COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Ledarna i sjukvårdsbranschen väljer oss för att fungera bättre och arbeta annorlunda – oavsett om det handlar om att förstå effekter av omstruktureringar eller hantering av tillsynsbestämmelser.

Oavsett om du vill hantera kostnader eller hitta sätt att växa med högre vinst – Cognizant omdefinierar företagens sätt att utnyttja globala tjänster.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

 • Betalare

  Hur ska företaget förändras för att kunna leverera mer värde? Vi hjälper dig att implementera processförbättringar, främja innovation och förbereda dig för framtiden.

 • Leverantörer

  Innovativa tjänster och lösningar som bidrar till samordnad vård av hög kvalitet och bättre ekonomiska resultat.

 • Myndighets- och folkhälsoprogram

  Hur balanserar du konkurrerande prioriteringar och hanterar medlemsantal? Vi hjälper dig att hantera framtidens oförutsägbara krav.

 • Pharmacy Benefit Management

  Tjänsterna omfattar lösningar för regelefterlevnad, program för klinisk hantering, business intelligence-system och implementeringsråd.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Våra affärs- och teknikexperter kan presentera strategiska lösningar som är inriktade på alla dagens hälso- och sjukvårdsproblem – från efterlevnad till integrerad sjukvårdshantering.

Lösning i fokus

Cognizant Healthcare Consulting

Cognizants Healthcare Consulting-tjänster är inriktade på de branschtrender och marknadskrafter som driver på utgifterna för affärs- och IT-lösningar – från nya affärsmodeller till optimeringar av verksamheten och främjande av tekniska innovationer.

Cognizant Health TranZform™

Leverera kundcentrerad vård med digital kommunikation.

Cognizant erbjuder specifika lösningar för vårdgivare. Mer information finns på sidorna nedan.

WHAT IF ONE HEALTHCARE IT COMPANY IS STRONGER THAN TWO?

To convey our unified, strategic focus on helping you answer healthcare’s biggest challenges, TriZetto will soon be, simply, Cognizant.

LEARN MORE

RESULTAT

En ledande Blues-plan förbereds för sjukförsäkringsväxlingar

En ledande Blues-plan förbereder sig för att delta i en sjukförsäkringsväxling (HIX) i flera delstater och i den federala sjukförsäkringsväxlingen. Cognizant anlitades för att hantera förändringarna i organisationen och för beredskapsplanering.

Ett centraliserad PMO inrättades för hantering av HIX-projekt och kontinuerlig rådgivning, till exempel:

 • Övervakning och hantering av de styrverktyg och implementeringsaktiviteter som är förknippade med olika växlingar i delstatsbaserade och federala sjukförsäkringsväxlingar.
 • Vi etablerar risk- och kvalitetssäkringsfunktioner för att aktivt kunna följa upp och hitta lösningar på risker och problem på projekt- och programnivå.

 

 • Inrättning av en omfattande färdplan för förändringsberedskap och integration.
 • Högre effektivitet i vårdhanteringen för riskbaserade avtal minskade dubbelarbetet med avseende utvecklingen av lösningar, processer och planer.

Ett ledande sjukvårdssystem förbereder sig för ACO-marknaden

För att kunna konkurrera på den framväxande ACO-marknaden började ett ledande hälso- och sjukvårdssystem bestående av flera sjukhus, forskningscentrum och tusentals leverantörer ta fram riskbaserade kontrakt, vårdprogram baserade på pilotpopulationer och planering för växlingsprodukter. Cognizant ingick ett partnerskap med den här aktören för att ta fram en teknik- och affärsstrategi som bland annat omfattade följande:

 • En statusbedömning för förståelse av befintliga riskbaserade avtal och ansvarsbaserade vårdbaserade piloteffekter, med utvärdering av luckorna mellan människor, processer och teknik.
 • Insamling av affärskrav för integrering och stöd för vårdhanteringsbehov i företaget.
 • Utveckling av verksamheten och den konceptuella tekniska arkitekturen som stöd för nödvändiga ACO-vårdhanteringsfunktioner.
 • En integrerad färdplan för vårdhantering för samordning av tekniska och affärsmässiga initiativ.
 • Vi skapade en helhetsöversikt över vårdens effekter på affärsprocesser och IT-system.
 • Vi inrättade en gemensam plan för hantering av ACO-initiativ för IT och affärsledarskap.
 • Vi anpassade tekniska frågor med prioriterade affärskrav för att påskynda genomföranden, åtgärda operativa brister och minska dubbelarbete.

