carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Cognizant utnämnd till Magic Quadrant Leader in Public Cloud Infrastructure Professional and Managed Services, Worldwide

LÄS RAPPORTEN

FÖRKORTA MOLNRESAN


Cognizants excellens inom publika molntjänster handlar om vår förmåga att leverera högkvalitativa professionella och hanterade tjänster som optimerar molnplattformens funktioner.

Gartner utvärderade 20 företag som erbjuder publika molninfrastrukturtjänster. Vi anser att Cognizant uppmärksammades baserat på vår förmåga att skräddarsy tjänster som uppfyller kundernas exakta behov och vår bredd av tillvalstjänster. Detta gör molnimplementeringar snabbare, mer relevanta och mer kostnadseffektiva.

LÄS RAPPORTEN


Gartner Magic Quadrant for Public Cloud Infrastructure Professional and Managed Services, Worldwide,* maj 2020

*Grafiken publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör utvärderas i kontexten för hela dokumentet. Gartner-dokumentet är tillgängligt via den här länken.

BEVIS PÅ VÅR EXCELLENS

  • Skalning av en e-handelsplattform för 33 % mer trafik 
    Vi förbättrade kundupplevelsen för en ledande amerikansk försäljare av sportartiklar genom mikrotjänster på Google Cloud och CI/CD-pipelinen. Förarbetet slutfördes på sju dagar och molnstrukturen på trettio dagar. En ny, skalbar e-handelsplattform hanterar upp till 33 % mer trafik under högsäsonger.

  • Förbättrad kundupplevelse och 35 % IT-besparingar
    Vi förbättrade kundservicen för ett ledande brittiskt energibolag genom att konfigurera affärstjänster till deras applikations- och infrastrukturlager och genomföra en affärstjänstbaserad migrering till en hybridmolnmiljö. Resultatet blev att tjänster kunde lanseras 70 % snabbare och IT-driftkostnaderna minskade med 35 %.

Nu måste digital transformation ske på några veckor, inte år. Cognizants Cloud Enablement -utbud hjälper stora företag att snabbt migrera viktiga program och data till molnet, vilket håller verksamheten igång utan avbrott och lägger grunden till en helt annorlunda arbetsmarknad i framtiden. Med kompletterande tjänster, branschspecifik expertis, verktyg och acceleratorer är vår strategi snabbare och mer relevant för varje företags unika molnimplementeringsresa.

Här är några av våra senaste Cloud Enablement-framgångar:

  • Snabbare molnimplementering på 30 minuter
    Vi hjälpte en Fortune 500-vårdgivare att börja använda en smidig utvecklarplattform för snabb migrering av över 100 kritiska program till AWS Cloud. Vi förkortade också implementeringstiden för program från tre dagar till 30 minuter och åstadkom upp till 60 % lägre licenskostnader.

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt, och används häri med tillstånd. Med ensamrätt.

*Gartner, Magic Quadrant for Public Cloud Infrastructure Professional and Managed Services, Worldwide, 4 May 2020, Craig Lowery, To Chee Eng, Scot MacLellan, Ross Winser, Brandon Medford.

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som skildras i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer som har högst betyg eller någon annan beteckning. Gartners forskningspublikationer består av Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktamässiga uttalanden. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive eventuella garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.