Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Medlemmarna av Cognizants högsta ledning har ett globalt perspektiv, omfattande branschkunskaper och en passion för innovation i sina ledarroller.

Francisco D'Souza, Chief Executive Officer

Francisco D’Souza är VD för Cognizant och sitter i företagets styrelse. Som VD ansvarar han för att hantera Cognizants tillväxt som ledande leverantör av globala konsulttjänster, informationsteknik och outsourcing av tjänster. Under Franciscos tid som VD har Cognizants personalstyrka växt från 55 000 till över 240 000. Som resultat av den här starka tillväxten har Cognizant nominerats som medlem av S&P 500 Fortune 500, Forbes Global 2000 och listan Forbes Fastest Growing Tech Companies.

Francisco började arbeta på Cognizant som en av grundarna 1994 – samma år som företaget blev en del av Dun & Bradstreet Corporation. Han har suttit med i styrelsen på General Electric Company sedan 2013, där han för närvarande är medlem i Technology and Industrial Risk-kommittén. Han är även styrelsemedlem på Carnegie Mellon University, medordförande i styrelsen på The New York Hall of Science och styrelsemedlem på U.S.-India Business Council. Han är medlem av World Economic Forum och Science Visiting Council för det hyllade PBS-forskningsprogrammet NOVA.

Francisco är son till en indisk diplomat och är en världsmedborgare som har bott i nio olika länder och besökt många fler. Han fick sin Bachelorexamen i Business Administration från University of Macau och sin MBA från Carnegie-Mellon University.

Rajeev Mehta, President

Raj Mehta ansvarar för den övergripande resultaträkningen i Cognizants verksamhet samt globala och lokala affärsenheter, konsultverksamhet, digitala tjänster och IT-lösningar för nästa generation. Mr. Mehtas ansvarsområden innefattar även befattningarna Chief Operating Officer och Chief People Officer. Han fokuserar på talang, allokering och prestanda samt kontinuerlig operationell excellens. Han hanterar dessutom företagets växande Business Accelerator-enhet och andra specialinitiativ som är ägnade att bygga nya lösningar för våra kunder. Som veteran på Cognizant sedan 20 år förblir han engagerad i arbetet med att leva upp till vårt löfte att hjälpa kunderna bygga starkare företag i den nya digitala eran och upprätthålla vår väletablerade och utpräglat kundcentrerade kultur.

Rajeev började arbeta på Cognizant 1997. Före sin nuvarande roll var han VD för IT-tjänsterna och ledde bransch-, geografi- och leveransverksamheten på global basis, för excellens genom process- och kvalitetsarbete, och bidrog så till branschledande tillväxt. Han har också verkat som Chief Operating Officer för Cognizants Global Client Services samt Senior Vice President och General Manager för Cognizants affärsenhet Financial Services, med fullständigt ansvar för resultaträkningshantering och vår huvudverksamhet. Tidigare under den här befattningsperioden ansvarade han för att bygga upp den centrala regionen i USA och upprätta tidiga relationer med några av Cognizants största kunder. Han fick sin Bachelorexamen från University of Maryland och sin MBA från Carnegie Mellon University. 2011 tog han emot utmärkelsen Distinguished Alumni Award from Carnegie Mellon University.

 

Karen McLoughlin, Chief Financial Officer

Karen ansvarar för företagets internationella finansiella planering och analys, redovisning och controlling, skattefrågor, investorrelationer, finansiella frågor, internrevision samt riskhantering. Före sin nuvarande position var hon Senior Vice‑President för Enterprise Transformation och Financial Planning & Analysis och ledde team som hon byggde upp under sin tid på Cognizant. Under den här tiden hade Karen en ledande roll i flera verksamhetskritiska omvandlingsinitiativ. Med den här erfarenheten har hon djupa kunskaper om Cognizant både från ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv.

Ms McLoughlin är också medlem av Best Buy Co., Inc. Innan hon började på Cognizant 2003 arbetade Karen sex år på Spherion Corporation och tre år på Ryder System Inc., där hon innehade nyckelbefattningar inom ekonomisk förvaltning. Före tiden på Ryder arbetade hon sex år på Floridaavdelningen av Price Waterhouse (nu PricewaterhouseCoopers). Hon fick sin Bachelorexamen i ekonomi från Wellesley College och sin MBA från Columbia University.