Ledande betalare sänker kostnaderna för sjukvårdsadministrationen

En nationell sjukförsäkringsplan med över 30 miljoner medlemmar över hela USA arbetade på uppdrag av ett företag med att minska kostnaderna för personalhantering i sjukvården inom nästa räkenskapsår. Sjukvårdsplanens kostnader för att anställa och behålla personal var höga, och det fanns också betydande problem med bemanning för vårdhantering. Sjukvårdsplanen behövde en omfattande strategi för hantering av MLR-regleringar och -efterlevnadskrav.

Cognizant utvecklade en komplett lösning för hantering av kundens kommersiella anspråk i fråga om användningshantering (Utilization Management, UM) – från pilotprojekt till lansering. Våra ackrediterade och USA-licensierade kliniska team gick in på kundens plattform från flera olika fjärrcenter och kunde tillhandahålla ett komplett utbud av UM-tjänster.

 • Ungefär 48 procent lägre UM-arbetskostnader och en produktivitetsökning med 18 procent.
 • Ökad noggrannhet med 95 till 98,7 procent för intagsfunktionen.
 • Ökad handläggningsefterlevnad från under 95 till 99,4 procent.
 • Vi frigjorde interna kliniska resurser för att mildra bemanningsproblemen inom vården.

Ett ledande sjukhus hanterar effekterna av ICD-10

Ett ledande sjukhus behövde fastställa effekterna av ICD-10-omvandling på sina utgifter samt identifiera eventuella luckor i programplanen och förstå potentiella risker som skulle kunna påverka den allmänna ICD-10-övergången. Cognizant genomförde en djupgående utvärdering av effekterna av ICD-10 på områden som företagsfinansiering och intäktscykeln inklusive:

 • ICD-10-statusbedömning: förstå effekterna på personal, partner, processer och IT; fastställa mognadsgranden hos affärspartner och leverantörer och identifiera utbildningsbehov.
 • Finansiell konsekvensanalys: utvärdering av ICD-10-effekterna per affärsgren, betalare, DRG:er och MDC:er.
 • Finansiell modellering: identifiera faktorer som skulle ha ekonomiska konsekvenser på grund av ICD-10 och visa påverkan på kassaflöden.
 • RCM/ekonomispecifik genomförandeplan och riskdämpande strategier.
 • En helhetsöverblick över ICD-10:s effekter på RCM och finans.
 • Långsiktig budgetplanering utifrån analys av ekonomiska effekter och känslighet.
 • Översikt över potentiella återbetalningsförluster och vinster som stöd för proaktiva avtalsförhandlingar med betalare.
 • Detaljerad plan över aktiviteter, resurser och verktyg som krävs för att möta deadline för efterlevnad.
 • En ledande Blues-plan förbereds för sjukförsäkringsväxlingar
 • RESULTAT

  En ledande Blues-plan förbereds för sjukförsäkringsväxlingar

  En ledande Blues-plan förbereder sig för att delta i en sjukförsäkringsväxling (HIX) i flera delstater och i den federala sjukförsäkringsväxlingen. Cognizant anlitades för att hantera förändringarna i organisationen och för beredskapsplanering.

  Ett centraliserad PMO inrättades för hantering av HIX-projekt och kontinuerlig rådgivning, till exempel:

  • Övervakning och hantering av de styrverktyg och implementeringsaktiviteter som är förknippade med olika växlingar i delstatsbaserade och federala sjukförsäkringsväxlingar.
  • Vi etablerar risk- och kvalitetssäkringsfunktioner för att aktivt kunna följa upp och hitta lösningar på risker och problem på projekt- och programnivå.

