COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

FINKALIBRERA UTBILDNINGEN MED NYA IT-LÖSNINGAR

Moderniserad IT ger Cambridge Assessment skalbara och flexibla lösningar och kvantifierbara resultat.

WATCH VIDEO

VÅRA MARKNADSSEGMENT

 • Leverantörer av utbildning

  Kunskaper som hjälper för- och grundskolan, gymnasier, högskolor och universitet att utarbeta strategier och tillämpa teknik på den verkliga världens affärsproblem.

 • Leverantörer av prov och bedömningsinstrument

  Läromedel och support för plattformstjänster förbättrar verktygen för inlärning och den generella produktiviteten.

 • Yrkessammanslutningar

  Lösningar som hjälper externa certifieringsorgan att följa med i föränderliga demografiska förhållanden och den ökande efterfrågan på socialt innehåll på mobila plattformar.

 • Utgivare inom utbildning

  Inlärningssystemfunktioner som hjälper utgivare av kursböcker och läroplansförfattare att utarbeta och leverera resultatbaserad utbildning.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

 • Leverantörer av utbildning

  Kunskaper som hjälper för- och grundskolan, gymnasier, högskolor och universitet att utarbeta strategier och tillämpa teknik på den verkliga världens affärsproblem.

 • Leverantörer av prov och bedömningsinstrument

  Läromedel och support för plattformstjänster förbättrar verktygen för inlärning och den generella produktiviteten.

 • Yrkessammanslutningar

  Lösningar som hjälper externa certifieringsorgan att följa med i föränderliga demografiska förhållanden och den ökande efterfrågan på socialt innehåll på mobila plattformar.

 • Utgivare inom utbildning

  Inlärningssystemfunktioner som hjälper utgivare av kursböcker och läroplansförfattare att utarbeta och leverera resultatbaserad utbildning.

UTBILDNINGSLÖSNINGAR I PRAKTIKEN


En VR-lösning omvandlar utbildning om neonatal akutvård

Framstegen inom VR och AR har mycket stor betydelse för utbildning av studenter i synnerhet och för sjukvård i allmänhet.

LÄS MER
 

Klara övergången till en ny plattform för provbehandling

Med Cambridge Assessments prisbelönta och anpassade SAP HANA-lösning kan 8M-elever göra prov årligen.

LÄS MER

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Våra kostnadseffektiva lösningar hjälper utbildningsinstitutioner att revidera, omvandla och omorganisera undervisning, verksamheter och affärsmodeller.

Omstrukturering av högre utbildning för den nya eleven

Våra tjänster för utbildningsväsendet är ledande när det gäller att omvandla verksamheten för utbildningsinstitutioner. Läs om vad som skiljer oss från resten i den här översikten.

Digital kvalitetssäkring för nästa generations utbildning

Den digitala omvandling av skolsystem från förskola till gymnasium berör hela utbildningsekosystemet, från skapande av innehåll till elevadministration, resultat, bedömningar och rapportering. Ekosystemet består av flera delar, men det verkliga mervärdet uppstår först när hela ekosystemet fungerar som en helhet.

IT-infrastrukturtjänster

En effektiv infrastruktur är avgörande för att kunna arbeta mot institutionens mål. Vi erbjuder en mängd olika infrastrukturtjänster som bidrar till bättre kunskapsresultat, beslutsfattande och institutionell effektivitet samtidigt som kostnaderna hålls nere. Våra IT-infrastrukturtjänster innebär tillämpning, uppgradering och underhåll av företagsapplikationer och konsolidering av infrastrukturer. Vi erbjuder också analys och optimering av portföljen.

Förlagsverksamhet inom utbildningsväsendet

Förlagsverksamheten inom utbildningsväsendet växer. Våra förlagstjänster inkluderar leverans av onlineinnehåll och digitala produkter och tjänster. Vi erbjuder också strukturerade uppsättningar av resurser för lärande: mobilt innehåll för läroböcker, surfplattor och smarttelefoner; analys av lärande; samarbetslösningar och webbforum för att dela kunskaper och hålla kostnaderna nere. Andra Cognizant-lösningar hjälper dig att skräddarsy innehåll, leveranssätt och inlärningsstöd så att du kan hantera individuella undervisningsstilar.

RESURSER

Läs mer om de tjänster och konsultlösningar som vår utbildningspraxis erbjuder.

Studentframgångar med teknik

Framtidens utbildning hör till dem som utmanar samtiden. Cognizant hjälper utbildare att anta den här utmaningen. Från bättre undervisning till bättre struktur på övergripande nivå. Utbildningsväsendet vänder sig till oss för hjälp med att arbeta bättre och på nya sätt.

