Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Data är erfarenheter

Vi skapar mening och insikt ur stora volymer av komplexa data och hjälper dig att interagera med kunder, anställda och partner på ett effektivare sätt.

Vår strategi

Användningen av sociala medier, mobilteknik, analys och molnteknik (SMAC) gör redan att vi med avancerade analyslösningar kan utvinna användbar information från dina data så att du kan finjustera de produkter, tjänster och kundupplevelser som du behöver för att ligga steget före konkurrenterna. Vi kan hjälpa dig att få ut mer av dina data genom analysmodeller, systemintegration, datanalys och strategiska konsulttjänster.

Kund-, risk- och driftanalys

Använd kund-, risk- och driftanalys för att omvandla befintliga data till kunskaper som förbättrar affärsresultaten.

Big Data

Vi har ett rykte om oss att skapa omfattande mervärde genom våra lösningar för Big Data – från affärsstrategi och arkitekturintegrering till slutleverans.

Omvärldsanalys

Genom att kombinera omvärldsanalys (BI) och analysramverk samt definiera strategi- och lösningsarkitekturer hjälper vi dig att lösa problem och leverera svar.

Hantering av affärsinformation

Vi integrberar våra lösningar i företaget och skapar mervärde med avancerade strategier och lösningar för datahantering.

LÖSNINGAR

Behavioral BI

Fatta välgrundade beslut i den digitala eran.

nXg Device Analytics

Förutse och övervaka enheters status från digitala fotavtryck.

Affärslösningsplattformen BigDecisions

Du får hjälp med att möta de dynamiska och ständigt föränderliga kraven i den digitala världen genom att använda alla slags data, sofistikerad BI och analysverktyg.

Plattform för informationsvärdehantering

En komplett plattform för att göra informationshanteringen digital.

BIGFrame

Avlastande stordatorlösning som ger kostnadsbesparingar på upp till 60 procent utan att kompromissa med prestandan.

Techquarium

Ett IT-ekosystem som underlättar testning av idéer genom experiment. Det har också automatiserade funktioner för tillämpning av projekt.

iSMART (integrated Social Media Analytics and Reporting Tool)

Utforma en digital organisation baserad på information från sociala medier.

NÄSTA GENERATIONS DATASTYRNING FÖR EUROPEISKA BANKER

IDC rapporterar om hur finanstjänsteföretag bör förhålla sig till regelverket European General Data Protection Regulation (GDPR) som ett sätt att erbjuda kundtjänst i världsklass.


LÄS RAPPORTEN

RESULTAT

Energibolag antar Big Data-strategi

Vi inledde ett samarbete med ett ledande allmännyttigt energibolag för att utveckla en strategi för användning av Big Data. Efter en strategisk utvärdering av BI-produkter och en bedömning av de taktiska affärsbehoven hjälpte vi företaget att införa ett stabilt BI-system som gjorde det lättare för dem att skilja ut sig från konkurrenterna.

  Här är några av fördelarna:

 • Vi tog fram en treårig färdplan som anpassades till affärsenheten och organisationens mognad.
 • Vi ökade medvetenheten och konsensus om den strategiska vikten av BI och belyste behovet av att investera i framväxande BI-funktioner.
 • Möjligheter till en förbättrad BI-miljö som beräknas generera värden motsvarande 80 miljoner EUR (110 miljoner USD).

EIM sänker kostnaderna med 50 procent för global kund

Vi hjälpte en global kund att införa en ”BI-in-a-Box”-funktion med hjälp av ett ramverk för hanterade tjänster för EIM (Enterprise Information Management). Projektet omfattade en stegvis integrering av 13 varumärken i flera affärsgrenar samt kontinuerlig drift och övervakning av datorhallar. Vi tillhandahöll också kundsupport med vårt egenutvecklade 1‑800‑BI-ramverk för supportavdelningar.

  Här är några av fördelarna:

 • Sänkta indirekta kostnader för infrastrukturhantering med en garanterad driftgrad på 99,5 procent.
 • Sänkta driftkostnader med ca 50 procent.
 • Minskade kapitalutgifter med 80 procent som ett resultat av outsourcing.

