carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Skapa bättre patientresultat

MAXIMERA MERVÄRDE, INTÄKTER OCH EFFEKTIVITET

Skapa värdebaserade program och bättre patientresultat med en molnbaserad SaaS-produkt som samordnar betalar- och leverantörsavtal samt höjer kvaliteten.

MOLN- LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE VÅRD


ClaimSphere™ Clinical+ är Cognizants digitala initiativ som hjälper vårdorganisationer att övergå från volymbaserade och leverantörscentrerade system till vårdfokuserade motsvarigheter. Den här molnbaserade SaaS-produkten använder evidensbaserade kliniska processer på vårdplatser för nationella interoperabilitetsstandarder som främjar värdebaserade program och bättre behandlingsresultat. Genom att anpassa betalares och vårdgivares värdebaserade avtal med kvalitetsförbättringsinitiativ förbättrar vårdorganisationer resultaten och maximerar intäkterna.

 

Cognizants lösning ClaimSphere Clinical+

ClaimSphere Clinical+ är Cognizants vårdplatsbaserade plattform för vårdgivare som underlättar insamling av kompletterande data och utbyte av detaljerad analys på patientnivå. Detta möjliggör snabbare korrigering av brister i vården, operativ effektivitet, bättre patientresultat och bättre vårdkvalitet.

VISA PDF

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

HÖJ KVALITETEN MED VÄRDEFULLA INSIKTER


Förbättrar vårdkvaliteten och patientresultaten

ClaimSphere Clinical+ delegerar ansvarsbaserat ägande av kvalitetsmått till vårdgivare och ger dem realtidsbaserad och användbar information om luckor i vården på patientnivå. Den kan konfigureras för olika värdebaserade program som Healthcare Effectiveness Data och Information Set (HEDIS®), P4P och STAR samt anpassas till MIPS och APMs.

För konvergens av betalare och vårdgivare

Vårdorganisationer kan enkelt konvertera insamlade kliniska uppgifter till s.k. pseudoanspråk som hanteras av ett administrativt betalarsystem. Med ClaimSphere Clinical+ får vårdgivare användbar klinisk kunskap på vårdplatsen genom att kombinera kliniska och anspråksrelaterade data. Dessa funktioner bidrar avsevärt till konvergens av betalare och vårdgivare.

Levererar praktisk kunskap

Möjligheten att följa upp resultatmått för vårdgivare och kompletterande kliniska data i realtid gör det möjligt för vårdorganisationer att utvärdera olika leverantörsnätverk med högre precision. Med det här systemet kan organisationer även prioritera luckor i vården utifrån inverkan på kvaliteten samt utveckla resultatriktmärken baserat på analys av jämförbara aktörer. 

Korrigera brister snabbare

ClaimSphere Clinical+ hjälper företag att snabbt och effektivt samla in och analysera medicinska data från vårdgivare. Det här gör det i sin tur möjligt att närmare följa upp brister och höja effektiviteten. Systemet strukturerar sedan resultaten av evidensbaserade och resultatdrivna incitamentsprogram hos vårdgivare vilket gör det möjligt att korrigera vårdbrister snabbare.

Hantering av hela arbetsflödet

Förkonfigurerade arbetsflöden för hantering av vårdbrister, abstraktion och granskning är utformade för att säkerställa korrekt datainsamling. Det blir möjligt att överföra och öppna flera dokument samtidigt, vilket möjliggör snabb insamling av relevant information till journaler.

”HEDIS® är ett registrerat varumärke som tillhör National Committee for Quality Assurance (NCQA).”

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.