COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

HfS Research ger Cognizant en plats i
vinnarcirkeln för tjänster till allmännyttiga företag

 

LÄS RAPPORTEN                                                                      

VÅRA MARKNADSSEGMENT

 • OLJA OCH GAS

  Se vår portfölj med affärs- och IT-tjänster för uppströms- mittströms- och nedströmsdelar av verksamheten och hur de hjälper producenter och distributörer av olja och gas.

 • GAS, VATTEN OCH EL

  Vi hjälper gas-, vatten- och elföretag att förnya och revidera sina affärsmodeller och samtidigt kontinuerligt modernisera och strömlinjeforma verksamheten.

 • HANTERING AV KUNDUPPLEVELSER

  Vi hjälper gas-, vatten- och elföretag att hantera mångskiftande utmaningar samt optimera kundupplevelsen och kostnader.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Cognizants lösningar och erbjudanden är baserade på flera års samarbete med gas-, vatten- och elföretag. De innehåller beprövade metoder, ramverk och resurser för att säkerställa goda resultat.

Energihantering

Våra energihanteringslösningar är inriktade på att hantera de utmaningar som är förknippade med hantering av energiprogram och underlätta analys av konsumtion, priser och beteenden.

Affärsförbättringar inom överföring och distributionssystem (T&D)

Cognizants T&D-lösningar kan användas för att åstadkomma avdelningsövergripande integreringar och effektiviseringar av processer och ge information om resurser och arbetsuppgifter.

HfS Research ger Cognizant en plats i vinnarcirkeln för tjänster till allmännyttiga företag

Ta reda på hur Cognizants digitalaktiverade och branschspecifika funktioner har hjälpt allmännyttiga företag att omvandla verksamheten.

LÄS RAPPORTEN

RESULTAT

Big Data-strategi för ett ledande europeiskt allmännyttigt företag

Vi hjälpte ett ledande europeiskt allmännyttigt företag att börja använda big data. Vi gjorde en bedömning av företagets taktiska affärsbehov och utvärderade Business Intelligence-produkter (BI), varefter vi inrättade ett stabilt BI-system för konkurrensinriktad produktdifferentiering. Under den här processen identifierade vi affärsmässiga fördelar till ett värde av 80 miljoner EUR.

 • Vi skapade en väldefinierad treårig färdplan som stakade ut riktningen för företaget och var i linje med affärsenhetens och organisationens utvecklingsfas.
 • Ökad medvetenhet om och konsensus kring den strategiska betydelsen av BI och ändringshantering.

Expansion på elmarknaden för ledande brittisk gasleverantör

En ledande brittisk el- och gasleverantör vände sig till oss för att få hjälp med att staka ut en kurs för sin växande elportfölj. Cognizant analyserade och bedömde processer, personal och system för alla huvudsakliga affärsenheter, inklusive försäljning, prissättning, mätningar, anskaffning, risker och förlikningar. Med hjälp av våra rekommendationer och den tillhörande färdplanen nådde företaget flera affärsfördelar, inklusive betydande besparingar genom effektivare processer.

 • Besparingar på ungefär 3 miljoner GBP per år.
 • Standardisering av processer och införing av bästa praxis. Ett snabbt IT-systemsvar på föränderliga affärsbehov.
 • En enhetlig överblick över kunderna och bättre kundservice.

Bättre kundupplevelse för ledande energiåterförsäljare

En ledande brittisk energiåterförsäljare i Storbritannien anlitade Cognizant för att få hjälp med att förnya sin kundwebbplats. Vi utvecklade en kundupplevelse med förstklassiga självbetjäningsfunktioner, ett intuitivt användargränssnitt, optimerade navigationsvägar och smidig integration med backend-transaktionssystem. Dessutom innebar en tjänsteorienterad arkitektur högre prestanda, ökad tillförlitlighet och den skalbarhet som behövs för att kunnna betjäna en stor och växande kundbas.

 • Bättre navigering resulterade i ökad onlineförsäljning.
 • Lägre underhållskostnader med hjälp av öppen källkod.
 • Ökad kundnöjdhet

Kundservicehantering för ledande allmännyttigt företag i USA

Ett ledande amerikanskt allmännyttigt företag valde Cognizant som partner för dygnet runt-support och underhåll av företagets kundserviceapplikationer. Vi hanterar applikationer för kundservice, mätaravläsning, komplex fakturering, marknadstransaktioner och arbetsspårning.

Cognizants beprövade ADAPT-ramverk har stått i centrum för samarbetet. Det används för att samla in kunskap och skapa en sömlös övergång till nya supportmodeller.

