carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

 

ÖKA LOJALITETEN GENOM ATT SÄKRA KUNDENS FINANSIELLA FRAMTID

Långsamma pengar på rätt sätt är det digitala imperativet inom finansiella tjänster.

FRIGÖR VÄRDET I LÅNGSAMMA PENGAR


Ta reda på hur världens största finansföretag främjar innovation genom att använda personal och digitala lösningar effektivt.

Den digitala ekonomin har gjort det enklare än någonsin att göra betalningar, kontrollera saldon och få tillgång till finansiella data. Det är lätt att tro att pengahantering aldrig varit enklare. Om du pratar med någon som utforskar sin ekonomi får du emellertid höra något helt annat.

Folk uppger att finansiella och ekonomiska utmaningar är deras största stresskällor. Möjligheten att förbättra kundernas finansiella välbefinnande är finansinstitutens enskilt största konkurrensfördel.

Cognizant och ReD Associates har genomfört en av de mest ingående undersökningarna av folks relation till pengar under de senaste 10 åren.

Det finns hundratals forskningsrapporter som behandlar den finansiella framtiden, men få undersöker eller går in djupare på vad digitala lösningar kan göra för kunderna.

Pengarnas framtid

Studien visade att utmaningar med hanteringen av så kallade ”långsamma pengar” – investeringar på längre sikt – var den främsta orsaken till undersökningsdeltagarnas finansiella stress. Resultaten visar också att skillnaderna i vad personer tänker och känner när det gäller pengar är stora. Kundernas uppfattning av pengar stämmer inte överens med finansinstitutens syn på pengar.

VISA PDF

Relaterade idéer

FAKTABLAD
Digital kvalitetssäkring: insikter och trender som formar bankväsende och finansiella tjänster

För att hålla jämna steg med de stora digitala omvälvningarna och radikala förändringarna i banksektorn måste finansinstitut öka fokuset på digital kvalitetssäkring för att kunna erbjuda en förstklassig slutanvändarupplevelse.

FAKTABLAD
Bemästra den digitala ekonomin

Kärnan i den digitala ekonomin är förändringar i arbetet. Arbetet som tog oss till nutiden tar oss inte till framtiden eftersom den digitala ekonomin kräver helt andra kompetenser och attityder och medför högre förväntningar.

FAKTABLAD
Så kan bankerna växa och förbli digitalt relevanta med hjälp av Banking as a Service

För att kunna hantera uppstickarkonkurrenter, regleringar och omfattande kundkrav måste bankerna anamma öppna API:er som gör det möjligt för dem att etablera sig i det digitala affärsekosystemet och stärka sitt värdeerbjudande bland eskalerande Share-of-Wallet-utmaningar.