COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Cognizants medarbetares färdigheter, motivation och välbefinnande är av stor betydelse för tjänsterna som vi levererar till våra kunder och vår förmåga att nå hållbarhetsmålen.

Cognizant strävar efter att vara en stimulerande arbetsplats och en bra plats att utveckla sin karriär på. Vi fokuserar på att upprätthålla och kontinuerligt förbättra program som ligger i frontlinjen i syfte att attrahera och främja kompetens, verka för mångfald och skapa en säker och sund arbetsmiljö.

Cognizants viktigaste resurs är personalens kompetens, och därför är medarbetarutveckling inriktad på att attrahera och behålla kompetenta personer, bygga en mångskiftande arbetskraft och erbjuda ändamålsenliga program som främjar framgångsrika karriärer. Vi satsar på att tillhandahålla attraktiva ersättningar, förmåner och arbetsförhållanden. Dessutom är det viktigt för oss att främja en stark arbetsetik som sätter kunden i första rummet och skapar en gemensam förståelse hos medarbetarna av att Cognizant står för professionalism, integritet och kvalitet.

Mångfald och gemenskap är hörnstenar i vår verksamhet. Våra principer för mångfald och gemenskap förenas i plattformen Completely Cognizant, som bygger på fyra pelare: personal, kultur, kunder och samhälle. Ett annat viktigt mångfaldsprogram, Women Empowered, syftar till att attrahera, utveckla och stödja kvalificerade kvinnliga medarbetare. Dessutom har vi organiserat eller håller på att skapa program för intressegrupper som krigsveteraner samt för invandrade grupper från Latinamerika, Asien-Stillahavsområdet samt afroamerikaner och HBTQ-personer.

Vi arbetar även med kontinuerligt lärande så att våra medarbetare kan hålla sig uppdaterade med den senaste tekniken och utveckla viktiga ledarskapsfärdigheter. Cognizant Academy, vår prisbelönta verksamhet för lärande och yrkesutveckling, har ett brett utbud av utbildningsmöjligheter som är skräddarsydda för medarbetarnas behov i olika faser av deras karriärer.

Vi utökade nyligen våra initiativ för hälsa och säkerhet i arbetet, inklusive det största programmet för hälsoscreening i Indiens IT-industri samt vår kampanj Wellness First, som uppmuntrar till bättre kosthållning och andra hälsosamma vanor.

POLICY FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET I ARBETET
Medarbetarutveckling | Cognizant Technology Solutions