carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Tillhandahåll den personliga upplevelse som kunderna vill ha.

Med Cognizant Customer 360 får du en realtidsöverblick över kundrelationerna för bankens samtliga produkter. Customer 360 eliminerar batchprocesser och skapar kundprofiler omedelbart. Den kan byggas och distribueras i molnet med DevOps-metodik för självbetjäning. Dessutom undviker banker licenskostnader genom att eliminera produkter från tredje part.
Cognizant Customer 360 levererar en digital bankupplevelse som omfattar:
  • Realtidsplattform som utnyttjar den senaste teknikstacken och eliminerar batchprocesser under natten 
  • Agile/DevOps-modell med ett erfaret team i en distribuerad modell
  • Kontinuerlig service för uppdragskritiska program 
  • Integrerad pipeline för realtidsdata från flera källor
Läs mer om vad vår praxis för banktjänster för privatpersoner och företag kan göra för din organisation.
BANKTJÄNSTHANTERING

Ledarskap

Anil Lakhanpal

Senior Partner för Cognizant Digital Banking Practice