carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Omvandlingen börjar här

SÄKERSTÄLLA FRAMGÅNG PÅ EN KONKURRENSUTSATT OCH HÅRT REGLERAD MARKNAD

Cognizant samarbetar med ledande vårdorganisationer inom Medicare och Medicaid för att minska kostnader, expandera med nya tjänster och förbättra vården för mottagare.

 

DET DIGITALA MANDATET FÖR VÅRDPLANER


Stora tillväxtmöjligheter gör marknaderna för Medicare, Medicaid och dubbelt berättigande mycket attraktiva:

Cognizants heltäckande produkt och specialiserade tjänst för Medicare och Medicaid sänker driftskostnaderna, förbättrar tillhandahållandet och kvaliteten av vården, ökar omsättningstillväxten på topplinjen och säkerställer efterlevnad av reglerna.

Vi tillhandahåller Medicare-tjänster som omfattar över 30 % av alla Medicare Advantage- och Part D-mottagare:

 • Ursprungliga Medicare-planer
 • Medicare Advantage-planer (HMO, PPO, FFS och SNP:er)
 • Planer för receptbelagda läkemedel
 • Medicare Supplement-planer (MediGap)

Vi stöder betalare som tillhandahåller Medicaid-tjänster som omfattar över 60 % av alla Managed Medicaid Lives:

 • Hanterade Medicaid-program
 • Children’s Health Insurance Program (CHIP)
 • Dubbelt berättigande (inklusive integrerat dubbelt berättigande)
 • Managed Long Term Services & Supports (MLTSS, LTSS och LTC)

LÖSNINGAR

RIKTA IN DIG PÅ DE BÄSTA MARKNADERNA


Cognizants TriZetto-vårdprodukter erbjuder en mängd lösningar som gör att vårdorganisationer kan rikta in sig på specifika fokusområden inom Medicare, Medicaid och dubbelt berättigande för att få bättre affärsresultat samt minskade kostnader och förbättrad mottagarvård.

 • SKAPA STRATEGIER

  UTNYTTJA PROGRAMEXPANSION

  • Expansion av Medicare och Medicaid: Hjälp kunder med nya affärsförvärv och expansion med skalbara alternativ
  • Medicare Advantage-registrering och ekonomisk avstämning: Säkerställ korrekt hantering genom avstämning av registrering och CMS-betalningsrapporter
  • Tjänster för rådgivning och implementering
   • Integrerad vård på marknaden för dubbelt berättigande: Möjliggör integrerade dubbla demonstrationer och minska tiden till marknaden med våra heltäckande produkter, implementeringstjänster och repeterbara ramverk
   • Långtidsvård samt långsiktiga tjänster och stöd (LTC & LTSS): Främja framgångsrik implementering av LTC/MLTSS-program genom organisationer för hanterad vård (MCO)
  • Min plan för offentlig vård: En ”stack-lösning” med flera tjänster för Medicare Advantage-planer
 • KOMMUNICERA

  INTERAGERA MED DIGITALA KONSUMENTER

  • Medlemsbevarande och återupptagande: En lösning för att säkerställa strategier för medlemsbevarande och återupptagande med hjälp av healthEngage
  • Mottagarengagemang och samordning av vård
  • Strategier för vårdgivarengagemang och certifiering
  • Hantering av folkhälsa: En omfattande PHM-lösning för att förbättra vård- och hälsoutfallet för kroniska tillstånd, särskilt för personer med dubbelt berättigande
  • Digital Works och analys
  • HEDIS-rapportering för Medicare och Medicaid: En NCQA-certifierad HEDIS-lösning som hjälper dig att planera, övervaka, styra och förbättra HEDIS-poäng och vårdkvalitet
 • GÖR VERKSAMHETEN EFFEKTIVARE

  DIGITALKLARA INDUSTRIPROCESSER

  • Registreringsadministration: Korrekt MA/Part D-registrering, däribland datainsamling, underhåll och inlämning till CMS
  • Ekonomisk avstämning: Automatisk avstämning av CMS Medicare-betalningar
  • Riskjustering och intäktsoptimering: Hjälper till att identifiera och förutsäga luckor i HCC-kodning så att intäktsläckage kan åtgärdas
  • Mötes- och PDE-hantering: Hantera, granska och intyga fullständigheten och noggrannheten för mötes- och PDE-data
  • Apoteksövervakning och PDE-datahantering: Automatiserar PDE-inlämningsprocessen och arbetsflödet med CMS och PBM
  • MSP-validering och Premium Restoration
  • Bransch- och plattformslösningar: Registrering, fakturering, anspråk, kundtjänst, vårdhantering och ackreditering
 • UPPFYLL LAGAR OCH REGLER

  BÄTTRE VÅRD OCH FULLSTÄNDIG EFTERLEVNAD

  • Prestandaförbättring med betygsättning: Få högre incitamentsbetalningar och locka fler medlemmar med integrerade konsulttjänster, robust analys, automatiserade kampanjer och sjuksköterskebaserad intervention
  • Övervakning och hantering av efterlevnad: Säkerställ beredskap för revision samt efterlevnad med CMS-krav
  • Hantering av mäklare/agenter
  • Överklaganden och klagomål
  • Medicaid-regler: Konsekvensbedömning och åtgärder
 • PRODUKTER OCH PLATTFORMAR

  SKALA UPP OCH FÅ HÖGRE PRESTANDA

  Våra produkter och plattformar möjliggör effektiv anspråkshandläggning, automatiserad registrering, möteshantering, kvalitetsrapportering och mottagarfokuserad vårdhantering.

DE SENASTE IDÉERNA

RESURSER

NYHETER


EVENEMANG

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.