 • Lägre total ägandekostnad år efter år genom de produktivitetsförbättringar som beskrivs i vår resursstrategi.
 • Kontinuerliga serviceförbättringar med analyser av grundorsaker och benchmarking.
 • Mindre manuellt arbete och fel med optimering och automatisering av affärsprocesser.
 • Big Data-strategi för ett ledande europeiskt allmännyttigt företag
 • RESULTAT

  Big Data-strategi för ett ledande europeiskt allmännyttigt företag

  Vi hjälpte ett ledande europeiskt allmännyttigt företag att börja använda big data. Vi gjorde en bedömning av företagets taktiska affärsbehov och utvärderade Business Intelligence-produkter (BI), varefter vi inrättade ett stabilt BI-system för konkurrensinriktad produktdifferentiering. Under den här processen identifierade vi affärsmässiga fördelar till ett värde av 80 miljoner EUR.

  • Vi skapade en väldefinierad treårig färdplan som stakade ut riktningen för företaget och var i linje med affärsenhetens och organisationens utvecklingsfas.
  • Ökad medvetenhet om och konsensus kring den strategiska betydelsen av BI och ändringshantering.
 • Expansion på elmarknaden för ledande brittisk gasleverantör
 • Expansion på elmarknaden för ledande brittisk gasleverantör

  En ledande brittisk el- och gasleverantör vände sig till oss för att få hjälp med att staka ut en kurs för sin växande elportfölj. Cognizant analyserade och bedömde processer, personal och system för alla huvudsakliga affärsenheter, inklusive försäljning, prissättning, mätningar, anskaffning, risker och förlikningar. Med hjälp av våra rekommendationer och den tillhörande färdplanen nådde företaget flera affärsfördelar, inklusive betydande besparingar genom effektivare processer.

  • Besparingar på ungefär 3 miljoner GBP per år.
  • Standardisering av processer och införing av bästa praxis. Ett snabbt IT-systemsvar på föränderliga affärsbehov.
  • En enhetlig överblick över kunderna och bättre kundservice.
 • Bättre kundupplevelse för ledande energiåterförsäljare
 • Bättre kundupplevelse för ledande energiåterförsäljare

  En ledande brittisk energiåterförsäljare i Storbritannien anlitade Cognizant för att få hjälp med att förnya sin kundwebbplats. Vi utvecklade en kundupplevelse med förstklassiga självbetjäningsfunktioner, ett intuitivt användargränssnitt, optimerade navigationsvägar och smidig integration med backend-transaktionssystem. Dessutom innebar en tjänsteorienterad arkitektur högre prestanda, ökad tillförlitlighet och den skalbarhet som behövs för att kunnna betjäna en stor och växande kundbas.

  • Bättre navigering resulterade i ökad onlineförsäljning.
  • Lägre underhållskostnader med hjälp av öppen källkod.
  • Ökad kundnöjdhet
 • Kundservicehantering för ledande allmännyttigt företag i USA
 • Kundservicehantering för ledande allmännyttigt företag i USA

  Ett ledande amerikanskt allmännyttigt företag valde Cognizant som partner för dygnet runt-support och underhåll av företagets kundserviceapplikationer. Vi hanterar applikationer för kundservice, mätaravläsning, komplex fakturering, marknadstransaktioner och arbetsspårning.

  Cognizants beprövade ADAPT-ramverk har stått i centrum för samarbetet. Det används för att samla in kunskap och skapa en sömlös övergång till nya supportmodeller.

  • Lägre total ägandekostnad år efter år genom de produktivitetsförbättringar som beskrivs i vår resursstrategi.
  • Kontinuerliga serviceförbättringar med analyser av grundorsaker och benchmarking.
  • Mindre manuellt arbete och fel med optimering och automatisering av affärsprocesser.

RESURSER

Det allmännyttiga företaget PNM ökar kundnöjdheten genom att förnya den digitala kundupplevelsen

Genom förebyggande strömavbrottsvarningar, ett funktionellt digitalt kundgränssnitt och samstämmighet mellan alla kommunikationskanaler för kundservice minskade PNM tjänstekostnaderna och gav samtidigt kunderna mer makt.

Nordamerikanskt allmännyttigt företag förnyar sitt system för hantering av klagomål

Elföretagets nya system för hantering av klagomål förkortar tiden det tar att lösa problem, ökar personalens produktivitet och kundtillfredsställelsen samt ger en bättre grund för regelefterlevnad.

Säker och hållbar IT för företag

Genom ett partnerskap med Cognizant stärkte ett ledande avfallshanteringsföretag sina identitets- och behörighetshanteringsprocesser och fick en säker IT-miljö.

Inköpsprocesser som är redo för framtiden

Se hur ett stort allmännyttigt företag gjorde sina finans- och redovisningsprocesser mer följsamma med Cognizants Catalyst Accounts Payable-plattform (AP).

Energiföretag | Tjänster | Konsulttjänster | Lösningar | Programvara | Cognizant Technology Solutions