   

  • Inrättning av en omfattande färdplan för förändringsberedskap och integration.
  • Högre effektivitet i vårdhanteringen för riskbaserade avtal minskade dubbelarbetet med avseende utvecklingen av lösningar, processer och planer.
 • Ett ledande sjukvårdssystem förbereder sig för ACO-marknaden
 • Ett ledande sjukvårdssystem förbereder sig för ACO-marknaden

  För att kunna konkurrera på den framväxande ACO-marknaden började ett ledande hälso- och sjukvårdssystem bestående av flera sjukhus, forskningscentrum och tusentals leverantörer ta fram riskbaserade kontrakt, vårdprogram baserade på pilotpopulationer och planering för växlingsprodukter. Cognizant ingick ett partnerskap med den här aktören för att ta fram en teknik- och affärsstrategi som bland annat omfattade följande:

  • En statusbedömning för förståelse av befintliga riskbaserade avtal och ansvarsbaserade vårdbaserade piloteffekter, med utvärdering av luckorna mellan människor, processer och teknik.
  • Insamling av affärskrav för integrering och stöd för vårdhanteringsbehov i företaget.
  • Utveckling av verksamheten och den konceptuella tekniska arkitekturen som stöd för nödvändiga ACO-vårdhanteringsfunktioner.
  • En integrerad färdplan för vårdhantering för samordning av tekniska och affärsmässiga initiativ.
  • Vi skapade en helhetsöversikt över vårdens effekter på affärsprocesser och IT-system.
  • Vi inrättade en gemensam plan för hantering av ACO-initiativ för IT och affärsledarskap.
  • Vi anpassade tekniska frågor med prioriterade affärskrav för att påskynda genomföranden, åtgärda operativa brister och minska dubbelarbete.
 • Ledande betalare sänker kostnaderna för sjukvårdsadministrationen
 • Ledande betalare sänker kostnaderna för sjukvårdsadministrationen

  En nationell sjukförsäkringsplan med över 30 miljoner medlemmar över hela USA arbetade på uppdrag av ett företag med att minska kostnaderna för personalhantering i sjukvården inom nästa räkenskapsår. Sjukvårdsplanens kostnader för att anställa och behålla personal var höga, och det fanns också betydande problem med bemanning för vårdhantering. Sjukvårdsplanen behövde en omfattande strategi för hantering av MLR-regleringar och -efterlevnadskrav.

  Cognizant utvecklade en komplett lösning för hantering av kundens kommersiella anspråk i fråga om användningshantering (Utilization Management, UM) – från pilotprojekt till lansering. Våra ackrediterade och USA-licensierade kliniska team gick in på kundens plattform från flera olika fjärrcenter och kunde tillhandahålla ett komplett utbud av UM-tjänster.

  • Ungefär 48 procent lägre UM-arbetskostnader och en produktivitetsökning med 18 procent.
  • Ökad noggrannhet med 95 till 98,7 procent för intagsfunktionen.
  • Ökad handläggningsefterlevnad från under 95 till 99,4 procent.
  • Vi frigjorde interna kliniska resurser för att mildra bemanningsproblemen inom vården.
 • Ett ledande sjukhus hanterar effekterna av ICD-10
 • Ett ledande sjukhus hanterar effekterna av ICD-10

  Ett ledande sjukhus behövde fastställa effekterna av ICD-10-omvandling på sina utgifter samt identifiera eventuella luckor i programplanen och förstå potentiella risker som skulle kunna påverka den allmänna ICD-10-övergången. Cognizant genomförde en djupgående utvärdering av effekterna av ICD-10 på områden som företagsfinansiering och intäktscykeln inklusive:

  • ICD-10-statusbedömning: förstå effekterna på personal, partner, processer och IT; fastställa mognadsgranden hos affärspartner och leverantörer och identifiera utbildningsbehov.
  • Finansiell konsekvensanalys: utvärdering av ICD-10-effekterna per affärsgren, betalare, DRG:er och MDC:er.
  • Finansiell modellering: identifiera faktorer som skulle ha ekonomiska konsekvenser på grund av ICD-10 och visa påverkan på kassaflöden.
  • RCM/ekonomispecifik genomförandeplan och riskdämpande strategier.
  • En helhetsöverblick över ICD-10:s effekter på RCM och finans.
  • Långsiktig budgetplanering utifrån analys av ekonomiska effekter och känslighet.
  • Översikt över potentiella återbetalningsförluster och vinster som stöd för proaktiva avtalsförhandlingar med betalare.
  • Detaljerad plan över aktiviteter, resurser och verktyg som krävs för att möta deadline för efterlevnad.
IT-lösningar och -tjänster för BPO inom sjukvården | Cognizant Technology Solutions