carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Innovera före alla andra

Påskynda tillväxten med anpassade, branschbeprövade lösningar


Definiera färdplaner, migrera till nya miljöer och leverera upplevelser i flera kanaler inom företaget och alla branscher och affärsprocesser.

 

Modernisera och transformera


Hantera den digitala övergången genom att modernisera befintliga kärnsystem och utnyttja nya affärsmöjligheter.

På den nyligen definierade digitala marknadsplatsen måste företagen hålla sig relevanta och aktuella. Cognizants Oracle-verksamhet hjälper företag med den digitala övergången, vilket ofta innebär att helt nya affärsmodeller som är inriktade på kortare lanseringstider måste skapas. Vi levererar värde till företag på tre viktiga sätt:

 • Kontinuerlig innovation för att modernisera affärsprocesserna
 • Bättre beslutsfattande 
 • Sänkning av kostnaderna 

Vår kvalificerade personal är utbildad i nästa generations teknik. Företag inom alla branscher når nya gränser i snabbare takt. Vi hjälper dig att påskynda resan till molnet och digitala plattformar genom att definiera färdplaner, migrera till nya miljöer, processautomatisera och leverera upplevelser i flera kanaler för affärsprocesser inom hela företaget. 

Lösningar

 • Digitala tjänster

  Utnyttja den digitala omvälvningen

  Den snabba ökningen av ny och innovativ teknik och verktyg har tvingat ledande företag att modernisera medarbetarupplevelsen genom nya digitala plattformar, appar och tjänsteleveranskanaler. Cognizants Oracle Digital Services hjälper dig att implementera digital transformation genom att förena affärs- och teknikarkitekturer som ger konkurrensfördelar och bruttotillväxt.

  Läs mer
 • Molnet

  Förenkla och modernisera

  Förenkling och modernisering av affärsprocesser och IT-infrastruktur är avgörande för dagens digitala uppdrag. Oracles molnteknik spelar en viktig roll i att underlätta initiativ för digital transformation. Cognizant är en erkänd ledare när det gäller initiativ för digital transformation och ett av branschens ledande konsult- och rådgivningsföretag, både för företag som har migrerat och för dem som funderar på att övergå till Oracle Cloud.

  Läs mer
 • Transformation och rådgivning

  Digitalisera processer i marknadens tempo

  Organisationer i hela branschen måste genomföra processer med den snabbhet och agilitet som krävs för att matcha den föränderliga marknaden, förbli relevanta och utnyttja nya möjligheter. Cognizant hjälper dig att fatta smartare beslut och leverera överlägsna resultat genom innovativa lösningar som förbättrar prestandan, ökar produktiviteten och stimulerar tillväxtinitiativ. Våra experter använder en rådgivande metod för att transformera din befintliga applikationsmiljö.

  Läs mer
 • Analys

  Maximera värdet av dina data

  Cognizants Oracle-analysprogram är kompletta, förkonstruerade lösningar som levererar intuitiv, rollbaserad intelligens för alla i organisationen - från anställda i ”frontlinjen” till ledande befattningshavare. Detta gör att du får kunskap och värde från en rad datakällor och applikationer, och kan möta olika användarbehov.

  I vår Oracle-analysverksamhet arbetar många specialister med erfarenhet av flera Oracle-analysprogram efter över 100 kunduppdrag. De har hjälp av företagsspecifika verktyg och acceleratorer som påskyndar kundvärdet genom att minska tid och insats, identifiera anpassningar, påskynda datainläsningar och ge statistiska uppskattningar.

  Vår Oracle-analysprodukt utgörs av Oracle Analytics Cloud Services och Enterprise Performance Management Cloud, vardera med flera uppsättningar av produkter, bl.a. OBIA, OBIE, BI Cloud, DVCS, Hyperion Cloud och Endeca, som uppfyller behoven för ett brett spektrum av branscher och affärsprocesser.

   

Branschlösningar

Branscher vi har lösningar för


Cognizants Oracle-verksamhet har implementerat lösningar över hela världen för kunder i olika branscher. Vårt kunniga team har omfattande kunskap om branschen. Vi erbjuder kunderna branschanpassade och beprövade lösningar på deras mest utmanande problem för att i slutänden öka verksamhetens tillväxt. 

BANKBRANSCHEN

Vi hjälper dig att effektivisera ineffektiva processer med strategier och lösningar som skapar tillväxt i verksamheten och sätter kunderna i centrum för din organisation.

KAPITALMARKNADER

Vi levererar anpassade transformationsstrategier och lösningar som förstärker kundlojaliteten, främjar långsiktiga relationer och ökar lönsamheten.

KOMMUNIKATION

Cognizant omdefinierar hur organisationer drar nytta av Oracles förstklassiga lösningar för att minska lanseringstiden, sänka kostnaderna och skaffa sig konkurrensfördelar.

KONSUMENTVAROR

Cognizants expertis inom den senaste tekniken hjälper toppleverantörer av konsumentvaror att bygga upp sin digitala kultur och utnyttja konkurrensfördelen.

UTBILDNING

Cognizant banar väg för nästa generations utbildning - från att utnyttja den mest lovande tekniken för personligt lärande till att ge akademiker en kostnadseffektiv plattform.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Som ledande inom sjukvårdsteknik erbjuder Cognizant lösningar för att hjälpa sjukvårdsorganisationer att förnya och transformera inför en digital framtid.

INFORMATIONSTJÄNSTER

Cognizant levererar erbjudanden och expertis inom det digitala informationsekosystemet för att hjälpa dig att möta den snabba efterfrågan på insikter i den nya digitala ekonomin.

FÖRSÄKRINGAR

Oracle-tekniken hjälper försäkringsbolag att optimera verksamheten genom skapa och vira en skyddande ”säkerhetsfilt” runt försäkringstagaren.

BIOVETENSKAP

Vill du förbättra processer, effektivisera försäljningen eller förbättra läkemedelssäkerheten? Cognizant gör det möjligt för företag att utnyttja globala tjänster på nya sätt.

TILLVERKNING

Cognizant hjälper tillverkare att skapa banbrytande verksamhets- och leverantörsekosystem baserat på flera års samarbete med ledande gas-, vatten- och elföretag.

OLJA OCH GAS

Våra upstream-, midstream- och downstream-tjänster hjälper ledande olje- och gasföretag att investera i framtida möjligheter och spara miljoner genom prediktiv analys och realtidslösningar.

DETALJHANDEL

Vi omdefinierar hur återförsäljare gynnas av globala tjänster och utnyttjar data för att hantera och leverera relevanta, engagerande konsumentupplevelser.

TEKNIK

Eftersom vi ligger i framkant inom digital uppfinning och innovation kan vi förutse, istället för att reagera på, våra kunders teknikbehov.

HOTELL OCH RESTAURANG

Cognizant levererar konsulttjänster och lösningar, som är skräddarsydda för de affärsmässiga och tekniska utmaningar som alla rese-, restaurang- och hotellföretag möter.

TRANSPORT OCH LOGISTIK

Cognizant gör det möjligt för transport- och logistikföretag att dra nytta av den digitala transformationen på nya sätt, oavsett om det handlar om att hantera ökande kostnader eller utveckla nya affärsmodeller.

ALLMÄNNYTTIGA FÖRETAG

Vår helhetssyn kan bidra till att transformera toppföretag genom att kartlägga kundens kontaktpunkter och implementera lösningar för att möjliggöra digitala transformationer.

Nyheter

LÄS MER OM OSS Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you