carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Släpp lös den framtida tillväxten

OMVANDLA FÖRETAGET OCH INNOVERA FÖR FRAMTIDEN

Möt sjukvårdsmarknadens växlande behov, frigör nya sätt att öka produktiviteten, lansera nya tjänster och höj vårdkvaliteten.

INNOVERA.
AUTOMATISERA.
OMVANDLA.


När förändring är den enda konstanten är förmågan till snabb anpassning avgörande.

Nya vård- och betalningsmodeller, översyner av incitament, snabba framsteg inom digital teknik – oavsett vilka nya utmaningar som uppstår är framgångsrika betalare de som anpassar verksamheten till sjukvårdsmarknadens växlande krav.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

 • KONSULTTJÄNSTER

  KONSULTTJÄNSTER

  Från strategi och planering till genomförande och optimering – vi hjälper dig att anamma nya affärsmodeller, utnyttja nya marknadsmöjligheter och möjliggöra teknisk innovation.

  • Konsumism
  • Integrerad vårdhantering
  • Health Intelligence och analys
  • Verksamhetsförbättring
  • Regelefterlevnad
  • undersökningstjänster
  • Digital omvandling

    

  LÄS MER
 • AFFÄRSPROCESSTJÄNSTER

  AFFÄRSPROCESS-TJÄNSTER

  Våra kunskaper inom branschspecifika processer hjälper dig att omdirigera och ändra fokus för värdefulla resurser för att ge dig den ekonomiska flexibilitet som krävs för att fokusera på kärnkompetenser och innovera för framtiden.

  • Konfiguration
  • Front-end-bearbetning
  • Anspråkshantering
  • Registrering
  • Fakturering
  • Kundservice
  • Intelligent processautomatisering
  • Globala kliniska tjänster
  • Prövning

    

  LÄS MER
 • TRIZETTO-VÅRDPRODUKTER

  DIGITALA PLATTFORMAR FÖR HÖGRE EFFEKTIVITET

  Cognizants TriZetto-vårdprodukter är flexibla, skalbara och kan konfigureras för att möta utmaningarna i det ständigt föränderliga vårdlandskapet – från en stark grund och administration av din kärnverksamhet till att uppfylla komplexa regelverk med avseende på utvecklingen av konsumenternas efterfrågan.

  LÄS MER
  Core Administration

  Håll jämna steg med vårdbranschens föränderliga krav med ett core-administrationssystem som säkerställer noggrannhet, expanderar dina affärsmöjligheter och utnyttjar den digitala ekonomins potential.

  Vårdhantering

  Gör vårdadministrationen till en automatiserad och datadriven aktivitet som levererar mer målgruppsanpassad vårdinformation och hälsokampanjer samtidigt som du förbättrar interaktionen med medlemmar och vårdgivare.

  TriZetto® TranZform®

  TriZetto® TranZform® ansluter data från dina system och engagerar intressenter i syfte att leverera realtidsinsikter och åtgärdsinriktad information när och där det behövs.

  Hantering av tjänstenätverk

  Få snabbhet, effektivitet och kostnadsbesparingar samtidigt som du minskar manuella fel och underlättar efterlevnad av regelverk.

  Kvalitetshantering

  Främja samarbete mellan betalare och leverantörer för att minska kostnaderna, överbrygga luckor och öka kvaliteten överlag.

  Hantering av handelspartner

  Konsolidera antalet handelspartner som du hanterar från flera till bara en – detta minskar de administrativa kostnaderna och effektiviserar verksamheten under resans gång.

  Portalteknik

  Automatisera informationsutbyten mellan betalarorganisationer och deras externa uppdragsgivare och leverera mer exakta, realtidsbaserade data om planstatus, behandlingskostnader och nätverkstäckning.

  Optimeringsverktyg

  Förenkla operativa uppgifter med våra vårdtekniska core-lösningar, såsom hantering av konfigurationer, synkronisering av säkerhetsdata och effektivisering av den automatiska registreringsprocessen.

  TriZetto Elements

  Utöka funktionerna i ditt core-system med funktionerna som du behöver för att effektivt administrera Medicare, Medicaid och kommersiella utbyten.

 • TJÄNSTER FÖR INFRASTRUKTUR

  TJÄNSTER FÖR INFRASTRUKTUR

  Vi erbjuder de konsulttjänster, hanterade tjänster, resurser och funktioner som du behöver för att få tillgång till, utforma, bygga och hantera en flexibel IT-miljö.

  • Tillgänglighetstjänster
  • Produktivitetstjänster
  • Uppkopplingstjänster
  • Molnlösningar för företag
  • Datahanteringstjänster
  • Integrerad värdehantering
  • Programhantering

    

  LÄS MER
 • IT-PROGRAMTJÄNSTER

  IT-PROGRAMTJÄNSTER

  Ökad smidighet och snabbhet för att generera värde kan innebära systemmigration, uppgradering av befintliga program och maskinvara eller distribution av nya plattformar eller andra viktiga tjänster. Vi erbjuder en omfattande portfölj av IT- och systemintegrationstjänster.

  • Systemintegration
  • Konfiguration
  • Programhantering
  • Migrering
  • krav
  • Portaler
  • Testning

    

  LÄS MER
 • DIGITAL AFFÄRSTEKNIK

  DIGITAL AFFÄRSTEKNIK

  Tjänster och lösningar som hjälper företag att få kunskap, omforma affärsmodeller och bygga den infrastruktur som krävs för att engagera kunderna och skapa bättre resultat.

    

  LÄS MER

DE SENASTE IDÉERNA

84%

av patienter föredrar att interagera digitalt med sin vårdbetalare.

VISA PDF

Nyheter


Evenemang

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.