COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Beprövade produkter och ramverk som snabbt, korrekt och ekonomiskt omvandlar data till Business Intelligence

Vårt utbud omfattar konsult- och utvecklingstjänster som hjälper kunderna att definiera sin strategi och lösningsarkitektur. Vi levererar och hanterar datalager, affärsanalys och rapporteringsapplikationer som ger påtagliga affärsfördelar.

LÖSNINGAR

BI-tjänster

Vi erbjuder följande tjänster som hjälper kunderna att möta dagens krav och planera för morgondagens.

 • Affärsstrategi och Enterprise Metrics:  strategi och färdplan för företagsinformationshantering, bedömningar av business information, nyttokalkyler, plattforms- och verktygsutvärderingar, arkitekturdefinition och hantering av indikatorer.
 • Affärsprocesstillämpning: händelseövervakning, BI-användning, företagsdistribution och hantering av användarbehörigheter.
 • BI-funktioner: rationalisering och konsoldiering av BI, datavisualisering och utveckling av analytiska applikationer, BI Center of Excellence, molnrapportering.
 • Analysapplikationer: företagsanalystjänster, branschlösningar och webbanalys.
 • Informationsinfrastruktur: datamodellering, dataarkitektur, Center of Excellence för dataintegrering, huvuddatahantering, metadatahantering, datakvalitetshantering, prestandaförbättringar av datalager, design och utveckling, kvalitetssäkring samt granskningar och datastyrning.

Analys- och BI-branschlösningar

Vårt fokus på innovation och affärsprocesser backas upp av en mängd branschspecifika lösningar. Dessa lösningar kan förkorta marknadsledningen genom funktioner som inbyggda datamodeller, nyckeltal och manöverpaneler. Vi har distributionsklara lösningar för följande branscher:

 • Bank- och finanstjänster
 • Försäkringar
 • Biovetenskap
 • Sjukvård
 • Tillverkning och logistik
 • Detaljhandel
 • Hotell- och restaurang
 • Allmännyttiga företag

Vi betonar även betydelsen av personanpassad, gruppbaserad och kontextmedveten Business Intelligence.  Vår plattform Behavioral BI (BBI) kan integrera flera BI-system och erbjuder delning, kommentarsfunktioner och anpassning av BI-gränssnittet. Det här ökar användningsgraden, kunskapsdelningen och mervärdet.

RESURSER

Våra Business Intelligence-experter diskuterar branschtrender, perspektiv och lösningar som vägleder dig i arbetet med Business Intelligence.

Business Intelligence med mänsklig touch

Genom att anpassa din affärsvision till önskat affärsbeteende tar vi IT- och tjänsteutbudet till nästa nivå. Cognizant erbjuder en enhetlig och personcentrerad lösning som ger användarna anpassad och trovärdig information, kontinuitet och beteendebaserad BI (BBI).

Utnyttja potentialen i BI med konsulttjänster för affärsanalys

Många företag skapar flera, osamordnade och taktiska Business Intelligence-implementeringar som resulterar i silor av olika medarbetare, processer och teknik. Se hur Cognizants Business Consulting-verksamhet skapar varaktiga strategier som omvandlar ditt företag.

Behavioral BI

Cognizants omdanande koncept Behavioral Business Intelligence är inriktat på fyra centrala problemområden och förbättrar kundupplevelsen vid alla BI-kontaktpunkter. Beteendebaserad BI tar teknik- och tjänsteutbudet till nästa nivå genom att påverka slutanvändarens upplevelse och anpassar sig efter individuella beslutsbeteenden.

Mobil BI

Snabba beslut håller snabbt på att bli ett måste i konkurrensen i takt med att vi övergår till en mer global och virtuell affärsmiljö. Se hur Cognizants mobila och användningsklara BI-lösning kan hjälpa företaget att fatta så snabba beslut som verksamheten kräver.