COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Nya vårdgivarmetoder och betalningsmodeller inom offentlig sjukvård förvandlar branschen. Vi hjälper dig att agera snabbt.

Sjukvårdsreformer har potential att slussa in nya kunder i statliga och offentliga sjukvårdsprogram. Men budgetbegränsningar sätter press på sjukvårdsorganisationernas möjlighet att utöka tjänsterna och hantera tillströmningen av medlemmar. Samtidigt kräver uppdragsgivare ansvarstagande för inbetalade skattepengar och bättre tjänster samt högre effektivitet.

Med våra teknik- och affärsprocesser kan du hantera omedelbara problem som sjukvårdsreformer och relaterade regelverksåtgärder medför. Vi hjälper dig att snabbt och kostnadseffektivt anpassa dig till framtidens alla oväntade krav.

Funktioner

Regelefterlevnad

Cognizant hjälper vårdorganisationer att utvärdera effekterna av lagstadgade krav och implementera stödlösningar som underlättar regelefterlevnaden.

 • ICD-10
 • Health Insurance Exchanges
 • PPACA/HCR
 • Dubbelt berättigande
 • Medicare Advantage
 • MITA 3.0

Integrerad sjukvårdshantering (Health 2.0)

Cognizant hjälper vårdorganisationer att utvärdera, förbereda och genomföra de omställningsprogram som är nödvändiga för en samordnad och komplett vård av patienter och konsumenter.

 • ACO
 • mHealth
 • Health Insurance Exchanges
 • Health Information Exchange
 • Samordning och hantering av vård

Intelligens och analys för vården

Möjligheten att få tillgång till och utnyttja data förändrar beslutsprocesserna på företag och ger värdefulla kunskaper som möjliggör evidensbaserat beslutsfattande och proaktiv planering. Cognizant hjälper vårdorganisationer att integrera flera datakällor och tekniker som ökar produktiviteten och underlättar samarbete.

 • Analysstrategi
 • HEDIS
 • ACO
 • Processinnovationer

undersökningstjänster

Det är avgörande för organisationer att kunna identifiera och lösa avsiktliga och oavsiktliga fel eller konstatera frånvaro av fel. Eftersom betydande summor pengar försvinner genom bedrägeri och missbruk varje år är utrednings- och återhämtningsinsatser avgörande för organisationens övergripande finansiella hälsa. Våra lösningar omfattar följande områden:

 • revisioner
 • återbetalning av för stora/för små betalningar
 • bedrägeri- och missbruksbekämpning.

Verksamhetsförbättring

Genom att införa IT-aktiverade processer kan organisationer sänka kostnaderna och samtidigt förbättra effektiviteten och relevansen i verksamheten. Samtidigt kan dessa processer drastiskt förbättra patienternas och/eller medlemmarnas generella tillfredsställelse. Cognizants expertområden omfattar:

 • Best-in-class-serien (anspråk, registrering, vårdförvaltning)
 • krav
 • produktutvärdering och -val
 • operativ beredskap (BPS).

Konsumism

Nya konsumentinriktade verksamhetsmodeller i vården kräver förändrade tänkesätt, vilket tvingar många företag att skifta från ett B2B- till ett B2C-fokus. Cognizant hjälper vårdorganisationer att förstå kraven för utbyten av sjukvårdsförmåner samt hantera patienternas och medlemmarnas upplevelse med lösningar som förbättrar interaktionen och bidrar till effektiva strategier för målgruppsoptimering och bättre lojalitet.

 • Kundengagemang
 • Kundupplevelse
 • Kundlojalitet

Implementeringstjänster

Vi erbjuder kompletta implementerings- och supporttjänster för projekt och IT, däribland:

 • modernisering av äldre system
 • administrativa tjänster, anspråkshantering, implementering av kliniska och elektroniska journaler
 • anpassad utveckling och underhåll
 • systemintegration och programhantering
 • ERP- och CRM-system
 • datalager
 • e-hälsa, självserviceapplikationer och portalutveckling.

Informationssystem för hantering av Medicaid

Med omfattande erfarenhet av alla MITA-affärsområden och en gedigen bakgrund inom informationsarkitekturer för Medicaid erbjuder Cognizant ett stort antal tjänster som hjälper MMIS-leverantörer att köra och hantera omfattande program för implementering eller modernisering av MMIS. Vi tillhandahåller också tjänster för projekthantering och personaladministration som hjälper delstater att implementera MMIS.

RESURSER

Myndighetslösningar för dagens sjukvårdsutmaningar

Sjukvårdsplanerna på marknaden för statliga sjukvårdsprogram innebär både utmaningar och möjligheter. Valet av rätt strategisk partner som kan hantera funktioner för hela processen i verksamheten kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande – nu och i framtiden.

Förverkliga den fulla potentialen hos Health Insurance Exchange-deltagande

Marknaden för Health Insurance Exchange (HIX) innebär ett dynamiskt skifte av vårdbranschens grundvalar, och HIX-deltagare såsom din organisation visar vägen genom att testa dess nya strukturer. Cognizant är redo att som din partner vägleda organisationen genom öppen HIX-registrering och pågående verksamhet.

Krav för Balancing Incentive Program (BIP)

Genom Balancing Incentive Program (BIP) kan medel som tillgängliggörs med Affordable Care Act hjälpa delstater att hantera sina sjukvårdskostnader på ett effektivare sätt och samtidigt öka tillgången till långvariga vårdtjänster utanför institutioner samt stöd (LTSS). Vi erbjuder en omfattande BIP-lösning bestående av färdiga ramverk, mallar, bästa praxis och startpaket som hjälper statliga Medicaid-aktörer att uppfylla BIP-krav och få BIP-fördelar.

Effektivisera övergången till ICD-10

Oavsett om du behöver en strategi för en fullständig övergång eller fokuserar på en särskild aspekt av migreringen till ICD-10 erbjuder Cognizant ett komplett utbud av branschkonsultexpertis, verktyg och implementeringserfarenhet som garanterar en smidig omställning.

Statliga och offentliga sjukvårdsprogram | Cognizant Sverige