Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Säkerhetshoten är konstanta och har olika karaktär. Det bästa försvaret måste vara omfattande, proaktivt och dynamiskt.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Företag definieras i allt högre grad av den information som de har möjlighet att hantera och utnyttja. Det gör dem mer sårbara för de informationssäkerhetsrisker och hot som växer snabbare för var dag.

 

Hur kan företag ligga steget före de växande informationssäkerhetshoten? Svaret är ett holistiskt förhållningssätt som kombinerar den bästa tekniken och en välgrundad säkerhetsstrategi, tillsammans med en tydlig idé om styrning, risk och efterlevnad.

 

Cognizants risk- och säkerhetslösningar för företag erbjuder de plattformar och strategier som behövs för att säkra och bibehålla den verksamhetskritiska infrastrukturen. Vi erbjuder proaktiva säkerhetslösningar för informationstillgångar, regelbunden riskbedömning, applikationssäkerhetstjänster, datakrytperingstjänster med mera.

LÖSNINGAR

Styrning, risk och efterlevnad

Vår integrerade säkerhetsstrategi för företag hjälper dig att hantera informationsrisker och tillämpa nödvändiga kontroller för styrning, risk och efterlevnad.

Identitets- och behörighetshantering

Våra identitets- och behörighetslösningar, inklusive livscykelhantering av identiteter, behörighetsstyrning, samordnad identitetshantering och programvara med samlad inloggning gör det enklare att hantera användarroller och tillfälliga certifieringar.

Applikationssäkerhetsbedömning

Minimera risken för dataintrång med våra tjänster – från granskning och bedömning av kod till integrerade lösningar för styrning, risk och efterlevnad.

Integrerad hantering av hot

Omfattande händelseövervakning i nätverk med våra hanterade säkerhetslösningar i kombination med Cognizants globala tjänster för hantering av hot.

Dataskydd och sekretess

Skydda applikationer och infrastruktur med statisk och dynamisk maskering och extra kontroller med metoder för att förhindra dataförluster.

SMaaS

Ger chefer de kunskaper som krävs för att skapa ett skydd mot säkerhetshot och attacker genom den tjänstebaserade säkerhetsanalytiska plattformen.

RESULTAT

Försäkringsbolag ökar produktiviteten med automatiserad användarförsörjning

Vi hjälpte ett ledande försäkringsbolag i USA att lösa problemen med en manuell identitetshanteringsprocess som innebar många förseningar, återkommande driftkostnader och bristande efterlevnad. Företaget har över 100 applikationer som är baserade på ett flertal säkerhetstekniska lösningar, bland annat Oracle-databaser, Active Directory och PeopleSoft – och samtliga behövde fungera tillsammans med det integrerade ramverket som bygger på Oracle Identity Manager (OIM) och Oracle Identity Analytics (OIA).

 

 • applikationer integrerade med OIM för försörjning av användare nästintill i realtid
 • betydligt kortare implementeringstider genom fabriksmodellen för massintegrering av applikationer på OIM och OIA
 • automatiserade identitetshanteringsprocesser som minimerar det manuella arbetet.

Effektiviserad riskhantering med hanterade tjänster

Vi hjälper ett ledande farmaceutiskt företag att effektivisera leveransprocessen för affärsriskhantering i flera affärsenheter. Vi skapade en enhetlig supportlösning med hjälp av vårt optimerade ramverk för tjänstleveranser (OSDF), som är en hanterad servicemodell för säkerhetsteknik. Den här lösningen är skapad med samordnad identitetshantering, samlad inloggning, privilegierad kontohantering, lösenordshantering, säker mobil åtkomst och roll-/behörighetsbaserad åtkomst.

 • Bättre lyhördhet för affärskrav
 • Vi levererade en enhetsbaserad modell för integrering av applikationer och nya system i säkerhetsinfrastrukturen som förenklade övergången till nya lösningar och möjliggjorde en återfaktureringsmodell.
 • Anpassad hanterad modell för kostnadseffektivare produktutveckling och supportverksamhet under samma tak.

Hantering av ett flertal säkerhetsutmaningar från ett helhetsperspektiv

Cognizant ERSS hanterade en mängd olika informationssäkerhetsutmaningar för ett globalt finanstjänsteföretag. Vi hjälpte till att definiera och tillämpa automatiserade hanteringsprocesser för identitetsförsörjning i olika domäner. Vi levererade även ett centraliserat system för hantering av behörigheten till IT-resurserna. Slutligen utvecklade och införde vi ett certifieringssystem för åtkomstbehörighet och rationaliserade funktionerna för efterlevnad.

