COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Molnet – och OMaaS – är Cognizants senaste svar på kommunikationsbranschens orderhanteringskris.

Kommunikationsföretag är starkt beroende av sina orderhanteringssystem för att kunna hantera produkternas och tjänsternas ökande komplexitet. Tyvärr har många äldre system inte den kapacitet som krävs. Som svar har vi utvecklat en ny molnbaserad tjänstestrategi för att förbättra orderhanteringen: Order Management as a Service (OMaaS).

OMaaS ökar effektiviteten i hela orderhanteringsprocessen. Några av de största fördelarna är förbättrad kundbehållning, korsförsäljning, orderförhandling i realtid, kortare tid till lansering och rörlig prissättning.

FUNKTIONER

Heltäckande överblick av orderflödet

Ansvarstagande för orderflödet ger ett bättre orderflöde både för automatiska och manuella tillämpningar.

Operationell effektivitet och funktionsförbättring

Inkorporering av processer och affärsregler med kontinuerliga förbättringar och en ständig strävan att avlägsna manuellt arbete genom automatisering.

Samordning och utförande

Vårt OMaaS-team strävar ständigt efter att förfina processer och förbättra automatiseringar genom nära samordning bland våra intressenter i syfte att hitta optimala justeringar och utföra dem snabbt.

Rapportering och analys

Ledningsbeslut kan förbättras och affärsprocesser kan optimeras genom inkorporering av realtidsdata.

Strategiska partnerrelationer

OMaaS-processen ger Cognizant incitament att skapa innovationer tillsammans med kunderna som ett sätt att öka produktiviteten, minska personalstyrkan och få komplett överblick genom affärsorienterade servicenivåavtal (SLA).

RESURSER

Innovativa och molnbaserade orderhanteringslösningar leder till högre vinster

Med hjälp av Cognizant OMaaS kan kommunikationsföretag standardisera processer, virtualisera leveranser av tjänster och konvertera kapitalinvesteringar till driftkostnader.

Order Management as a Service (OMaaS) | Cognizant Sverige