeta, engagera dina patienter, hantera kostnader och möjliggöra teknikinnovation. Vi erbjuder:

  • Integrerad vårdhantering
  • Verksamhetsförbättring
  • Intelligens och analys för vården
  • undersökningstjänster
  • Regelefterlevnad
  • Konsumism
  • Digital omvandling
  • Omdesign av processer
 • VÄRDEBASERADE LÖSNINGAR OCH TJÄNSTER

  HANTERA VÅRDKVALITETEN

  Vi erbjuder innovativa lösningar och tjänster för att skapa en mer samordnad samarbetsmiljö, lägre kostnader och förbättrad vårdleverans, däribland:

  • ERP/Administration Systems
  • Kliniska system
  • Vårdhantering
  • Digital infrastruktur
  • Population Health Management
  • Support för leverantörssystem
 • HANTERING AV INTÄKTSCYKELN

  OPTIMERA INTÄKTS-VERKSAMHETEN

  Vår omfattande uppsättning lösningar för hantering av intäktscykeln hjälper dig att minska anspråksfel, få betalningar snabbare, optimera intäkterna, hantera avslag och avslöja områden där prestanda för intäktscykeln kan förbättras. Lösningar innefattar:

  • Patientåtkomst
  • Anspråkshantering
  • Remittering och inkasso
  • Avslagshantering
  • Kontraktshantering
  • Nätverkssamarbete


  Läs mer om TriZetto Provider Solutions

 • TEKNISKA LÖSNINGAR

  TEKNIK FÖR ATT OMVANDLA VÅRDEN

  Vi erbjuder avancerade IT- och tekniktjänster för att hjälpa dig att förbättra patienternas säkerhet och tillfredsställelse samt klinisk effektivitet. Vi erbjuder:

 • Nästa generations teknik

  DIGITALT I HÖG HASTIGHET OCH SKALA

  Tjänster och lösningar som gör det möjligt för organisationer att skapa nya affärsmodeller och bygga den digitala grund som krävs för att driva framgång inom vården. Bland våra erbjudanden finns:

 • Trizetto Tranzform

  GE ENKLARE OCH SMARTARE VÅRD

  TriZetto® TranZform® ansluter och utökar data från kärnsystem för att leverera realtidsinsikter och åtgärdsinriktad information till intressenter inom sjukvården som gör att du kan:

  • förbättra kliniska och administrativa arbetsflöden
  • öka organisatorisk effektivitet
  • minska luckor i vården
  • förbättra hälsoutfall
  • sänka den totala vårdkostnaden

DE SENASTE IDÉERNA

NYHETER


EVENEMANG

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.