COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

FRÅN SÄLJFRÄMJANDE ÅTGÄRDER TILL HÖGRE EFFEKTIVITET I FÖRSÄLJNINGEN – LEDANDE AKTÖRER INOM KONSUMTIONSVARUBRANSCHER VÄNDER SIG TILL OSS FÖR RÅD OM HUR DE KAN ARBETA BÄTTRE OCH ANNORLUNDA.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

 • Mat och dryck

  Hantera föränderlig dynamik inom konsumtionsvarutillverkning, försörjningskedjan och teknik genom att utnyttja Cognizants tjänster.

 • Hem och kroppsvård

  Hantera produktkommodifiering, växande budgetar för forskning och utveckling och ständigt föränderlig konsumentdemografi med hjälp av insikter och innovationer.

 • Varaktiga konsumtionsvaror

  Främja innovation, förkorta ledtiderna och skapa kraftfullare varumärken med hjälp av våra djupa domänkunskaper och beprövade verktyg och tekniker.

 • Hemelektronik

  Vi hjälper dig att bli mer innovativ i den snabba globala elektronikbranschen – från initial produktutveckling till leverans till kunderna.

 • Kläder och skor

  Skapa varaktiga effektiviseringar av verksamheten genom att optimera inköp, försörjning och varumärkeshantering.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Cognizant erbjuder många lösningar som är väl avpassade för företag i konsumentvarubranschen, inklusive säljfrämjande åtgärder, molnbaserade programvaror och tjänster, sociala medier och analysverktyg. Klicka här för att se vår översikt av konsumtionsvarutjänster.

Tjänster inom marknadsföring och varumärkesprofilering

Marknadsföring handlar i allt större utsträckning om data, insikter och avkastning på investeringar. Våra team står beredda att hjälpa dig med att lägga om dina marknadsföringsrutiner och skapa funktioner för digital marknadsföring – från datahantering och funktionsuppsättningar till hur du läser och tolkar data. Våra tjänster för konsumtionsvaruföretag inkluderar socialt nätverkande, assetSERV – vår lösning för hantering av digitala resurser – och digitalisering av marknadsföringsverksamheten. Vi erbjuder också analysverktyg för interaktiv marknadsföring och mer konventionell marknadsföring.

Lösningar för ökad säljeffektivitet

Skapa konkurrensfördelar och höj avkastningarna på investeringar i butikskampanjer och marknadsföringsartiklar med våra tjänster. Vi erbjuder bland annat säljfrämjande åtgärder, säljprocessförbättringar, detaljhandelslösningar och assetSERV, vår lösning för hantering av digitala produkter. Vi erbjuder också Qualytics, vårt förkonfigurerade analysverktyg för analys av data, stämning och konversationer på sociala nätverk.

Hantering av försörjningskedjan

Bli mer resurseffektiv och snabbare genom smartare försörjningskedjor så att du kan effektivisera samarbete i leverantörsnätverk, lagerhantering och andra nyckelområden i verksamheten. Våra tjänster innefattar strategiska lösningar för, omvandling av samt planering, utförande och samarbete med avseende på försörjningskedjan. Vi erbjuder också lagerhantering och SMART Toolkit – Cognizants S&OP-verktyg för beredskapsbedömning och rapportering som hjälper dig att optimera försäljning och verksamhetsplanering.

RESULTAT

Webbportallösningar maximerar beställningar och förbättrar kunderas lojalitet

Vi har hjälpt flera företag inom branscher för varaktiga konsumtionsvaror att nå bättre slutresultat. Vi hjälpte till exempel ett stort konsumtionsvaruföretag att byta ut ett ineffektivt Excel-baserat planeringsverktyg för säljfrämjande åtgärder med en allti-i-ett-webbportal som täcker alla aktiviteter – från planering och godkännanden till utvärdering av genomförda kampanjer.

Ett liknande exempel är då vi hjälpte ett stor producent av frysta livsmedel att skapa en omfattande webblösning. Detta maximerade antalet onlinebeställningar och gav kunden ett effektivt kundlojalitetssystem.

 • Ersättning av kalkylblad för säljfrämjande åtgärder med webbportal för konsumtionsvaruföretag
 • Webblösning hjälpte global livsmedelsjätte att maximera onlinevolymerna
 • Webbportal effektiviserade kundlojalitetssystem för producent av frysta livsmedel

Amerikanskt livsmedelsföretag migrerar till SOA

Vi migrerade framgångsrikt företagets hela programportfölj till den senaste tjänsteorienterade arkitekturen, vilket gav en 25-procentig ökning av effektiviteten och en 20-procentig minskning av driftkostnaderna.

