carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

HÅLL DIG I FRAMKANT

KRAFTEN I OMVANDLING

Avancerad digital teknik tillsammans med nya metoder för elproduktion har omformat energi-, gas-, vatten- och elmarknaden. Cognizant hjälper branschen att snabbt och i stor skala dra fördel av övergången till digitala lösningar.

NYA MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR


Nästa generations nystartade företag använder sig inte av traditionella verksamhetsmodeller, vilket ger konventionella energi-, gas-, vatten- och elbolag en tankeställare.

Deras budskap är enkelt: investera i ny teknik och nya affärsprocesser för att förbli konkurrenskraftiga, behålla kunder och expandera till nya affärsområden – eller riskera att komma på efterkälken.

Vi på Cognizant arbetar tillsammans med kunderna i alla stadier av omvandlingsresan, från att planera en övergripande digital strategi till att integrera data för sakernas internet (IoT) med affärsprocesser. Det är inte konstigt att så många stora energi-, gas-, vatten- och elbolag, bl.a. fem av de tio största i USA och två av sex största i Storbritannien, har valt oss till partner.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

OLJA OCH GAS

Affärs- och IT-tjänster för uppströms- mittströms- och nedströmsdelar av verksamheten. Se hur de hjälper producenter och distributörer.

GAS, VATTEN OCH EL

Lösningar som hjälper gas-, vatten- och elbolag att förnya och revidera sina affärsmodeller och samtidigt modernisera och effektivisera verksamheten.

2017 års Smarter Utilities-undersökning

Vår undersökning av över 100 elbolag i USA som betjänar 38 % av alla elkonsumenter ger djupa kunskaper om hur allmännyttiga företag förbereder sig på omställningen för att möta det här århundradets affärsmål.

LÄS MER

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Cognizants lösningar och erbjudanden är baserade på flera års samarbete med gas-, vatten- och elföretag. De innehåller beprövade metoder, ramverk och resurser för att säkerställa goda resultat.

 • Smarter Utilities

  Cognizants Smarter Utilities-lösningar bygger på de erfarenheter som tidiga användare av smarta elnät har haft och är utformade för att maximera fördelarna med investeringar i smarta elnät.

  LÄS MER
 • Energihantering

  Våra energihanteringslösningar är inriktade på att hantera de utmaningar som är förknippade med hantering av energiprogram och underlätta analys av konsumtion, priser och beteenden.

 • Affärsförbättringar inom överföring och distributionssystem (T&D)

  Cognizants T&D-lösningar kan användas för att åstadkomma avdelningsövergripande integreringar och effektiviseringar av processer och ge information om resurser och arbetsuppgifter.

Cognizant utsedd till HFS Winner's Circle för tjänster till allmännyttiga företag

Ta reda på hur Cognizants digitalstyrda och branschspecifika funktioner har hjälpt energi-, gas-, vatten- och elbolag att omvandla verksamheten.

HÄMTA RAPPORTEN

DE SENASTE IDÉERNA

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.