carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

ÖVERGÅ TILL DIGITALA LÖSNINGAR I OPTIMAL SKALA – TILLSAMMANS


Företag inom kommunikation, media, underhållning, utbildning och IT är vår tids digitala utforskare, innovatörer och historieberättare. 

Dessa digitala pionjärer – såväl gamla som nya – bryter ny mark inom teknisk innovation som öppnar nya marknader, förenar människor, demokratiserar information och förbättrar livet för globala medborgare. 

Företag som breddar sig utanför branschens gränser för att få nya kunder har en stor potential om de gör rätt – och riskerar mycket om de gör fel.

Cognizant tar i samarbete med dig fram nya affärsmodeller, förbättrar den operativa motståndskraften, skapar nya erfarenheter och genererar nytt mervärde i den digitala tidsåldern.

BRANSCHER VI BETJÄNAR

Vår gedigna branschexpertis och våra kunskaper inom det digitala gör din digitala omvandling snabbare i stor skala. Vi samarbetar med dig för att utöka verksamheten på ett vinstdrivande sätt i dag och skapa nya affärsmöjligheter i morgon. Vi hjälper dig att leverera helt nya kundupplevelser med hjälp av realtidsinsikter från banbrytande innovation som gör kunderna både nöjdare och mer lojala.

 • KOMMUNIKATION

  NAVIGERA OMSTÄLLNINGEN TILL DIGITAL TJÄNSTELEVERANTÖR

  Bredbandsanslutningar finns nu överallt och har banat vägen för nya digitala tjänster, lösningar och innehåll som leder till snabbt föränderliga kundförväntningar. Cognizant hjälper kommunikationstjänsteleverantörer att dra nytta av tekniska innovationer för att leverera förbättrade kundupplevelser och nya, relevanta produkter, tjänster och innehåll.

  LÄS MER
 • MEDIA OCH UNDERHÅLLNING

  FULLSTÄNDIG DIGITALOPTIMERING FÖR UNDERHÅLLNING OCH INSPIRATION

  Tillgången till fler digitala kanaler har förändrat konsumenternas förväntningar och fortsätter att leda till nya affärsmodeller. Cognizant samarbetar med ledare inom media och underhållning för att kunna navigera bland snabbt föränderliga marknadsförhållanden, optimera innehållsvärdekedjan och hantera digitala tillgångar så att kunderna kan göra vad de är bäst på – att informera och underhålla.

  LÄS MER
 • UTBILDNING

  NY UTBILDNING FÖR FRAMTIDENS FÄRDIGHETER

  Från bättre studentupplevelser till kostnadshantering – universitet och högskolor väljer oss för hjälp med att konkurrera på dagens marknad. Cognizant hjälper ledande aktörer inom utbildning att effektivare förbereda framtida generationer på framtidens jobb.

  LÄS MER
 • Plattformar

  DIGITALT I STOR SKALA – SNABBARE

  I strävan efter nästa miljard användare kan vi hjälpa dig att monetärisera massiva volymer med innehåll, stödja nästa generationens tillväxt i nya kanaler, göra det digitala i stor skala snabbare och driva verksamheten effektivare.

  LÄS MER
 • PROGRAMVARA

  PÅSKYNDA TIDEN TILL MARKNADEN

  I prenumerationsekonomin måste programvaruföretag anpassa sig efter kundernas föränderliga behov. Vi hjälper dig att övergå till nya intäktsmodeller samt påskynda produktutvecklingen, lanseringscyklerna och tiden till marknaden.

  LÄS MER
 • AVANCERAD TEKNIK

  ÖKA EFFEKTIVITETEN FÖR LÖNSAM TILLVÄXT

  Vi hjälper högteknologiska företag att omvärdera sina affärsmodeller, planera och implementera omvandlingsprocesser i alla faser av produktlivscykeln, hålla sig steget före behovskurvan, förbättra rörligheten och öka den verksamhetseffektivitet som ger lönsam tillväxt.

  LÄS MER
 • INFORMATIONSTJÄNSTER

  TÄNK DIG FRAMTIDENS INFORMATION

  Cognizant hjälper ledande leverantörer av informationstjänster att leverera över förväntningarna på globala marknader. Vårt breda utbud av tjänster, erbjudanden och lösningar hjälper informationstjänsteföretag att omsätta sina tillgångar i intäkter snabbare och till en lägre kostnad.

  LÄS MER

DE SENASTE IDÉERNA

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 Se vad digitala lösningar kan göra för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.