carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

HBR-forskning sponsrad av Cognizant

FRÅN DIGITALISERING TILL AFFÄRSOMVANDLING

Enligt ett nytt faktablad från Harvard Business Review förutsätter verklig digital omvandling ett enkelt, modernt och säkert IT-stamnät.

SE FAKTABLADET

ÖVERBRYGGA
KLYFTAN


Företag i alla branscher försöker stärka sina IT-system för att kunna möta dagens och morgondagens krav på digitala verksamheter. För att nå det här målet krävs nya verksamhetsmodeller, integrerade tjänster och förvandlade processer tillsammans med vitaliserad heritage system.

Termen för det här fenomenet är “digital omvandling”. Men vad exakt betyder det? Enligt ett färskt faktablad från Harvard Business Review, Closing The Gap: Beyond Digitization to Business Transformation, är definitionen öppen för tolkning, beroende på perspektivet. Det kan syfta på allt från "en industriell tillverkare som övergår till att leverera digitala tjänster" till "en återförsäljare som introducerar nya mobila funktioner för konsumenter”.

Digital omvandling – enligt faktabladet – är mer än ett IT-projekt. Det kräver att företag konstant förnyar sitt utbud, sin verksamhet – och till och med sig själva – för att kunna hålla jämna steg med de snabbt föränderliga förväntningarna på en alltmer digital marknad. Det första steget är att bygga ett IT-stamnät som är enkelt, modernt och säkert.

SE FAKTABLADET

Cognizant Digital Systems & Technology

Navigera övergången till digitala lösningar. Framtidssäkra IT-landskapet genom att implementera ett enkelt, modernt och säkert stamnät.

 

LÄS MER

74 %


av organisationerna väntar sig att digital omvandling ska leverera förbättrad kundservice och erfarenhet.

LÄS MER