 • Migrering av hela programportföljen till SOA
 • 25-procentig effektivitetsökning
 • 20-procentig minskning av driftkostnaderna

Bättre lagerhantering för elektronikförsäljare

Cognizant utvecklade ett anpassat lagerhanteringssystem för ett ledande hemelektronikföretag och byggde om styrsystemet för butiksgolvet. Vi utvecklade också gränssnitt för JDA Manugistics-moduler för återanskaffningstjänster för datorhallar. Dessutom hanterar vi regelbundet felkorrigeringar och förbättringar av program som kedjans finans- marknadsförings-, detaljhandelsenheter och kommersiella enheter använder.

 • Omarbetning av butiksgolvets styrsystem
 • Återanskaffningstjänster till datorhall
 • Hantering av alla felkorrigeringar och förbättringar för affärsenheter

Tjänsteföretag inom marknadsföring skapar efterlevnad inom säljfrämjande åtgärder

Vi införde ett promotingsystem för en ledande leverantör av tjänster inom single-source-marknadsföring som hjälpte företaget att kontrollera efterlevnad i samband med promoting. Andra relaterade mål vara att mäta promotingeffektivitet samt hantera och bearbeta marknadsföringskampanjer i butikerna.

Det nya systemet förbättrade insynen i utförandet i butikerna och möjliggjorde bättre uppföljning av kampanjerna. Det innebar också en helhetslösning för alla olika avdelningar.

 • Förbättrad insyn i utförandet i butikerna
 • Effektiv uppföljning av kampanjer
 • En helhetslösning för säljfrämjande åtgärder
 • Webbportallösningar maximerar beställningar och förbättrar kunderas lojalitet
 • RESULTAT

  Webbportallösningar maximerar beställningar och förbättrar kunderas lojalitet

  Vi har hjälpt flera företag inom branscher för varaktiga konsumtionsvaror att nå bättre slutresultat. Vi hjälpte till exempel ett stort konsumtionsvaruföretag att byta ut ett ineffektivt Excel-baserat planeringsverktyg för säljfrämjande åtgärder med en allti-i-ett-webbportal som täcker alla aktiviteter – från planering och godkännanden till utvärdering av genomförda kampanjer.

  Ett liknande exempel är då vi hjälpte ett stor producent av frysta livsmedel att skapa en omfattande webblösning. Detta maximerade antalet onlinebeställningar och gav kunden ett effektivt kundlojalitetssystem.

  • Ersättning av kalkylblad för säljfrämjande åtgärder med webbportal för konsumtionsvaruföretag
  • Webblösning hjälpte global livsmedelsjätte att maximera onlinevolymerna
  • Webbportal effektiviserade kundlojalitetssystem för producent av frysta livsmedel
 • Amerikanskt livsmedelsföretag migrerar till SOA
 • Amerikanskt livsmedelsföretag migrerar till SOA

  Vi migrerade framgångsrikt företagets hela programportfölj till den senaste tjänsteorienterade arkitekturen, vilket gav en 25-procentig ökning av effektiviteten och en 20-procentig minskning av driftkostnaderna.

  • Migrering av hela programportföljen till SOA
  • 25-procentig effektivitetsökning
  • 20-procentig minskning av driftkostnaderna
 • Bättre lagerhantering för elektronikförsäljare
 • Bättre lagerhantering för elektronikförsäljare

  Cognizant utvecklade ett anpassat lagerhanteringssystem för ett ledande hemelektronikföretag och byggde om styrsystemet för butiksgolvet. Vi utvecklade också gränssnitt för JDA Manugistics-moduler för återanskaffningstjänster för datorhallar. Dessutom hanterar vi regelbundet felkorrigeringar och förbättringar av program som kedjans finans- marknadsförings-, detaljhandelsenheter och kommersiella enheter använder.

  • Omarbetning av butiksgolvets styrsystem
  • Återanskaffningstjänster till datorhall
  • Hantering av alla felkorrigeringar och förbättringar för affärsenheter
 • Tjänsteföretag inom marknadsföring skapar efterlevnad inom säljfrämjande åtgärder
 • Tjänsteföretag inom marknadsföring skapar efterlevnad inom säljfrämjande åtgärder

  Vi införde ett promotingsystem för en ledande leverantör av tjänster inom single-source-marknadsföring som hjälpte företaget att kontrollera efterlevnad i samband med promoting. Andra relaterade mål vara att mäta promotingeffektivitet samt hantera och bearbeta marknadsföringskampanjer i butikerna.

  Det nya systemet förbättrade insynen i utförandet i butikerna och möjliggjorde bättre uppföljning av kampanjerna. Det innebar också en helhetslösning för alla olika avdelningar.

  • Förbättrad insyn i utförandet i butikerna
  • Effektiv uppföljning av kampanjer
  • En helhetslösning för säljfrämjande åtgärder

INFOGRAFIK

Tekniska lösningar för konsumtionsvaror | Cognizant Technology Solutions