 • Vi minimerade risken för läckor av kundinformationen
 • Vi skapade produktivitets- och effektivitetsökningar
 • Vi skapade förutsättningar för efterlevnad av kraven i Sarbanes-Oxley-reglerna (SOX).

CSA NT 2014 Cloud Security Innovation Award

Cognizants egenutvecklade lösning Security Management as a Service (SMaaS) vann det prestigefyllda priset Cloud Security Alliance (CSA) för Cloud Security Innovation vid evenemanget CSA NT i november 2013. SMaaS fick erkännande som en innovativ IT- och molnsäkerhetslösning som levereras som en molnbaserad förebyggande och prediktiv lösning.

 • Försäkringsbolag ökar produktiviteten med automatiserad användarförsörjning
 • RESULTAT

  Försäkringsbolag ökar produktiviteten med automatiserad användarförsörjning

  Vi hjälpte ett ledande försäkringsbolag i USA att lösa problemen med en manuell identitetshanteringsprocess som innebar många förseningar, återkommande driftkostnader och bristande efterlevnad. Företaget har över 100 applikationer som är baserade på ett flertal säkerhetstekniska lösningar, bland annat Oracle-databaser, Active Directory och PeopleSoft – och samtliga behövde fungera tillsammans med det integrerade ramverket som bygger på Oracle Identity Manager (OIM) och Oracle Identity Analytics (OIA).

   

  • applikationer integrerade med OIM för försörjning av användare nästintill i realtid
  • betydligt kortare implementeringstider genom fabriksmodellen för massintegrering av applikationer på OIM och OIA
  • automatiserade identitetshanteringsprocesser som minimerar det manuella arbetet.
 • Effektiviserad riskhantering med hanterade tjänster
 • Effektiviserad riskhantering med hanterade tjänster

  Vi hjälper ett ledande farmaceutiskt företag att effektivisera leveransprocessen för affärsriskhantering i flera affärsenheter. Vi skapade en enhetlig supportlösning med hjälp av vårt optimerade ramverk för tjänstleveranser (OSDF), som är en hanterad servicemodell för säkerhetsteknik. Den här lösningen är skapad med samordnad identitetshantering, samlad inloggning, privilegierad kontohantering, lösenordshantering, säker mobil åtkomst och roll-/behörighetsbaserad åtkomst.

  • Bättre lyhördhet för affärskrav
  • Vi levererade en enhetsbaserad modell för integrering av applikationer och nya system i säkerhetsinfrastrukturen som förenklade övergången till nya lösningar och möjliggjorde en återfaktureringsmodell.
  • Anpassad hanterad modell för kostnadseffektivare produktutveckling och supportverksamhet under samma tak.
 • Hantering av ett flertal säkerhetsutmaningar från ett helhetsperspektiv
 • Hantering av ett flertal säkerhetsutmaningar från ett helhetsperspektiv

  Cognizant ERSS hanterade en mängd olika informationssäkerhetsutmaningar för ett globalt finanstjänsteföretag. Vi hjälpte till att definiera och tillämpa automatiserade hanteringsprocesser för identitetsförsörjning i olika domäner. Vi levererade även ett centraliserat system för hantering av behörigheten till IT-resurserna. Slutligen utvecklade och införde vi ett certifieringssystem för åtkomstbehörighet och rationaliserade funktionerna för efterlevnad.

  • Vi minimerade risken för läckor av kundinformationen
  • Vi skapade produktivitets- och effektivitetsökningar
  • Vi skapade förutsättningar för efterlevnad av kraven i Sarbanes-Oxley-reglerna (SOX).
 • CSA NT 2014 Cloud Security Innovation Award
 • CSA NT 2014 Cloud Security Innovation Award

  Cognizants egenutvecklade lösning Security Management as a Service (SMaaS) vann det prestigefyllda priset Cloud Security Alliance (CSA) för Cloud Security Innovation vid evenemanget CSA NT i november 2013. SMaaS fick erkännande som en innovativ IT- och molnsäkerhetslösning som levereras som en molnbaserad förebyggande och prediktiv lösning.

Risk- och säkerhetslösningar för företag ERSS | Cognizant Technology Solutions