Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Vi tror att företag som är öppna för och välkomnar en multikulturell personalstyrka gynnas av nya perspektiv och samarbetsinriktad kunskap.

Cognizant ser mångfald som en avgörande konkurrensfördel. Globalisering i kombination med omfattande demografiska, sociala och ekonomiska förändringar pådrivna av internet har placerat mångfald och inkludering i affärsverksamhetens centrum.

NYCKELOMRÅDEN FÖR MÅNGFALD OCH INKLUDERING

  • Våra medarbetare: vår personal är ambassadörer för mångfald och representerar Cognizants engagemang för en givande och dynamisk arbetsmiljö.

  • Vår kultur: vi utformar medvetet vår företagskultur så att anställda och chefer ges möjlighet att bli drivkrafter för mångfald.

  • Våra kunder: vår mångfald ger en stabil grund för samarbete med kunder över hela världen och hjälper oss att överbrygga kulturella, politiska och sociala skillnader.

  • Vårt samhälle: vi arbetar för att skapa utbildningsmöjligheter som stärker och utvecklar en global personalstyrka som präglas av mångfald.

Vi fortsätter att göra mångfald och inkludering till en integrerad del av vår verksamhet och företagskultur med hjälp av Completely Cognizant, ett initiativ som främjar en samarbetsinriktad och stöttande personalstyrka. Cognizant har ett starkt engagemang för mångfald och inkludering. Det är en del av oss. För mer information, läs vår

Policy för lika anställningsmöjligheter »
”Equal Employment Opportunity is the law” »

Mångfald och inkludering | Cognizant Technology Solutions