COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

LEVERERA AFFÄRSRESULTAT SNABBARE

 

 

 

ÖVERSIKT

Cognizant ger bättre affärstillgänglighet, enklare affärsanslutning, ökad affärsproduktivitet och ett effektivare affärsmoln. Vi fokuserar också på sådant som organisationer kräver mer av, till exempel integrerad värdehantering och SIAM (Service Integration and Management).

Tjänsteleverans skräddarsys efter kundernas behov, från utveckling till konsulttjänster, hanterade tjänster och molntjänster och nästa generations plattformstjänster. I hela tjänsteportföljen använder Cognizant sig också av sin kapacitet och lösningar kring automatisering, analys, säkerhet och efterlevnad.

TJÄNSTER

AFFÄRSTILLGÄNGLIGHET

Affärer blir alltmer beroende av infrastruktur som alltid är tillgänglig. Det innebär att fokus för tjänsteleverans flyttas från verksamhetsbaserad till resultatdriven. Därför har Cognizant flyttat fokus till affärstillgänglighetstjänster, som omfattar nya tjänster som molnet och konvergerade infrastrukturlösningar utöver traditionella tjänster som hanterade datacenter och stordatordrift.

Cognizant tillhandahåller teknikriktningen för verksamhetskritiska datacentertjänster, som säkerställer hög tillgänglighet och flexibla affärstjänster för företagskunder.

AFFÄRSPRODUKTIVITET

Konsumenttekniker, användarförväntningar och arbetsplatsbehov som utvecklas snabbt kan påskynda de produktivitetsökningar som företag kräver.

Cognizant förändrar affärsproduktiviteten, så företag kan förbättra slutanvändarnas upplevelse och öka produktiviteten snabbare.

Vi har gått längre än traditionella slutanvändartjänster. Våra tjänster inom affärsproduktivitet omfattar förutseende support, virtuella arbetsplatser och molnbaserad produktivitet. Vi skapar en bättre slutanvändarupplevelse genom sömlös och gränslös teknik (SLB-teknik som vi kallar det) för att ta företag till den framtidsberedda arbetsplatsen.

AFFÄRSANSLUTNING

De nya teknikerna och nya arbetssätten som bör få företag att kommunicera snabbare hämmar dem ofta.

Cognizant har ett nytt tänkesätt när det gäller hanterade nätverk: ju snabbare de människor, processer och data som är viktigast i ett företag kan kommunicera, desto snabbare kan mer värde skapas.

Våra nätverksdriftcenter, våra programvarudefinierade nätverk och våra Unified Communications-lösningar drivs av en plan med en punkt: att göra det lättare att koppla samman, hantera och härleda insikter från explosionen av data, enhetskapacitet, tekniker och mobilitet – så att de inte bromsar företags verksamhet och innovation.

AFFÄRSMOLN

Explosionen av Everything-as-a-Service ger snabbt företag nya möjligheter att växa, utvecklas och uppnå resultat.

Cognizants affärsmolntjänster hjälper företag att påskynda tillväxt och innovation samtidigt som de ger nya affärs-, drifts- och kostnadsbasmodeller, snabbare.

Vi skapar nya möjligheter för hybridmoln, sammankopplade och hanterade moln, genom att utnyttja kraften i IaaS, PaaS och SaaS för snabbare förändring. Vi tillhandahåller banbrytande lösningar för fullständigt integrerade programvarudefinierade datacenter, programvarudefinierad lagring och programvarudefinierad nätverksinfrastruktur. Och vi drar nytta av smartare processer och IP som CloudSteps och Cloud360 för att göra det.

INTEGRERAD VÄRDEHANTERING

IT har förmågan att påskynda kundförvärv, nya affärsmodeller och nya marknadsmöjligheter. Men IT-budgetar står stilla eller till och med minskar.

Cognizants integrerade värdehantering frigör värde som är instängt i IT, vilket i sin tur frigör medel för innovativa program som drar nytta av SMAC-program och -tjänster (socialt, mobilt, analys och molnet) som för företag mot framtiden snabbare.

Vi frigör dold effektivitet inom IT, och öppnar silor mellan program och infrastruktur och standardiserar och skapar mångsidig kompetens hos resurser. Vi hjälper företag att spåra och leverera mot affärsresultat, genom ökat ansvar och öppenhet. Genom att ligga i framkant inom DevOps kan vi möjliggöra större kostnadsbesparingar, förbättra tiden till marknad och processeffektivitet och skapa programvaruprodukter och program snabbare.

SIAM

Flera branschledande leverantörer ger inte automatiskt en helhetsförändring av tjänsteleverans. Utan effektiv SIAM kan de föra tjänsteleverans bakåt.

Cognizant växlar upp med SIAM.

Vi gör branschledande leverantörer till klassledande tjänsteleverans snabbare, så att företag snabbare kan tillgodose kundernas krav, effektivitetsmål och IT-kompetens. Vi omdefinierar och utvecklar ständigt de komponenter som leder till kommersiell framgång, och industrialiserar snabbt klassledande inom ett företag. Vi förenklar tjänstehantering för bättre kontroll och utnyttjande av en organisations tillgångar och information. Företag ligger ständigt i framkant.

