Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Våra medarbetare åtar sig att följa de högsta kraven på personligt och professionellt beteende.

Vår ledningsgrupp har skapat och upprätthållit en stark etisk kultur, som övervakas av en oberoende styrelse. Våra policyer och rutiner återspeglar bolagsstyrningsinitiativ som uppfyller NASDAQ:s noteringskrav och Sarbanes-Oxleys krav på bolagsstyrning. Våra policyer för bolagsstyrning återspeglar våra centrala värderingar. 

HUVUDPRINCIPER

 • Etiska normer: Tydliga och fastställda kärnvärden, standarder för bolagsstyrning och vår etiska kodex övervakas och bekräftas årligen av våra medarbetare.
 • Oberoende styrelse: En majoritet av vår styrelse anses vara ”oberoende” enligt NASDAQ-börsens regler och definitioner.
 • Nominerings- och bolagsstyrningskommittén: Den här kommittén tar fram och rekommenderar bolagsstyrningspolicyer och övervakar utvärderingen av styrelsens effektivitet.
 • Revisionskommittén: Alla medlemmar i revisionskommittén är ”oberoende” chefer och en medlem är ”revisionskommitténs ekonomiska expert”.
 • Policy för avbrott/insiderhandel: En särskilt strikt policy för insiderhandel har utformats för att förhindra förekomst av eller ens tecken på förekomst av oegentlig handel med vår aktie av medarbetare och chefer. Den här policyn försäkrar våra aktieägare, analytiker och andra om att marknaden för vår aktie är rättvis och inte otillbörligt påverkas av någon som kan inneha icke-offentlig information.
 • Whistleblower-hotline: Vi har en whistleblower-hotline där medarbetare, kunder, leverantörer och andra anonymt kan rapportera oro om etiskt beteende direkt till ledningen och styrelsen. Rapportera en överträdelse av den etiska kodexen
 • Etisk kodex: I december 2016 uppdaterade vi vår etiska kodex för att på nytt bekräfta våra kärnvärden och betona de uppförandenormer som vi förväntar oss av medarbetarna. Koden är viktig eftersom den inger förtroende hos våra kunder, aktieägare, partners och medarbetare och främjar vår kultur av möjligheter där vi sätter kunden främst.
 • Professionell vägledning: Både externa jurister och oberoende revisorer säkerställer att effektiva styrningsrutiner och -regler följs.
 • Dedikerade resurser för intern efterlevnad: Cognizant anlitar en bolagsjurist, Chief Compliance Officer och Chief Security Officer. De här personerna och deras personal säkerställer att ledningen och medarbetarna följer alla interna policyer och externa lagar och bestämmelser.
 • Styrelse

  Vi på Cognizant är stolta över vår erfarna och oberoende styrelse som präglas av mångfald.

  LÄS MER
 • Ledningsgrupp

  Medlemmarna av Cognizants högsta ledning tillämpar ett globalt perspektiv, djupa branschkunskaper och en passion för innovation i sina ledarroller.

  LÄS MER

Cognizants företagspolicyer

Guide till vår kodex för etik och efterlevnad

I det här dokumentet sammanfattas de viktigaste aspekterna av Cognizants kärnvärden och etiska normer.

Kärnvärden och etisk kodex

I det här dokumentet beskrivs de högst ställda kärnvärdena och etiska normerna som följs på Cognizant. Våra kärnvärden definierar de beteenden som gör oss framgångsrika på marknaden.

Antikorruptionspolicy

I det här dokumentet beskrivs hur Cognizant har åtagit sig att göra affärer på ett etiskt sätt och att följa alla antikorruptionslagar som kan gälla för Cognizant. 

Whistleblower and Non-Retaliation Statement

This document provides details on how Cognizant maintains a reporting system where employees as well as third parties can report suspected legal and ethical concerns—confidentially and anonymously.

Gifts and Entertainment Statement

This document provides guidance to Cognizant employees on when and what to offer or accept as gifts and entertainment, along with how to respond to improper offers.

Gifts and Entertainment Approval & Reporting Form

This form helps Cognizant employees initiate the pre-approval process for presenting gifts and entertainment by entering the relevant details. Completed forms should be sent to: chiefcomplianceofficer@cognizant.com

Bolagsstyrning | Cognizant Technology Solutions