Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Från bättre studentupplevelser till kostnadshantering – universitet och högskolor väljer oss för hjälp med att konkurrera på dagens marknad.

Vi gör det möjligt för chefer inom utbildning att dra nytta av globala tjänster på nya sätt.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

 • Leverantörer av utbildning

  Kunskaper som hjälper för- och grundskolan, gymnasier, högskolor och universitet att utarbeta strategier och tillämpa teknik på den verkliga världens affärsproblem.

 • Leverantörer av prov och bedömnings-instrument

  Läromedel och support för plattformstjänster förbättrar verktygen för inlärning och den generella produktiviteten.

 • Yrkessamman-slutningar

  Lösningar som hjälper externa certifieringsorgan att följa med i föränderliga demografiska förhållanden och den ökande efterfrågan på socialt innehåll på mobila plattformar.

 • Utgivare inom utbildning

  Inlärningssystemfunktioner som hjälper utgivare av kursböcker och läroplansförfattare att utarbeta och leverera resultatbaserad utbildning.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

 • Leverantörer av utbildning

  Kunskaper som hjälper för- och grundskolan, gymnasier, högskolor och universitet att utarbeta strategier och tillämpa teknik på den verkliga världens affärsproblem.

 • Leverantörer av prov och bedömnings-instrument

  Läromedel och support för plattformstjänster förbättrar verktygen för inlärning och den generella produktiviteten.

 • Yrkessamman-slutningar

  Lösningar som hjälper externa certifieringsorgan att följa med i föränderliga demografiska förhållanden och den ökande efterfrågan på socialt innehåll på mobila plattformar.

 • Utgivare inom utbildning

  Inlärningssystemfunktioner som hjälper utgivare av kursböcker och läroplansförfattare att utarbeta och leverera resultatbaserad utbildning.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Våra kostnadseffektiva lösningar hjälper utbildningsinstitutioner att revidera, omvandla och omorganisera undervisning, verksamheter och affärsmodeller.

Omstrukturering av högre utbildning för den nya eleven

Våra tjänster för utbildningsväsendet är ledande när det gäller att omvandla verksamheten för utbildningsinstitutioner. Läs om vad som skiljer oss från resten i den här översikten.

Systemsupport för back office

En proaktiv hantering av elevernas behov betyder mer än att bara införa de senaste processerna och systemen. Det innebär också att skapa meningsfulla mätvärden genom att tillämpa och integrera relevanta back office-system. Våra back office-tjänster implementerar och integrerar datalagerhantering, ERP och andra back office-system.

IT-infrastrukturtjänster

En effektiv infrastruktur är avgörande för att kunna arbeta mot institutionens mål. Vi erbjuder en mängd olika infrastrukturtjänster som bidrar till bättre kunskapsresultat, beslutsfattande och institutionell effektivitet samtidigt som kostnaderna hålls nere. Våra IT-infrastrukturtjänster innebär tillämpning, uppgradering och underhåll av företagsapplikationer och konsolidering av infrastrukturer. Vi erbjuder också analys och optimering av portföljen.

Förlagsverksamhet inom utbildningsväsendet

Förlagsverksamheten inom utbildningsväsendet växer. Våra förlagstjänster inkluderar leverans av onlineinnehåll och digitala produkter och tjänster. Vi erbjuder också strukturerade uppsättningar av resurser för lärande: mobilt innehåll för läroböcker, surfplattor och smarttelefoner; analys av lärande; samarbetslösningar och webbforum för att dela kunskaper och hålla kostnaderna nere. Andra Cognizant-lösningar hjälper dig att skräddarsy innehåll, leveranssätt och inlärningsstöd så att du kan hantera individuella undervisningsstilar.

RESURSER

Läs mer om de tjänster och konsultlösningar som vår utbildningspraxis erbjuder.

Studentframgångar med teknik

Framtidens utbildning hör till dem som utmanar samtiden. Cognizant hjälper utbildare att anta den här utmaningen. Från bättre undervisning till bättre struktur på övergripande nivå. Utbildningsväsendet vänder sig till oss för hjälp med att arbeta bättre och på nya sätt.