Europeiskt telekomföretag får kundinformation i realtid

Tillsammans med ett ledande europeiskt telekomföretag har vi utarbetat en kundcentrerad strategi som syftar till att generera konkret, användbar information. Vi skapade en 360-graders vy över fem affärsområden och över 45 miljoner kunder för detaljhandels- och grossistmarknaden.

  Här är några av fördelarna:

 • Mer detaljerade data lagras under längre tid, vilket möjliggör mer avancerad analys och bättre kunskaper.
 • Vi introducerade förbättrade systemfunktioner och skalbarhet till 500 affärsområden med integrerade data från över 25 enheter med över 400 inbyggda rapporter.

Data-to-Foresight hjälper farmakologisk kund att spara 4 miljoner USD

Vi utvecklade ett helt outsourcat affärsanalysverktyg som levereras med en modell för hanterade tjänster för ett ledande farmaceutiskt företag. Vi använde en instans av Cognizants produkt Data-to-Foresight, en plattform baserad på branschstandarder. Det gjorde att kunden kunde åstadkomma kostnadsbesparingar på 4 miljoner USD per år och en kortare tid till marknaden med 60 till 70 procent.

 • Energibolag antar Big Data-strategi
 • RESULTAT

  Energibolag antar Big Data-strategi

  Vi inledde ett samarbete med ett ledande allmännyttigt energibolag för att utveckla en strategi för användning av Big Data. Efter en strategisk utvärdering av BI-produkter och en bedömning av de taktiska affärsbehoven hjälpte vi företaget att införa ett stabilt BI-system som gjorde det lättare för dem att skilja ut sig från konkurrenterna.

   Här är några av fördelarna:

  • Vi tog fram en treårig färdplan som anpassades till affärsenheten och organisationens mognad.
  • Vi ökade medvetenheten och konsensus om den strategiska vikten av BI och belyste behovet av att investera i framväxande BI-funktioner.
  • Möjligheter till en förbättrad BI-miljö som beräknas generera värden motsvarande 80 miljoner EUR (110 miljoner USD).
 • EIM sänker kostnaderna med 50 procent för global kund
 • EIM sänker kostnaderna med 50 procent för global kund

  Vi hjälpte en global kund att införa en ”BI-in-a-Box”-funktion med hjälp av ett ramverk för hanterade tjänster för EIM (Enterprise Information Management). Projektet omfattade en stegvis integrering av 13 varumärken i flera affärsgrenar samt kontinuerlig drift och övervakning av datorhallar. Vi tillhandahöll också kundsupport med vårt egenutvecklade 1‑800‑BI-ramverk för supportavdelningar.

   Här är några av fördelarna:

  • Sänkta indirekta kostnader för infrastrukturhantering med en garanterad driftgrad på 99,5 procent.
  • Sänkta driftkostnader med ca 50 procent.
  • Minskade kapitalutgifter med 80 procent som ett resultat av outsourcing.
 • Europeiskt telekomföretag får kundinformation i realtid
 • Europeiskt telekomföretag får kundinformation i realtid

  Tillsammans med ett ledande europeiskt telekomföretag har vi utarbetat en kundcentrerad strategi som syftar till att generera konkret, användbar information. Vi skapade en 360-graders vy över fem affärsområden och över 45 miljoner kunder för detaljhandels- och grossistmarknaden.

   Här är några av fördelarna:

  • Mer detaljerade data lagras under längre tid, vilket möjliggör mer avancerad analys och bättre kunskaper.
  • Vi introducerade förbättrade systemfunktioner och skalbarhet till 500 affärsområden med integrerade data från över 25 enheter med över 400 inbyggda rapporter.
 • Data-to-Foresight hjälper farmakologisk kund att spara 4 miljoner USD
 • Data-to-Foresight hjälper farmakologisk kund att spara 4 miljoner USD

  Vi utvecklade ett helt outsourcat affärsanalysverktyg som levereras med en modell för hanterade tjänster för ett ledande farmaceutiskt företag. Vi använde en instans av Cognizants produkt Data-to-Foresight, en plattform baserad på branschstandarder. Det gjorde att kunden kunde åstadkomma kostnadsbesparingar på 4 miljoner USD per år och en kortare tid till marknaden med 60 till 70 procent.

Analyslösningar för företag | Tjänster | Konsulttjänster | Cognizant Technology Solutions