COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Enligt USA:s arbetsmarknadsdepartement är Cognizants anställningspraxis exemplarisk.

USA:s arbetsmarknadsdepartement (DOL) genomförde en revision av vår efterlevnad av H-1B-visumlagar under 2008 och 2009. Efter att ha gått igenom alla Cognizants rutiner från 2001 till 2008 såg DOL en efterlevnad på mer än 99,7 procent under sjuårsperioden.
Som en arbetsgivare som regelbundet tar in högkvalificerade arbetare till USA som en del av vår växande permanenta arbetsstyrka i USA är vi starka förespråkare för konstruktiva policyer och rutiner för invandring och utbildning.

Under 2008 och 2009 genomförde arbetsmarknadsdepartementet (DOL) en 18-månaders revision av Cognizants efterlevnad av H-1B-visumlagar. Resultatet var en mycket positiv bild av våra anställdas ansträngningar för att strikt följa våra etik- och efterlevnadsprogram.

  • DOL genomförde en omfattande undersökning av Cognizants rutiner från 2001 till 2008.
  • Efter att ha granskat 40 000 löneår för anställda konstaterade tjänstemän från arbetsmarknadsdepartementet att de var imponerade av vårt efterlevnadsprogram.
  • DOL-undersökningen visade att Cognizant hade ovanligt höga nivåer av efterlevnad, med nästan perfekt efterlevnadshistorik – över 99,7 % – i vår hantering av H-1B-visumrelaterade ärenden.
  • DOL utfärdade inga böter, straff eller visumrestriktioner mot oss och hittade inga uppsåtliga överträdelser av immigrationsbestämmelserna.

I själva verket berömde DOL Cognizant för att ”vidta omedelbara åtgärder för att rätta till alla identifierade överträdelser och säkerställa framtida efterlevnad” och tillade att vårt ”samarbete sätter en standard för andra i branschen”.

USA:s arbetsmarknadsdepartement – revisionsresultat | Cognizant Technology Solutions