carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Språnget framåt

Get to Know Gen Z

Gen Z is poised to disrupt everything from content to commerce. Are you ready to capture the hearts and mind of this next generation consumer?

LEARN MORE ABOUT GEN Z

BYGG EN GRUND FÖR DIGITAL FRAMGÅNG


När det gäller digital omvandling är inte frågan för traditionella telekom- och programbolag huruvida den ska ske eller inte, utan när och var man ska börja.

At Cognizant, we help established CSPs quickly leverage the latest opportunities, such as digital services, the internet of things (IoT) and omnichannel experiences. We foster transformation while ensuring that core capabilities are delivered in an efficient and stable manner.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

KABEL OCH SATELLIT

Våra tjänster stimulerar innovation och tillväxt genom att fokusera på kundrelationshantering, kunskapshantering och kundupplevelsen.

INTEGRERADE KOMMUNIKATIONSLEV
ERANTÖRER

Vi hjälper dig att omvandlas till leverantör av flera tjänster genom management consulting, digital integrering och personliga företagstjänster.

LEVERANTÖRER AV NÄTVERKSUTRUSTNING

Våra tjänster förbättrar affärsresultat genom att effektivisera processer, omarbeta administrativa system och öka kundlojaliteten.

TRÅDLÖST

Solutions include new personalized processes for billing, customer and order fulfillment, and digital technology for planning, networks and testing.

Tillväxtkravet: så kan kommunikationstjänsteleverantörer få tillbaka drivkraften

För att lyckas i dagens marknad behöver tjänsteleverantörer inom kommunikation anamma en kundtjänst där människan står i centrum, bli verksamma inom närliggande branscher samt monetärisera sina data.

VISA PDF

 

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

FOKUS PÅ LÖSNING
Cognizant Intelligent VideoXperience

Cognizants Intelligent VideoXperience ger ett omfattande videoekosystem som förbättrar innehållsupplevelsen överlag, förbättrar kundnöjdheten och ökar intäkterna till lägre kostnader.

VISA PDF

Lösningar för implementering av tjänster, hantering av partner och leverantörer med mera.

DE SENASTE IDÉERNA

Nyheter


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.