Malcolm Frank, Executive Vice President, Strategy & Marketing

Malcolm fokuserar på att utforma Cognizants företagsstrategi och globala varumärke så att vi kan leva upp till våra tidigare meriter vad gäller snabbt växande marknadsandelar och Share of Mind. Han började på Cognizant 2005 och har över tjugo års erfarenhet från IT-branschen. Innan han började arbeta på Cognizant var han med om att grunda, samt var VD och President på, CXO systems, en fristående programvaruleverantör av infopanelslösningar för högre chefer. Han var dessutom grundare, president, CEO och styrelseordförande på Nervewire Inc., ett ledande företag inom managementkonsultverksamhet och systemintegration. Innan han grundade Nervewire, var Malcolm en av grundarna av Cambridge Technology Partners där han innehade positionerna Executive Officer och Senior Vice President samt ansvarade för internationell marknadsföring, affärsutveckling och ett flertal affärsenheter.

Malcolm är en erkänd nytänkare i branschen och en flitigt anlitad talare om viktiga frågor inom IT-hantering. Han har förekommit som profil i Forbes magazine och ABC:s 20/20 och har citerats i publikationer som ComputerWorld, InformationWeek och Business 2.0. Han var föremål för en fallstudie på Harvard Business School om ledarskap och företagsstyrning och utnämndes 2005 till en av finansvärldens mest inflytelserika personer av Risk Management Magazine. Han har en examen i ekonomi från Yale University.

Ramakrishnan Chandrasekaran, Executive Vice Chairman, Cognizant India

Ramakrishnan fokuserar på att stärka Cognizants redan starka relationer med branschorganisationer som NASSCOM och främja strategiska initiativ som gynnar kontakter med myndigheter och förbättrar vårt varumärkeskapital genom PR-aktiviteter i Indien. Han arbetar också med att stärka våra breda affärsrelationer samt vårt tekniska och tjänstebaserade nytänkande och leder våra team mot effektivare kundkontakter så att vi bättre kan hjälpa kunderna under deras omvandlingsprocesser.

Sedan han började arbeta på Cognizant 1994 har Ramakrishnan verkat i flera roller i arbetet med att utveckla vårt värdeerbjudande och genomföra vår strategi. Tidigare innehade han befattningen Group Chief Executive, Technology & Operations, och ledde våra team för lösningar och globala leveranser över hela världen. Han ansvarade för att öka vår kapacitet och expandera vårt globala leveransnätverk och därigenom öka kvaliteten i leveranshanteringen genom process- och kvalitetsinriktade initiativ och arbetade proaktivt med viktiga allianser och affärspartnerskap. Han verkade även som President & Managing Director of Global Delivery, där han hade en central roll i införandet av en vertikal struktur i vår kärnverksamhet och tillämpning av specialiserade serviceerbjudanden. Ramakrishnan fick sin Bachelorexamen i maskinteknik från National Institute of Technology (tidigare Regional Engineering College) i Trichy och sin MBA från Indian Institute of Management i Bangalore. 2008 tog han emot utmärkelsen Distinguished Alumni från National Institute of Technology, Trichy.

Srinivasan Veeraraghavachary, Chief Operating Officer

Srinivasan ansvarar för hanteringen av Cognizants verksamhet inklusive försörjningskedjan för tillvaratagande av humankapital, resursutnyttjande och kontinuerlig operationell excellens. Dessutom hanterar Srinivasan Cognizants IT-system och -infrastruktur, inklusive affärskontinuitet. Under sin 18-åriga tid på Cognizant har han spelat en nyckelroll för stark och hållbar tillväxt genom dra fördel av Cognizants djupa relationer med kunderna i kombination med sund affärspraxis. 

Srinivasan började arbeta på Cognizant 1998. Före sin nuvarande befattning var han Executive Vice President för Cognizants produkt- och resursaffärsenhet, som omfattar detaljhandel, konsumentprodukter, tillverkning, energi-, el-, vatten- och gasföretag samt hotellbranschen i Nordamerika och Storbritannien. Tidigare hade han centrala ledande befattningar inom Cognizants affärsenhet för finanstjänster och den centrala regionen. I dessa funktioner vann han och hanterade flera strategiska kundrelationer som har hjälpt Cognizant att nå en ledande ställning i branschen. Han fick sin Bachelor’s degree i maskinteknik från National Institute of Technology (tidigare Regional Engineering College) i Trichy och har en Master of Business Administration-examen från Indian Institute of Management i Calcutta.

Ledningsgrupp | Företagsöversikt | Cognizant Technology Solutions