COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

LEVERERA AFFÄRSRESULTAT SNABBARE

 

 

 

ÖVERSIKT

Cognizant erbjuder kunderna många sätt att kommunicera med oss och dra nytta av vår expertis och erfarenhet – oavsett om det handlar om infrastrukturtjänster eller bättre effektivisering av program- och infrastrukturdrift.

Cognizant erbjuder en rad tjänster för att tillgodose enskilda behov, exempelvis: utvecklingstjänster, hanterade tjänster, konsulttjänster och professionella tjänster, molntjänster och nästa generations plattformsinriktade lösningar.

TJÄNSTER

UTVECKLINGSTJÄNSTER

Cognizant hjälper framtidsinriktade IT-ledare och organisationer att ta fram sina framtidssäkra affärsmodeller med hjälp av nästa generations infrastruktur.

Vi förändrar kunders IT-infrastruktur och verksamhetsmodeller, och hjälper dem att införa branschspecifika, industrialiserade lösningar som bygger på nästa generations plattformar. Vi erbjuder flexibla alternativ för tillgångsägande, ett integrationsleveransramverk för flera tjänster och omfattande erfarenhet av att tillhandahålla SMAC-kompatibla verksamhetsintegrerade lösningar – allt för att säkerställa att IT-ledd verksamhet blir verklighet.

NÄSTA GENERATIONS PLATTFORMSTJÄNSTER

Cognizants nästa generations plattform ger specifikt mervärde, kortare tid till marknad och bättre utnyttjande av processrelaterade investeringar.

Vi tillhandahåller innovativa, branschanpassade och industrialiserade plattformslösningar för nästa generations företag i en miljö med flera klienter. Våra skräddarsydda erbjudanden hjälper kunder att skapa unikt mervärde och öka differentieringen. Vi gör stora investeringar i dessa tjänsteområden för att påskynda digital utveckling, öka processeffektivitet och förbättra affärsresultat.

KONSULTTJÄNSTER OCH PROFESSIONELLA TJÄNSTER

Våra konsulttjänster och professionella tjänster bidrar till att utveckla processer, teknik och drift i IT-infrastrukturlandskapet.

I och med att framstegen inom affärer och IT-infrastruktur sker allt snabbare är det viktigt att dina IT-system är anpassade efter dina verksamhetsbehov. Vi erbjuder IP-baserade och tillgångsbaserade konsulttjänster och utvecklingsledda infrastrukturtjänster. Vår branscherfarenhet, metoder, människor och strategi för värdeskapande hjälper oss att konsekvent leverera mervärde till våra kunder.

INTEGRERAD TJÄNSTEHANTERING

Cognizant kombinerar omfattande program- och branscherfarenhet med framgångsrika infrastrukturtjänster.

Resultatet är ett tjänstehanteringserbjudande som frigör låst värde och ger effektivitet och innovation. Våra mogna SIAM- och MSI-ramverk ger kunderna möjlighet att aggregera och orkestrera tjänster från flera leverantörer. Den här integrerade, heltäckande och affärsdrivna strategin för arbete innebär nya nivåer av lönsamhet och produktivitet, vilket ger snabbare framgång – idag och imorgon.

Hanterade tjänster

Cognizants hanterade tjänster gör det möjligt för kunder att flexibelt upphandla precis det de behöver.

Vi erbjuder modullösningar och levererar dem via vår unika metod för industrialiserad leverans. Det innebär ingen bortkastad tid, inga felanvända resurser och mycket mer effektiv företagsleverans. Kunderna kan dra nytta av en mängd plattformar, modeller, ramverk och lösningar, alla skapade för att leverera klassledande hantering. Det är en heltäckande tjänstehanteringsportfölj, som levereras på begäran.

TJÄNSTER

 • UTVECKLINGSTJÄNSTER
 • UTVECKLINGSTJÄNSTER

  Cognizant hjälper framtidsinriktade IT-ledare och organisationer att ta fram sina framtidssäkra affärsmodeller med hjälp av nästa generations infrastruktur.

  Vi förändrar kunders IT-infrastruktur och verksamhetsmodeller, och hjälper dem att införa branschspecifika, industrialiserade lösningar som bygger på nästa generations plattformar. Vi erbjuder flexibla alternativ för tillgångsägande, ett integrationsleveransramverk för flera tjänster och omfattande erfarenhet av att tillhandahålla SMAC-kompatibla verksamhetsintegrerade lösningar – allt för att säkerställa att IT-ledd verksamhet blir verklighet.

 • NÄSTA GENERATIONS PLATTFORMSTJÄNSTER
 • NÄSTA GENERATIONS PLATTFORMSTJÄNSTER

  Cognizants nästa generations plattform ger specifikt mervärde, kortare tid till marknad och bättre utnyttjande av processrelaterade investeringar.

  Vi tillhandahåller innovativa, branschanpassade och industrialiserade plattformslösningar för nästa generations företag i en miljö med flera klienter. Våra skräddarsydda erbjudanden hjälper kunder att skapa unikt mervärde och öka differentieringen. Vi gör stora investeringar i dessa tjänsteområden för att påskynda digital utveckling, öka processeffektivitet och förbättra affärsresultat.

 • KONSULTTJÄNSTER OCH PROFESSIONELLA TJÄNSTER
 • KONSULTTJÄNSTER OCH PROFESSIONELLA TJÄNSTER

  Våra konsulttjänster och professionella tjänster bidrar till att utveckla processer, teknik och drift i IT-infrastrukturlandskapet.

  I och med att framstegen inom affärer och IT-infrastruktur sker allt snabbare är det viktigt att dina IT-system är anpassade efter dina verksamhetsbehov. Vi erbjuder IP-baserade och tillgångsbaserade konsulttjänster och utvecklingsledda infrastrukturtjänster. Vår branscherfarenhet, metoder, människor och strategi för värdeskapande hjälper oss att konsekvent leverera mervärde till våra kunder.

 • INTEGRERAD TJÄNSTEHANTERING
 • INTEGRERAD TJÄNSTEHANTERING

  Cognizant kombinerar omfattande program- och branscherfarenhet med framgångsrika infrastrukturtjänster.

  Resultatet är ett tjänstehanteringserbjudande som frigör låst värde och ger effektivitet och innovation. Våra mogna SIAM- och MSI-ramverk ger kunderna möjlighet att aggregera och orkestrera tjänster från flera leverantörer. Den här integrerade, heltäckande och affärsdrivna strategin för arbete innebär nya nivåer av lönsamhet och produktivitet, vilket ger snabbare framgång – idag och imorgon.

 • Hanterade tjänster
 • Hanterade tjänster

  Cognizants hanterade tjänster gör det möjligt för kunder att flexibelt upphandla precis det de behöver.

  Vi erbjuder modullösningar och levererar dem via vår unika metod för industrialiserad leverans. Det innebär ingen bortkastad tid, inga felanvända resurser och mycket mer effektiv företagsleverans. Kunderna kan dra nytta av en mängd plattformar, modeller, ramverk och lösningar, alla skapade för att leverera klassledande hantering. Det är en heltäckande tjänstehanteringsportfölj, som levereras på begäran.

Hur vi kommunicerar | Cognizant Technology Solutions