carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Motor för innovation

FÖRKORTA RESAN TILL GDPR-EFTERLEVNAD

Förutom hoten med bristande efterlevnad, inklusive dryga böter och ett skadat varumärkesanseende, är GDPR ett positivt steg framåt – och en nyckelfaktor bakom behovet för digitalisering.

BYGGA KUNDFÖRTROENDE


Den allmänna uppgiftsskyddsförordningen, eller GDPR, är mycket mer än en juridisk skyldighet – det är en möjlighet att höja effektiviteten, bygga förtroende och skapa nya affärsmöjligheter.

Den enkla tillgången till information online innebär att kunderna förväntar sig mer öppenhet och lyhördhet från dem som skyddar deras data. Det är därför företag i dagens digitala ekonomi söker efter sätt att tillfredsställa kunder och skapa förtroende. Men skalanpassning av digitala lösningar fungerar endast om GDPR-efterlevnad står i centrum för data- produkt- och tjänstestrategin. 

Deadlinen för GDPR-implementeringen har passerat. Uppfyller du kraven?

Oavsett om du precis har inlett processen med att implementera GDPR eller har ett utvecklat sekretessprogram på plats kan Cognizant hjälpa till att säkerställa att sekretessinitiativ är både GDPR-förenliga och har kapacitet att bli en viktig konkurrensfördel.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Gör GDPR-resan meningsfull

GDPR-minimikraven täcker EU-medborgare (kunder och anställda) och måste vara uppfyllda från och med 25 maj 2018, men resan slutar inte här. Efter det här datumet kommer tillsynsmyndigheter att söka efter konsekventa metoder för analys av datasäkerhetsrisker. 

Genom en omfattande plan för genomförande av GDPR som bygger på lämpliga verktyg och tekniker kan företag förbättra sina chanser till en korrekt efterlevnad. Om GDPR behandlas på rätt sätt kan det hjälpa företag att blomstra i den digitala ekonomin – och leverera en överlägsen kundupplevelse. 

Uppnående av full GDPR-överensstämmelse innebär att uppdatera datastyrning, rutiner för samtycke och datahantering. Det här i sin tur leder till högre kundnöjdhet.

Inför den digitala omvandlingen

När företag inleder den digital omvandlingen och använder känsliga uppgifter för att förbättra eller skapa nya tjänster måste de också hållas ansvariga för hanteringen och skyddet av dessa uppgifter. GDPR innebär en unik möjlighet att bygga förtroende och vara drivande bakom den digitala revolutionen.

Cognizants arbete med GDPR kallas GDPR+ och tar hänsyn till komplexiteten som själva regleringen medför, och erbjuder pragmatiska lösningar. Vår metod bygger på fyra avgörande fokusområden: personuppgifter, personal, process och teknik. Beroende på var du befinner dig på resan med GDPR erbjuder vi heltäckande och skräddarsydda GDPR-lösningar som passar dina affärsbehov. 

Med GDPR+ kan du omvandla dagens investeringar i GDPR till verkligt affärsvärde inom centrala digitala teknikområden, inklusive delning av samtyckesdata, förbättrad kundöversikt, profilering, AI och analys.

Vårt efterlevnads- konsult- och implementeringsprogram

Med deadlines som närmar sig snabbt hjälper Cognizants lösningssvit för GDPR-efterlevnad företag att:

  • förbereda sig på efterlevnad nu och utnyttja investeringarna för flera år framåt
  • övergå från knapp överensstämmelse till effektiv efterlevnad
  • förbättra datahanteringsarkitekturen och system och samtidigt lägga till integrerade innehållshanteringssystem och automatisering.

Utöver en bedömning av sekretesseffekterna, levererar vår lösningssvit för GDPR-efterlevnad mervärde på sex huvudområden som krävs för att snabbt uppfylla de nya regleringskraven. Den här lösningen förvandlar din investering i GDPR till mervärde på områden som delning av samtyckesdata, förbättrad och heltäckande kundöversikt, profilering, analys och AI.

Realtidsfönster mot efterlevnad 

Cognizants GDPR-infopaneler för företag ger ledningen en realtidsöversikt över olika nivåer och typer av efterlevnadsproblem, inklusive aviseringar om överträdelser till din dataskyddsansvarig (DPO) och Data Governance Council. Dessa problem omfattar bland annat:

  • identifikation av registrerad person
  • brott mot samtycke
  • attribut för personligt identifierbar information (PII)
  • GDPR-medvetenhet och certifieringsefterlevnad på organisationsnivå
  • efterlevnad av registrerade personers rättigheter
  • Systems/applications-wide security compliance
  • behandlingsregister.

RESURSER

PARTNER

Cognizant har utvecklat starka allianser med viktiga teknikpartner som erbjuder ledande GDPR-lösningar Våra partnerskap gör att vi kan rekommendera de bäst anpassade verktygen och acceleratorerna för att automatisera viktiga aktiviteter, till exempel upptäckt av mönster i stora mängder personliga och känsliga data för GDPR-efterlevnad, samtyckeshantering och riskhantering.

Cloudera
IBM
Informatica
MICROSOFT
Talend

Tillsammans med våra partner har vi skapat flera lösningar som uppfyller kraven i GDPR och främjar digital innovation.
Ida ska vi tala om hur du kan bli en digital ledare genom att betrakta GDPR från ett omvandlingsperspektiv.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.