COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Det blir svårare för varje dag att överblicka kunderna via kontaktpunkter inom försäljning, support och marknadsföring

Vår omfattande globala erfarenhet från ett flertal olika branscher kan vara till hjälp vid upprättande av kundvårdssystem som främjar kundvärvning, kundlojalitet och möjligheter till kors- och merförsäljning.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Det är ingen enkel uppgift att bygga en stabil grund för CRM. Företag måste inte bara hitta den teknik som passar bäst för dem, utan även använda effektiva ändringshanteringsstrategier som anpassar personalens arbete och processer till målen. Cognizants CRM-specialister har betydande erfarenhet av att tillämpa CRM-lösningar i ett flertal olika branscher över hela världen. Vi kan hjälpa ditt företag med ett brett utbud av CRM-inriktningar, till exempel säljhantering, automatiseringslösningar för marknadsföring, kundsupport och kundtjänst.

 

Vi arbetar med ett stort utbud CRM-produkter, inklusive Oracle Siebel CRM, Oracle OnDemand, Microsoft CRM, Amdocs, Salesforce.com, Right Now och Cegedim Dendrite. Vi har tjänster för hela systemutvecklingslivscykeln – från utveckling, implementering och underhåll till testning, uppgradering och hanterade tjänster.

Säljhantering

Förbättra interaktionen med kunderna och höj intäkterna med säljhanteringsverktyg för ersättning, områdeshantering, partner och resultat.

Kundsupport och kundtjänster

Förbättra kundupplevelsen med våra lösningar för fallstudier, fälttjänster och självservice.

Automatiseringslösningar för marknadsföring

Se till att rätt kunder får rätt budskap via rätt kanaler. Utnyttja våra lösningar för kampanjhantering, listhantering och identifiering av potentiella kunder.

BPM

Automatisera affärsprocesser och öka produktiviteten med hjälp av beprövade verktyg för BPM-arbetsflödeshantering, programvaruintegrering och vår branschövergripande expertis.

BRANSCHLÖSNINGAR

Vi erbjuder skräddarsydda CRM-lösningar för specifika utmaningar inom finansiella tjänster, försäkringar, sjukvård, detaljhandel och andra branscher.

Bank- och finanstjänster

Anpassad öppning av kundkonton, spårning av bedrägerier och säljstödssystem för olika mäklarprodukter.

Försäkringar

Värvning av kunder, hantering av flera affärsgrenar, support för agentlivscykel och effektivare hantering av ersättningar till kunder.

Allmännyttiga företag

Kontaktcenter, självbetjäningslösningar och kundanalys

Life sciences och sjukvård

Lösningar för hantering av viktiga kundkonton, självserviceportaler, applikationer för klassificering av distributionsområden samt omvärldsbevakning.

teknik

Integrerade lösningar för licens- och behörighetshantering.

Detaljhandel och hotell

Transaktionsbaserad lojalitetshantering med fullständiga funktioner.

RESULTAT

Kundinformation i biofarmaceutiska system

Cognizant skapade en enhetlig CRM-lösning för ett stort biofarmaceutiskt företag genom att kombinera olika system som tidigare var separata och utspridda i försäljnings- och marknadsföringsorganisationen. Den nya lösningen med flera nivåer byggdes med hjälp av en enda databas, vilket undanröjer dataredundans och inkonsekvenser och separerar affärsreglerna från underliggande programkod. Det nya systemet ledde till en mer korrekt hantering av kundinformation samt bättre rapporterings- och analysfunktioner.

Hämta PDF

Utgiftshantering: processomvandling

Ett ledande farmaceutiskt företag behövde uppgradera sina system i efterlevnadssyfte. Cognizant automatiserade och effektiviserade företagsprocesserna, och skapade därmed en transparens som möjliggjorde proaktiv övervakning och spårning av utgiftsdata.

Hämta PDF

Bättre kundservice med integrerat kontaktcenter

Ett stort allmännyttigt elbolag i USA hade problem med informationsintegrering, höga underhållskostnader och långa samtalshanteringstider med sin tidigare call center-lösning, som användes för att logga strömavbrottsrelaterade arbetsbeställningar. Cognizant utformade och utvecklade en ny call center-lösning för problem och strömavbrott med intelligenta skript för kundservice. Lösningen gav en smidig integrering mellan företagets samtliga större system samt en realtidsöverblick över strömavbrottsrelaterad information.

Hämta PDF
 • Kundinformation i biofarmaceutiska system
 • RESULTAT

  Kundinformation i biofarmaceutiska system

  Cognizant skapade en enhetlig CRM-lösning för ett stort biofarmaceutiskt företag genom att kombinera olika system som tidigare var separata och utspridda i försäljnings- och marknadsföringsorganisationen. Den nya lösningen med flera nivåer byggdes med hjälp av en enda databas, vilket undanröjer dataredundans och inkonsekvenser och separerar affärsreglerna från underliggande programkod. Det nya systemet ledde till en mer korrekt hantering av kundinformation samt bättre rapporterings- och analysfunktioner.

  Hämta PDF
 • Utgiftshantering: processomvandling
 • Utgiftshantering: processomvandling

  Ett ledande farmaceutiskt företag behövde uppgradera sina system i efterlevnadssyfte. Cognizant automatiserade och effektiviserade företagsprocesserna, och skapade därmed en transparens som möjliggjorde proaktiv övervakning och spårning av utgiftsdata.

  Hämta PDF
 • Bättre kundservice med integrerat kontaktcenter
 • Bättre kundservice med integrerat kontaktcenter

  Ett stort allmännyttigt elbolag i USA hade problem med informationsintegrering, höga underhållskostnader och långa samtalshanteringstider med sin tidigare call center-lösning, som användes för att logga strömavbrottsrelaterade arbetsbeställningar. Cognizant utformade och utvecklade en ny call center-lösning för problem och strömavbrott med intelligenta skript för kundservice. Lösningen gav en smidig integrering mellan företagets samtliga större system samt en realtidsöverblick över strömavbrottsrelaterad information.

  Hämta PDF
CRM-tjänster | Cognizant Technology Solutions