Cognizants PeopleSoft-lösningar för högre utbildning

Som certifierad Oracle Platinum-partner utnyttjar Cognizant sina djupa insikter för att hjälpa din institution att maximera värdet av dina PeopleSoft-investeringar idag och i framtiden.

StudentVantage ™ : en viktig faktor för långsiktighet inom högre utbildningsinstitutioner.

Vår lösning StudentVantage ™ är byggd med Oracle och gör det möjligt för institutioner att få insikt i elevernas framsteg, köra predicerande analyser, interagera med eleverna i ett slutet system samt erbjuda personligt anpassade stödinsatser som hjälper eleverna att uppnå sina mål.

Datoranvändning i molnet för utbildning

När den digitala tekniken omformar utbildningsbranschen i grunden använder institutionerna i allt högre grad molnbaserade lösningar för att förverkliga nya affärsstrategier.

RESULTAT

Macmillan Education

Cognizant leder en global implementering av Oracle HCM Cloud som ger utgivare inom naturvetenskap och utbildning en enhetlig datavy för effektiv HR-hantering.

Hämta PDF

Ledande amerikansk utbildningsinstitution

Cognizant har utvecklat integrerade lösningar som hjälper den här utbildningsinstitutionen att ta fram kurser på ett effektivare sätt och samordna kursverksamheten i flera olika kanaler, inklusive användning av mobila applikationer för elever och lärare. Vi hjälpte kunden att eliminera förseningarna i godkännandeprocessen, förbättra anskaffningen av innehåll och bättre hantera innehåll som ska användas flera gånger.

Ledande leverantör av kunskapsbedömning

Cognizant erbjöd den här kunden tjänster med den senaste tekniken, nästa generations plattformsforskning och utveckling för föranmälan, efteranmälan, virtuella seminarier och nya mobila leveransmodeller.

Ledande utgivare för grundskola och gymnasium

Vi hjälpte en utgivare av utbildningsmaterial att förbereda sig för framtiden genom att utveckla en tjänsteorienterad plattform för strukturerat innehåll och resurshantering som underlättade hanteringen av bildrättigheter och anpassade publikationer.

Pressmeddelande

Montclair State University utser Cognizant till sin partner för omställning av den finansiella förvaltningen och beslutsstöd för tillväxt
Som en del av ett flerårigt avtal kommer Cognizant att implementera Oracles PeopleSoft-system för finansiell hantering och tillhandahålla IT-infrastruktursstöd inom allt från finans och redovisning till upphandlingar och anslag under resten av avtalstiden.

 • Macmillan Education
 • RESULTAT

  Macmillan Education

  Cognizant leder en global implementering av Oracle HCM Cloud som ger utgivare inom naturvetenskap och utbildning en enhetlig datavy för effektiv HR-hantering.

  Hämta PDF
 • Ledande amerikansk utbildningsinstitution
 • Ledande amerikansk utbildningsinstitution

  Cognizant har utvecklat integrerade lösningar som hjälper den här utbildningsinstitutionen att ta fram kurser på ett effektivare sätt och samordna kursverksamheten i flera olika kanaler, inklusive användning av mobila applikationer för elever och lärare. Vi hjälpte kunden att eliminera förseningarna i godkännandeprocessen, förbättra anskaffningen av innehåll och bättre hantera innehåll som ska användas flera gånger.

 • Ledande leverantör av kunskapsbedömning
 • Ledande leverantör av kunskapsbedömning

  Cognizant erbjöd den här kunden tjänster med den senaste tekniken, nästa generations plattformsforskning och utveckling för föranmälan, efteranmälan, virtuella seminarier och nya mobila leveransmodeller.

 • Ledande utgivare för grundskola och gymnasium
 • Ledande utgivare för grundskola och gymnasium

  Vi hjälpte en utgivare av utbildningsmaterial att förbereda sig för framtiden genom att utveckla en tjänsteorienterad plattform för strukturerat innehåll och resurshantering som underlättade hanteringen av bildrättigheter och anpassade publikationer.

 • Pressmeddelande
 • Pressmeddelande

  Montclair State University utser Cognizant till sin partner för omställning av den finansiella förvaltningen och beslutsstöd för tillväxt
  Som en del av ett flerårigt avtal kommer Cognizant att implementera Oracles PeopleSoft-system för finansiell hantering och tillhandahålla IT-infrastruktursstöd inom allt från finans och redovisning till upphandlingar och anslag under resten av avtalstiden.

Tekniska lösningar för utbildningsväsendet | Cognizant Technology Solutions