carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Insikter med Forrester

FÖRETAGSFÖRENANDE: DIN VÄG TILL BÄTTRE KUNDUPPLEVELSER

Vårt arbete med Forrester ger en tydlig färdplan för att stimulera verkligt, smidigt samarbete mellan företag i syfte att förbättra kundupplevelsen och nå framgång i den digitala tidsåldern.

VISA HÖJDPUNKTER

EN BÄTTRE KUNDUPPLEVELSE


Den digitala omvandlingen är nyckeln till att hålla jämn takt med dagens kunder och bli ledande oavsett bransch.

Framgång kräver att hela företaget omvandlas genom en sammanhängande, sluten strategi inom alla affärsfunktioner. Alltför ofta fokuseras dock investeringar på klientupplevelsen.

Forrester Consulting genomförde en undersökning av fler än 500 beslutsfattare på amerikanska och brittiska företag som är inblandade i organisationsomspännande digitala omvandlingsinitiativ. Undersökningen testade teorin att framgång kräver

  1. omvandling av hela företaget, inte bara klientdelen – från kontaktpunkter för kundupplevelse till kundservice och mer
  2. en ”förenande strategi” för att bryta ned silor och åstadkomma digital omvandling i både front- och backoffice-funktioner.
Vägen till det förenade företaget

Digital omvandling är mer än bara ett modeord – det är nyckeln till verksamhetens överlevnad och tillväxt. Sjuttiofem procent av företagen har redan minst en affärsfunktion eller process som har påverkats.

Läs forskningen

< 1/4


av de Forrester-undersökta organisationerna har digitaliserat sina företag fullständigt.

 

< 40 %


av företagen har anpassat interna team som sätter kunderna i första rummet vad gäller digitala aktiviteter.

 

BORTOM SILOR: DIGITALT FÖRENANDE AV HELA FÖRETAGET

Enskilda innovationsprojekt i all ära. Men vår nya forskning visar att digitaliseringen lyckas bäst när den sammanför funktionella nyckelområden för att leverera enastående kundupplevelser.

SE VÅRA PERSPEKTIV

NORDICS COGNIZANT BLOG

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 Se vad digitala lösningar kan göra för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.