COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Tillgång till utbildningsmöjligheter är vår tids grundläggande hållbarhetsfråga.

Våra utbildningssatsningar är inspirerade av ett engagemang för att dagens studenter ska bli bättre förberedda på framtidens möjligheter. Samtidigt vill vi säkerställa att kommande generationer får den kompetens som krävs för att konkurrera och nå framgång i den globala ekonomin.

 • Vi strävar efter att skapa och stödja utbildningsinitiativ som är tillgängliga, stimulerande, berikande – och roliga. Samtidigt är våra utbildningsinsatser anpassade till behoven i varje region i vårt globala nätverk, med särskild inriktning på att minska skillnader i utbildning på grund av kön, ekonomisk nivå eller avstånd från tätorter.

  Cognizants initiativ Making the Future strävar efter att väcka intresse för utbildningar i naturvetenskap, IT, teknik och matematik (STEM) bland unga i USA, så att de kan möta kraven i en alltmer teknikbaserad ekonomi. Sedan 2011 har vårt initiativ Making the Future beviljat över 9 miljon USD i anslag, och har introducerat över 25 000 barn i aktiviteter fokuserade på STEM-discipliner under 1,5 miljoner timmar på 200 platser.

  Vårt initiativ Project Outreach är en av världens största företagsvoluntärinsatser och fokuserar på utbildning, mentorskap, karriärrådgivning och talangutveckling. Outreach, det vill säga dess voluntärer, har loggat över 1,25 miljoner timmar sedan starten 2007. I dag stöder Outreach utbildningsinitiativ i Indien, Filippinerna, Singapore, Australien, Ungern, Benelux-regionen, Förenade Arabemiraten, Argentina, Tyskland, Kina, Storbritannien och Nordamerika. År 2015 loggade nästan 33 000 Cognizant-medarbetare över 376 000 timmar för aktiviteter rörande Outreach i 14 länder.

  Dessutom har Cognizant Foundation, som är i spetsen för våra initiativ för sociala företagsinitiativ i Indien, varit mycket aktiv i arbetet med att avhjälpa brister i ekonomiskt och socialt eftersatta segment i samhället med avseende på utbildning, sjukvård och uppehälle.

Dagens inspiration är morgondagens innovation

Den här videon handlar om Cognizants utbildningssatsning Making the Future.

Hämta PDF

Making the Future – stipendier för aktivitetsprogram efter skoltid och sommarkurser i USA

Cognizant ger stipendier till ideella organisationer som arbetar med barn i USA och önskar bedriva aktiviteter i och utanför skolor samt Maker-program under sommaren. Programmen måste vara i linje med vår mission att inspirera unga studenter inom STEM-ämnen genom att organisera stimulerande och praktiska inlärningsmöjligheter. Vår sökperiod för stipendier för 2017 löper från oktober 1 till november 15, 2016. Läs informationen om stipendieansökningar (Grant Application and Guidelines) om du vill veta mer.

HÄMTA INFORMATION OM STIPENDIEANSÖKNINGAR

Varför investera i Making? Lovande tecken på inflytande

En forskningsgrupp på University of California vid Lawrence Hall of Science i Berkley inledde ett samarbete med Cognizant för att dokumentera Making the Future-initiativets (MTF) bakgrund och betydelse. Arbetet resulterade i en logisk modell för MTF, en preliminär strategi för fastställande av centrala riktmärken och mål för initiativet och en del lovande belägg för investeringens effekter för Maker-program i USA.

Hämta PDF

Accelerate Diversity – stipendieprogram för collegestudier i USA

Cognizant delar ut collegestipendier till amerikanska studenter som är intresserade av studier i STEM- och finansämnen. Sökperioden för stipendier 2017 löper från 1 augusti 2016 till 31 mars 2017. Läs översikten för mer information om behörighetskriterier och ansökningsförfarandet.

HÄMTA ANSÖKNINGSBLANKETT BEHÖRIGHET
 • Making the Future – stipendier för aktivitetsprogram efter skoltid och sommarkurser i USA
 • Varför investera i Making? Lovande tecken på inflytande
 • Accelerate Diversity – stipendieprogram för collegestudier i USA
 • Dagens inspiration är morgondagens innovation

 • Dagens inspiration är morgondagens innovation

  Den här videon handlar om Cognizants utbildningssatsning Making the Future.

  Hämta PDF
 • Making the Future – stipendier för aktivitetsprogram efter skoltid och sommarkurser i USA

 • Making the Future – stipendier för aktivitetsprogram efter skoltid och sommarkurser i USA

  Cognizant ger stipendier till ideella organisationer som arbetar med barn i USA och önskar bedriva aktiviteter i och utanför skolor samt Maker-program under sommaren. Programmen måste vara i linje med vår mission att inspirera unga studenter inom STEM-ämnen genom att organisera stimulerande och praktiska inlärningsmöjligheter. Vår sökperiod för stipendier för 2017 löper från oktober 1 till november 15, 2016. Läs informationen om stipendieansökningar (Grant Application and Guidelines) om du vill veta mer.

  HÄMTA INFORMATION OM STIPENDIEANSÖKNINGAR
 • Varför investera i Making? Lovande tecken på inflytande

 • Varför investera i Making? Lovande tecken på inflytande

  En forskningsgrupp på University of California vid Lawrence Hall of Science i Berkley inledde ett samarbete med Cognizant för att dokumentera Making the Future-initiativets (MTF) bakgrund och betydelse. Arbetet resulterade i en logisk modell för MTF, en preliminär strategi för fastställande av centrala riktmärken och mål för initiativet och en del lovande belägg för investeringens effekter för Maker-program i USA.

  Hämta PDF
 • Accelerate Diversity – stipendieprogram för collegestudier i USA

 • Accelerate Diversity – stipendieprogram för collegestudier i USA

  Cognizant delar ut collegestipendier till amerikanska studenter som är intresserade av studier i STEM- och finansämnen. Sökperioden för stipendier 2017 löper från 1 augusti 2016 till 31 mars 2017. Läs översikten för mer information om behörighetskriterier och ansökningsförfarandet.

  HÄMTA ANSÖKNINGSBLANKETT BEHÖRIGHET

MAKING THE FUTURE

USA befinner sig i en utbildningskris. Det har skett en relativ försämring av kunskaperna i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM), och färre unga intresserar sig för STEM-ämnen och, vilket kanske är mest alarmerande, den mätbara kreativiteten har minskat. USA:s framtida konkurrenskraft och innovationskapacitet, och därmed kvaliteten på arbetskraften och framtida generationers välstånd, står på spel.

Cognizants utbildningssatsning Making the Future skapades för att stimulera ambitioner hos unga som läser STEM-ämnen genom att skapa stimulerande och praktiska utbildningsmöjligheter. Genom finansiellt stöd, naturaförmåner, volontärarbete för skolor och ideella organisationer, stipendier för college-studier och vårt flaggskeppsprogram Making the Future med icke-schemalagda aktiviteter och sommarkurser, försöker Cognizant utveckla färdigheter för dagens samhälle, som kreativitet, innovativ förmåga och samarbete, för att skapa en ljusare framtid för kommande generationer genom att rusta dem för att bli framtida ledare i den globala ekonomin.

Genom att bygga vidare på den stolta traditionen med Project Outreach ställer Cognizants anställda upp i syfte att förbättra utbildningen där de lever och arbetar. Kontakta MakingtheFuture@Cognizant.com om du vill ha mer information.

Utbildningsmöjligheter | Cognizant Technology Solutions