COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Cognizant tillämpar strikta normer i verksamheten, i kontakter med kunder och när vi skapar mervärde för våra intressenter.

Cognizants etiska kod understryker att vi förväntar oss – och accepterar – inget mindre än fullständig efterlevnad av våra kärnvärden samt alla lagar och regleringar som är relevanta för medarbetarnas aktiviteter. Vi följer aktivt upp efterlevnaden och upprätthåller vår nolltoleranspolicy genom ett rigoröst system av interna kontroller.

LÄS VÅR ETISKA KODEX

VÅR ETISKA KODEX INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM MEDARBETARBETEENDE

 • Följa gällande lagar, regler och föreskrifter

 • Förhindra korruption

 • Undvika intressekonflikter

 • Aldrig involveras i insiderhandel

 • Föra riktiga och fullständiga register

 • Konkurrera rättvist och ärligt

 • Respektera internationell handel

 • Eftersträva kvalitet

 • Praktisera bra företagsmedborgarskap

 • Kommunicera korrekt å Cognizants vägnar och endast när det är tillåtet

 • Skydda företagets och kundens tillgångar och immateriella rättigheter

 • Behandla medarbetare, kunder och affärspartner rättvist och med respekt

Cognizants etiska kodex | Affärsstandarder