TJÄNSTER

 • AFFÄRSTILLGÄNGLIGHET
 • AFFÄRSTILLGÄNGLIGHET

  Affärer blir alltmer beroende av infrastruktur som alltid är tillgänglig. Det innebär att fokus för tjänsteleverans flyttas från verksamhetsbaserad till resultatdriven. Därför har Cognizant flyttat fokus till affärstillgänglighetstjänster, som omfattar nya tjänster som molnet och konvergerade infrastrukturlösningar utöver traditionella tjänster som hanterade datacenter och stordatordrift.

  Cognizant tillhandahåller teknikriktningen för verksamhetskritiska datacentertjänster, som säkerställer hög tillgänglighet och flexibla affärstjänster för företagskunder.

 • AFFÄRSPRODUKTIVITET
 • AFFÄRSPRODUKTIVITET

  Konsumenttekniker, användarförväntningar och arbetsplatsbehov som utvecklas snabbt kan påskynda de produktivitetsökningar som företag kräver.

  Cognizant förändrar affärsproduktiviteten, så företag kan förbättra slutanvändarnas upplevelse och öka produktiviteten snabbare.

  Vi har gått längre än traditionella slutanvändartjänster. Våra tjänster inom affärsproduktivitet omfattar förutseende support, virtuella arbetsplatser och molnbaserad produktivitet. Vi skapar en bättre slutanvändarupplevelse genom sömlös och gränslös teknik (SLB-teknik som vi kallar det) för att ta företag till den framtidsberedda arbetsplatsen.

 • AFFÄRSANSLUTNING
 • AFFÄRSANSLUTNING

  De nya teknikerna och nya arbetssätten som bör få företag att kommunicera snabbare hämmar dem ofta.

  Cognizant har ett nytt tänkesätt när det gäller hanterade nätverk: ju snabbare de människor, processer och data som är viktigast i ett företag kan kommunicera, desto snabbare kan mer värde skapas.

  Våra nätverksdriftcenter, våra programvarudefinierade nätverk och våra Unified Communications-lösningar drivs av en plan med en punkt: att göra det lättare att koppla samman, hantera och härleda insikter från explosionen av data, enhetskapacitet, tekniker och mobilitet – så att de inte bromsar företags verksamhet och innovation.

 • AFFÄRSMOLN
 • AFFÄRSMOLN

  Explosionen av Everything-as-a-Service ger snabbt företag nya möjligheter att växa, utvecklas och uppnå resultat.

  Cognizants affärsmolntjänster hjälper företag att påskynda tillväxt och innovation samtidigt som de ger nya affärs-, drifts- och kostnadsbasmodeller, snabbare.

  Vi skapar nya möjligheter för hybridmoln, sammankopplade och hanterade moln, genom att utnyttja kraften i IaaS, PaaS och SaaS för snabbare förändring. Vi tillhandahåller banbrytande lösningar för fullständigt integrerade programvarudefinierade datacenter, programvarudefinierad lagring och programvarudefinierad nätverksinfrastruktur. Och vi drar nytta av smartare processer och IP som CloudSteps och Cloud360 för att göra det.

 • INTEGRERAD VÄRDEHANTERING
 • INTEGRERAD VÄRDEHANTERING

  IT har förmågan att påskynda kundförvärv, nya affärsmodeller och nya marknadsmöjligheter. Men IT-budgetar står stilla eller till och med minskar.

  Cognizants integrerade värdehantering frigör värde som är instängt i IT, vilket i sin tur frigör medel för innovativa program som drar nytta av SMAC-program och -tjänster (socialt, mobilt, analys och molnet) som för företag mot framtiden snabbare.

  Vi frigör dold effektivitet inom IT, och öppnar silor mellan program och infrastruktur och standardiserar och skapar mångsidig kompetens hos resurser. Vi hjälper företag att spåra och leverera mot affärsresultat, genom ökat ansvar och öppenhet. Genom att ligga i framkant inom DevOps kan vi möjliggöra större kostnadsbesparingar, förbättra tiden till marknad och processeffektivitet och skapa programvaruprodukter och program snabbare.

 • SIAM
 • SIAM

  Flera branschledande leverantörer ger inte automatiskt en helhetsförändring av tjänsteleverans. Utan effektiv SIAM kan de föra tjänsteleverans bakåt.

  Cognizant växlar upp med SIAM.

  Vi gör branschledande leverantörer till klassledande tjänsteleverans snabbare, så att företag snabbare kan tillgodose kundernas krav, effektivitetsmål och IT-kompetens. Vi omdefinierar och utvecklar ständigt de komponenter som leder till kommersiell framgång, och industrialiserar snabbt klassledande inom ett företag. Vi förenklar tjänstehantering för bättre kontroll och utnyttjande av en organisations tillgångar och information. Företag ligger ständigt i framkant.

Vad vi erbjuder | Cognizant Technology Solutions