carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

HJÄLP ATT BLI FRISK

Patienter och intressenter inom sjukvård och biovetenskap mäter resultat på olika sätt. En genuin interaktion med patienterna innebär att skapa en förståelse av deras perspektiv av sjukvårdssystemet och deras uppfattningar om hur de tillfrisknar.

Vad gör människor om inte vårdsystemet hjälper dem att tillfriskna?

LÄS UNDERSÖKNINGSRESULTATEN

EN NY MODELL FÖR PATIENTINTERAKTION


Hela sjukvårdsbranschen har satsat stort på den digitala framtiden. 

Men satsar den rätt? Vi vet vad som krävs för att nå uppsatta hälsomål och hur digitala verktyg kan användas för att följa upp förloppet. Men framgången kan vara osäker om man inte först förstår patientens perspektiv. 

Förståelse av vad som händer när personer har hälsoproblem eller löper hälsorisker och måste hantera eller överkomma dem. Förståelse av var vårdgivare och biovetenskapliga företag kan göra störst skillnad för patienterna de betjänar – Cognizant och ReD Associates studerade tillfrisknande som fenomen.

Vi tog ett utifrånperspektiv och gjorde en djupdykning i amerikaners liv över hela landet för att få kunskap om hur personer genomgår ett lyckat tillfrisknande och validerade sedan den kvalitativa forskningen med en stor kvantitativ studie.

Vad vi kom fram till

Våra resultat tyder på att vi har ett s.k. kallt system för interaktion med patienter som gör det svårare för patienterna att bli friska igen, delvis eftersom de hålls på avstånd från aktiviteter som gör att de blir mer delaktiga i sin vård.

Vi föreslår en ny modell för interaktion med patienter. Låt oss använda digitala lösningar för att göra interaktionen med patienterna varm genom att tillämpa ett mänskligare förhållningssätt och ge patienterna fler valmöjligheter. Vår studie visar att när patienter får ”varm” vård blir de mer benägna att engagera sig i framgångsrika beteendeförändringar och hålla fast vid dem.

När de flesta tänker på digitalisering är inte mänsklig värme den första associationen. Men digitala lösningar kan och bör vara varma. Digitala lösningar har en unik potential att skapa ”varm” vård med individanpassade, empatiska och skalbara stödåtgärder.

Vägen till bättre resultat går via digitala lösningar.

Organisationer som interagerar med patienterna med värme och stärker deras autonomi genom att underlätta deras självvårdsmetoder bygger starkare patientrelationer, förbättrar resultaten och sänker kostnaderna.

Läs vår undersökning om tillfrisknande för att lära dig mer om hur du utformar digitala lösningar för en varm vård.

LÄS UNDERSÖKNINGSRESULTATEN

KOM IGÅNG

Vi ser att varm vård leder till flera möjligheter inom sjukvård och biovetenskap och skapar en ny typ av patientkontakt.

Kontakta oss för att schemalägga en närmare genomgång av våra undersökningar.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.