COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Så här ger vi kunderna mervärde varje dag

Cognizants teammedlemmar står för en väl etablerad uppsättning kulturella värden.

Transparens: Vi lyckas genom öppet informationsutbyte. Cognizant bygger på en grund av öppen och ärlig kommunikation. Vi anser att det enda sättet att skapa framgång för våra kunder och oss själva är att arbeta helt transparent. Vi uppmuntrar medarbetarna att lyssna på idéer och dela med sig av feedback som kan göra oss till ett bättre och starkare företag.

Passion: Vi anser att allt är möjligt och har entusiasm och engagemang för att göra det lilla extra. Allt vi gör på Cognizant gör vi med passion – för våra kunder, våra communities och vår organisation. Alla medarbetare har drivet och engagemanget för att göra det som krävs för att hjälpa våra kunder att lyckas och vi använder denna passion för att upprätthålla våra communities och vår miljö.

Möjligheter: Förstå hur man får saker gjorda och genomföra dem. Vi definierar oss själva utifrån vår förmåga att leverera resultat. Det innebär att hitta nya sätt att få jobbet gjort. Vi uppmuntrar fullständigt ägande, ansvar och erkännande. Cognizant präglas av entreprenörskap och växer snabbt, med många möjligheter att forma våra roller och våra karriärer.

Samarbete: Arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. En hörnsten i Cognizants framgång är kommunikationen mellan våra medarbetare och team i olika affärsenheter. Vi anser att ju bättre vi delar med oss av kunskap och arbetar tillsammans, desto mer kan vi uppnå för våra kunder och oss själva.

Kundfokus: Kunden är vår kompass. Nöjda kunder driver vår framgång och vi tror på att överträffa kundernas förväntningar. Oavsett hur stort eller litet ett projekt är kommer det att levereras med högsta kvalitet. Alla medarbetare vet att kunden är anledningen till att vi är här och att nöjda kunder alltid är vårt fokus.

Integritet: Vi tar hänsyn till integritet i alla beslut vi fattar. Vi kompromissar aldrig när det gäller integritet och har alltid det i åtanke när vi fattar beslut. Integritet innebär att alltid göra det som är rätt. Integritet innebär också att vi behandlar våra kollegor och kunder med respekt och värdesätter deras åsikter.

Kultur och värderingar | Cognizant Technology Solutions