COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Kommunicera med patienter när de använder din produkt – och uppmuntra aktivt rätt patientbeteende.

ÖVERSIKT

Cognizants lösning HealthActivate™ tillhandahåller anpassade och riktade tjänster för patientinteraktion före (kliniska prövningar) och efter produktlanseringar (orignalläkemedel eller generiska produkter) som:

  • uppmuntrar och stöder rätt patientbeteenden rörande medicinering, aktivitet och kosthållning baserat på fördefinierade patientsegmenteringsscheman
  • gör det enklare för patienter och vårdgivare att förstå sin situation och medicinering samt hanterar besöksscheman
  • skickar påminnelser och meddelanden om läkemedelsdosering och besök, i kombination med virtuella och live-baserade coachingtjänster för personanpassade interventioner
  • samlar in data från patienter och enheter som del av en enhetlig och longitudinell patientjournal för senare analys
  • använder spelifieringsteknik som gör det roligt att följa behandlingsplaner och uppmuntrar till positiva beteenden – till exempel intag i tid, läsning av utbildningsmaterial och kontinuerliga läkarbesök.


HealthActivate™ gör det möjligt för kunderna att smidigt koppla upp sig till över 100 medicinska enheter, kroppsnära konsumentenheter och tredjepartstjänster som ger information om vitala tecken och relaterade värden, som del av en enhetlig, longitudinell patientjournal för senare analys och åtgärd.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Interagera med patienterna via högteknologiska och interaktiva verktyg

Cognizant HealthActivate™ gör att företaget kan interagera med patienterna med kraftfulla och empiriskt påvisade funktioner som ökar förståelsen av patienternas bevekelsegrunder. Med hjälp av mobil-, webb- och sensorbaserad teknik kan du upprätthålla patienternas engagemang för sitt hälsotillstånd och anpassa hur företaget interagerar med dem, för att uppnå verkliga beteendeförändringar.

Anpassning till varje patient

HealthActivate™ skapades med tanke på maximal personanpassning. Du kan till exempel dynamiskt justera meddelande- och interaktionsmekanismer efter omständigheterna och välja rätt kommunikationskanal för varje patient. Och eftersom HealthActivate™ rymmer flera kommunikationskanaler påverkas inte befintliga CRM-system. Du får dessutom flexibiliteten att lägga till nya kanaler, till exempel mobila och webbaserade.

Bring Your Own Healthcare Device (BYOHD™)

Med HealthActivate™ kan läkare, life sciences-företag, betalare, leverantörer och patienter bestämma vilka medicinska enheter och sensorer de vill använda för att hämta in data från flera olika källor. Vi kallar det ”BYOHD.” Dessa källor kan omfatta en mängd olika medicinska enheter, från trådlösa blodsockermätare, blodtrycksövervakare och spirometrar till kroppsnära aktivitetsenheter och webbportaler.

Alla dessa funktioner bygger på kraftfulla analysfunktioner. Analys används för att samla in och utvärdera longitudinella patientdata och för att välja rätt interaktionsmekanismer för varje patient.

Öka patientlojaliteten i samband med kliniska prövningar

Arbetet med patientdeltagande i kliniska prövningar handlar om att uppmuntra till följsamhet med prövningsprotokoll samt att minska eller eliminera antalet patienter som hoppar av. Med HealthActivate™ kan du erbjuda anpassade tjänster som uppmuntrar till rätt beteende under prövningar, vad gäller medicinering, aktiviteter och kosthållning. Du kan också hjälpa patienten och vårdgivaren att förstå sin situation och sina skyldigheter i samband med prövningen.

HealthActivate™ upprätthåller patienternas engagemang genom att skicka påminnelser och via spelifieringsteknik som gör deltagande i kliniska prövningar till en positiv upplevelse.

Använd våra modulära plug-and-play-funktioner

HealthActivate™ är en utpräglat modulär och konfigurerbar lösning med komponenter som hjälper dig att förstå patientens bevekelsegrunder och beteenden och att förutsäga när det är nödvändigt med specialinsatser. Med hjälp av avancerade analyser både lokalt och i molnet kan du förutsäga och initiera insatser med både virtuella och livebaserade coachingmetoder samt ge patienterna personanpassad utbildning som förbättrar deras följsamhet.

 

RESURSER

HealthActivate™ – broschyr om patientinteraktion

Läs mer om hur Cognizants HealthActivate™ används för att hjälpa företag att bättre förstå patienternas bevekelsegrunder, anpassa kommunikationen och upprätthålla patienternas engagemang för sina medicinska tillstånd.

Förbättrad patientlokalitet under kliniska prövningar

Patientinteraktion handlar om att förstå och påverka patienternas bevekelsegrunder och beteenden så att de följer prövningsprotokoll. HealthActivate™ gör detta och mer därtill genom att kombinera tre viktiga koncept för framgångsrik patientinteraktion.

Möjliggöra sundare resultat för alla

Genom att digitalt utveckla hur konsumenter kommunicerar med hälso- och sjukvården kan betalare och leverantörer hjälpa individer att sköta och övervaka sin hälsa på ett bättre sätt, vilket leder till större engagemang, bättre resultat och lägre kostnader.