carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Ändra spelreglerna

OMDEFINIERA VÄRDET PÅ APOTEKET I VÅRDEN

Från att ge nytt liv åt intäktsströmmar till att uppfylla föränderliga kundkrav – nu är det dags att utnyttja löftet om det digitala för att skapa varaktig omvandling.

EN NY KONKURRENS-FÖRDEL


Framtiden är här för apotek och PBM:er (Pharmacy Benefit Managements). Och det är inte längre ”business as usual” som gäller.

Konkurrensen kommer inte bara från traditionella vårdsektorer utan även onlinejättar. Därför hjälper Cognizant försäljare, special- och postorderapotek samt PBM:er att tänka om vad gäller affärsmodeller – och leverera med inriktade och personliga tjänster på ett differentierat sätt.

LÖSNINGAR

 • REGELEFTERLEVNAD

  FÖRENKLING AV EN KOMPLICERAD REGELMILJÖ

  Cognizant hjälper vårdorganisationer att utvärdera effekterna av lagstadgade krav och implementera stödlösningar som underlättar regelefterlevnaden. exempel på tjänster följer.

  • ICD-10
  • Efterlevnad med Medicare Part D
  • NCPDP D.0-efterlevnad
  • Utlämning av kontrollerade substanser
  • Patientefterlevnad
 • Intelligens och analys för vården

  SKAPA BÄTTRE VÅRDRESULTAT

  Möjligheten att få tillgång till och utnyttja data förändrar beslutsprocesserna på företag och ger värdefulla kunskaper som möjliggör evidensbaserat beslutsfattande och proaktiv planering. Cognizant ger expertis om de data som bör samlas in för en mängd olika attribut som påverkar apoteks- och PBM-verksamheter, vilket hjälper dessa organisationer att fatta välinformerade beslut inom:

  • Analysstrategi
  • Processinnovationer
 • undersökningstjänster

  FRÅN DETEKTION TILL PREVENTION

  Det är avgörande för organisationer att kunna identifiera och lösa avsiktliga och oavsiktliga fel eller konstatera frånvaro av fel. Eftersom betydande kapital försvinner genom bedrägeri och missbruk varje år är utrednings- och återhämtningsinsatser avgörande för organisationens övergripande finansiella hälsa.

 • Verksamhetsförbättring

  INVESTERA I DEN DIGITALA FRAMTIDEN

  Vi hjälper vårdorganisationer att främja kostnadsreduktionen och intäktsförbättringen genom förbättrad effektivitet och processomvandling, och erbjuder:

  • Best-in-class-serien (anspråk, registrering, vårdförvaltning)
  • Kravdefinition
  • produktutvärdering och -val
  • Operativ beredskap
 • KONSUMISM

  GE KONSUMENTERNA MÖJLIGHETER MED DIGITALA VERKTYG

  Nya konsumentinriktade verksamhetsmodeller i vården kräver förändrade tänkesätt, vilket gör att många företag måste skifta från ett B2B- till ett B2C-fokus. Cognizant hjälper vårdorganisationer att hantera patient- och medlemsupplevelsen med lösningar som främjar engagemang och hjälper till att skapa effektiva strategier för identifiering av och lojalitet hos medlemmar. Våra tjänster omfattar följande områden:

  • Kundengagemang
  • Kundupplevelse
  • Kundlojalitet
 • Implementeringstjänster

  LEVERERA DIGITALA VÅRDTJÄNSTER I STOR SKALA

  Vi erbjuder kompletta implementerings- och supporttjänster för projekt och IT, däribland:

  • modernisering av äldre system
  • administrativa tjänster, anspråkshantering, implementering av kliniska och elektroniska journaler
  • anpassad utveckling och underhåll
  • systemintegration och programhantering
  • ERP- och CRM-system
  • datalager
  • e-hälsa, självserviceapplikationer och portalutveckling.

DE SENASTE IDÉERNA

Nyheter


Evenemang

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.