Cognizants PeopleSoft-lösningar för högre utbildning

Som certifierad Oracle Platinum-partner utnyttjar Cognizant sina djupa insikter för att hjälpa din institution att maximera värdet av dina PeopleSoft-investeringar idag och i framtiden.

StudentVantage ™ : en viktig faktor för långsiktighet inom högre utbildningsinstitutioner.

Vår lösning StudentVantage ™ är byggd med Oracle och gör det möjligt för institutioner att få insikt i elevernas framsteg, köra predicerande analyser, interagera med eleverna i ett slutet system samt erbjuda personligt anpassade stödinsatser som hjälper eleverna att uppnå sina mål.

Datoranvändning i molnet för utbildning

När den digitala tekniken omformar utbildningsbranschen i grunden använder institutionerna i allt högre grad molnbaserade lösningar för att förverkliga nya affärsstrategier.

RESULTAT

Macmillan Education

Cognizant leder en global implementering av Oracle HCM Cloud som ger utgivare inom naturvetenskap och utbildning en enhetlig datavy för effektiv HR-hantering.

Hämta PDF

Ledande amerikansk utbildningsinstitution

Cognizant har utvecklat integrerade lösningar som hjälper den här utbildningsinstitutionen att ta fram kurser på ett effektivare sätt och samordna kursverksamheten i flera olika kanaler, inklusive användning av mobila applikationer för elever och lärare. Vi hjälpte kunden att eliminera förseningarna i godkännandeprocessen, förbättra anskaffningen av innehåll och bättre hantera innehåll som ska användas flera gånger.

Ledande leverantör av kunskapsbedömning

Cognizant erbjöd den här kunden tjänster med den senaste tekniken, nästa generations plattformsforskning och utveckling för föranmälan, efteranmälan, virtuella seminarier och nya mobila leveransmodeller.

Ledande utgivare för grundskola och gymnasium

För att hjälpa utgivaren att förbereda sig för framtiden utvecklade vi en tjänstorienterad plattform för strukturerat innehåll och resurshantering som förbättrade hanteringen av bildrättigheter och anpassade publikationer.

Pressmeddelande

Som en del av ett flerårigt avtal kommer Cognizant att införa Oracles PeopleSoft-system för finansiell hantering och tillhandahålla IT-infrastruktursupport inom allt från finans och redovisning till upphandlingar och anslag under resten av avtalstiden.

 • Macmillan Education
 • RESULTAT

  Macmillan Education

  Cognizant leder en global implementering av Oracle HCM Cloud som ger utgivare inom naturvetenskap och utbildning en enhetlig datavy för effektiv HR-hantering.

  Hämta PDF
 • Ledande amerikansk utbildningsinstitution
 • Ledande amerikansk utbildningsinstitution

  Cognizant har utvecklat integrerade lösningar som hjälper den här utbildningsinstitutionen att ta fram kurser på ett effektivare sätt och samordna kursverksamheten i flera olika kanaler, inklusive användning av mobila applikationer för elever och lärare. Vi hjälpte kunden att eliminera förseningarna i godkännandeprocessen, förbättra anskaffningen av innehåll och bättre hantera innehåll som ska användas flera gånger.

 • Ledande leverantör av kunskapsbedömning
 • Ledande leverantör av kunskapsbedömning

  Cognizant erbjöd den här kunden tjänster med den senaste tekniken, nästa generations plattformsforskning och utveckling för föranmälan, efteranmälan, virtuella seminarier och nya mobila leveransmodeller.

 • Ledande utgivare för grundskola och gymnasium
 • Ledande utgivare för grundskola och gymnasium

  För att hjälpa utgivaren att förbereda sig för framtiden utvecklade vi en tjänstorienterad plattform för strukturerat innehåll och resurshantering som förbättrade hanteringen av bildrättigheter och anpassade publikationer.

 • Pressmeddelande
 • Pressmeddelande

  Som en del av ett flerårigt avtal kommer Cognizant att införa Oracles PeopleSoft-system för finansiell hantering och tillhandahålla IT-infrastruktursupport inom allt från finans och redovisning till upphandlingar och anslag under resten av avtalstiden.

Tekniska lösningar för utbildningsväsendet | Cognizant Technology Solutions