COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Big Data är på god väg att bli en oumbärlig möjlighet till konkurrensfördelar för företag. Låt oss hjälpa dig att definiera och leverera din Big Data-strategi.

Oavsett om det handlar om lokala eller molnbaserade data eller en kombination riskerar du att snabbt översvämmas av den enorma mängden information. Sociala medier, intranätsystem för samarbete och andra datakällor medför stora utmaningar. Men volymen, hastigheten, variationen och komplexiteten hos Big Data kan också vara en stor tillgång som företaget måste utnyttja för att lyckas.

Håll ut. Vi har erfarenheten, kompetensen och verktygen som du behöver för att förvandla affärsproblem till affärsinsikter.

LÖSNINGAR

Big Data – strategisk översikt

Vår innovativa svit av lösningar är central för Cognizants strategi för identifiering av och ökat mervärde genom stora datamängder. Samtliga lösningar levererar djupare insikter och analyser till olika branscher genom Big Data-teknik.

Exempel på användningsfall för Big Data i olika branscher:

  • Finans- och försäkringstjänster: förvarningssystem för spårning av bedrägerier, hantering av identitetshot och uppföljning av skadeståndsbedrägerier.
  • Life sciences: optimerad läkarinteraktion, proaktiv tillverkningsövervakning, nästa generations genetiska sekvensering, verkliga bevis, translationella vetenskaper och bildbehandling.
  • Sjukvård: analys via flera kanaler, kampanjoptimering och bedrägerispårning.
  • Kommunikation, media och underhållning: upptäck kundförlustmönster och hantering av digitala tillgångar.

Big Data Services

Vår verksamhet Enterprise Information Management har gett upphov till en stabil uppsättning av Big Data-tjänster för kundernas behov, till exempel:

  • strategier och färdplaner för Big Data
  • teknikutvärdering och pilotprojekt
  • visualisering och analys av data
  • från idé till implementering
  • Big Data-laboratorium på begäran
  • lösningsacceleratorer.

Affärslösningsplattformen BigDecisions™

Lösningsplattformen BigDecisions erbjuder en förstklassig metod för att lösa utmaningar och skapa betydande fördelar med Big Data. Metoden kombinerar affärsanvändningsfall och tekniska Big Data-lösningar för komplex datahantering och analys som leder till mätbara resultat.

Big Data – branschlösningar

Cognizants fokus på innovation och affärsprocesser backas upp av en mängd branschlösningar som våra domänexperter har utvecklat. Vårt integrerade analys- och rapporteringsverktyg för sociala medier – iSMART – hjälper företag med behov relaterade till sociala medier och ger dessutom realtidsbaserade insikter i sociala mediers inverkan.

Vårt ramverk för longitudinell analys – iLaser (integrated Longitudinal AnalySER) – ger korshänvisningar med datavariabler över tidsperioder. iLaser tar fram meningsfulla mönster ur ett synbart kaos och kan till exempel analysera kundernas köpbeteende. iLaser identifierar även olika kundsegments känslighet för särskilda kampanjer.

RESURSER

Våra Big Data-experter diskuterar branschtrender, perspektiv och lösningar som vägleder dig i arbetet med Big Data.

Affärslösningsplattformen BigDecisions

Cognizants affärslösningsplattform BigDecisions hjälper företag att möta dynamiska och ständigt föränderliga affärskrav genom sofistikerad Business Intelligence och andra analysverktyg. Läs om hur BigDecisions företagslösningar och huvudplattform kan ge viktiga insikter och snabbt skapa mervärde för verksamheten.

Strategier och lösningar för Big Data

Företag i alla branscher möter konstant nya utmaningar i och med explosionen av data och den komplexa uppgiften att behandla, hantera och utvinna effektiva och användbara affärsinsikter. Se hur Cognizants dedikerade Big Data-tjänster kan hjälpa företaget – från kalkyl av och bevis på nyttan till implementering och ökade intäkter.

Förstå Big Data i petabyte-åldern

Blotta komplexiteten i stora datamängder och de informationsmodeller som krävs för att få tillgång till dem har gjort det svårt för företag att omvandla data till kunskap. Upptäck färdplanen som företag måste upprätta och följa för att inte halka efter i petabyte-åldern.

Innovation på ett nytt sätt: Maximera fördelarna med Big Data

Social och mobil datoranvändning innebär att det finns stora volymer outnyttjad kunskap om kunderna. Läs mer om hur den senaste tekniken kan användas fullt ut så att du kan utnyttja dessa data med hjälp av trovärdiga användningsfall och nya verktyg.