COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Förbättra affärsresultaten genom att omvandla befintliga data till prediktiv kunskap.

Hur förbereder du dig på det som kommer härnäst? Snabb anpassning till förändringar är ett avgörande moment för många företag över hela världen, oavsett om att förändringarna sker inom riskhantering, intäktsströmmar, kostnadsökningar eller andra affärsutmaningar. Vi kan vägleda din användning av de senaste affärsanalysverktygen som hjälper dig att öka mervärdet, skapa positiva operativa effekter och leverera resultat som är både definitiva och mätbara.

LÖSNINGAR

Kundanalys

I dagens dynamiska och föränderliga uppkopplade värld har högre mervärde för kunderna blivit ett avgörande affärsvillkor. Vi kan hjälpa dig att utnyttja data som skapar mervärde i hela kundlivscykeln.

Vårt tjänster omfattar bland annat:

 • värvningsmodeller
 • marknadsbedömningar
 • konkurrentanalys
 • prisanalys
 • bedömning av säljpersonalens effektivitet
 • utgiftsanalys
 • marknadsföringsmixmodeller
 • kundsegmentering
 • kors-/merförsäljning
 • kanaloptimering
 • reaktiverings-/kundförlustmodeller
 • varukorgsanalys
 • nyutgivning
 • MIS-rapporter och -infopanel
 • kampanjhantering.

 

Riskanalys

Ökande regleringar, kostnadstryck samt hantering och kontroll av kreditexponering är några av de många affärsrealiteter som kräver en proaktiv inställning till riskminimering och regelefterlevnad. Vi kan hjälpa dig att hantera företagets risker och regelefterlevnad effektivare så att du fattar bättre affärsbeslut.

Vårt tjänster omfattar bland annat:

 • kreditrisk
 • marknadsrisk
 • Styrning
 • Efterlevnad
 • indrivning och bedrägerihantering

Verksamhetsanalys

Komplexa och varierande verksamheter i kombination med kostnadstrycket och det växande behovet av intäktsmaximering kräver en korrekt förståelse av verksamheten så att du kan fatta så effektiva affärsbeslut som möjligt. Tillsammans med dig gör vi verksamheten effektivare och mer fokuserad genom att skapa mening ur företagets data.

Vårt tjänster omfattar bland annat:

 • analys av försörjningskedjan och inköp
 • process- och transaktionsanalys
 • teletjänstanalys
 • HR-analys
 • IT-hanteringsanalys

RESURSER

iManage

iManage är ett innovativt lösningsramverk som analyserar, mäter och ger användbar kunskap om interaktionen mellan säljare och kunder genom ett kundinteraktionsindex som är först i sitt slag (CII).

iAlign™

iAlign™ är en on-demand-lösning för säljplanering som hjälper dig att planera, hantera och genomföra dynamiska säljplaneringsuppgifter på en flexibel, innovativ och utbyggbar plattform med starkt fokus på samarbete, konfiguration och globalisering.

iComp

iCOMP är en omfattande men enkel svit för konstruktion, implementering och administration av incitamentsprogram som är anpassade till företagets strategi, förbättrar resultat och skapar samma ersättningsmöjligheter för alla.

Business Intelligence med mänsklig touch

Genom att anpassa din affärsvision till önskat affärsbeteende tar vi IT- och tjänsteutbudet till nästa nivå. Cognizant erbjuder en enhetlig och personcentrerad lösning som ger användarna anpassad och trovärdig information, kontinuitet och beteendebaserad BI (BBI).

Kund-, risk- och verksamhetsanalys | Cognizant Technology Solutions