COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

LEVERERA AFFÄRSRESULTAT SNABBARE

 

 

 

Infrastruktur som effektiviserar verksamheten

Den digitala företags-agendan

Få företag är digitala vid starten. De flesta tvingas dock att snabbt bli digitala – och det finns ingen tid att förlora.

Cognizant vet att den snabba vägen till företag med digitala krav börjar med infrastrukturer som är redo för digitala lösningar. Våra tjänster hjälper företag att förnya verksamheten med grundläggande infrastruktur, inklusive socialt, mobilt, analys och molnet (SMAC), industrialiserad förändring och förnyad tjänsteleverans. Vi har lång erfarenhet av applikationer och infrastruktur och ligger före när det gäller digitala lösningar. Våra lösningar för utveckling av digital infrastruktur är anpassade för digitala företags behov – agilitet, ständig tillgänglighet och tillgänglighet som nättjänst i en uppkopplad värld.

Företagsmolnet

Framgång avgörs inte av hur snabbt företag anammar molnet, utan av hur snabbt molnet ger affärsnytta.

Cognizants infrastrukturtjänster får molnet att påskynda affärer, öka responsiviteten, förkorta tiden till marknad och påskynda innovation samtidigt som det ökar effektiviteten och produktiviteten. Vi ger hastighet genom optimering, med lösningar som datacenterförenkling. Vi påskyndar innovation med hjälp av digital teknik och programmodernisering. Dessutom hjälper vi organisationer att hantera molnet snabbt genom färdiga as-a-service-lösningar.

Den nya arbetsplatsen

I och med att den digitala upplevelsen blir mer central utvecklas arbetsplatsen och blir mer personlig och intuitiv för arbetskraften i ”generation nu”.

Cognizants infrastrukturtjänster påskyndar fördelarna med den nya arbetsplatsen och det mervärde den ger. Vi snabbar på teknikinförande med innovationer som vår SMAC-kompatibla tjänstekatalog och integrerade smarta drift. Vi får även bukt med de saker som saktar ner det, som komplexitet, säkerhet, efterlevnad och brist på kontroll. Resultatet? En unik datoranvändningsmodell för slutanvändaren: tillståndslös och gränslös datoranvändning.

Bättre användar-erfarenhet

Den digitala eran kräver tillgång till information via flera kanaler när och var som helst med en överlägsen och enhetlig användarupplevelse.

Cognizant gör att infrastruktur levererar upplevelsen av när och var som helst snabbare. Vår tjänsteinriktade modell förenklar IT och fokuserar på förutsägbarhet och enhetlig leverans. Vårt ramverk för hantering av kundupplevelser ger nöjdare kunder. Vårt ramverk för SLB-datoranvändning (Stateless, Limitless, Boundary-Less) omdefinierar ständig tillgänglighet. Och när den digitala eran får fäste ser ett paket med lösningar till att företagen håller sig steget före en ny uppsättning förväntningar och upplevelser.

Progressiv konvergens

Progressiv konvergens är en väg för utveckling av tekniklandskapet och verksamhetsmodellen för att leverera viktiga affärsresultat snabbare.

Cognizants infrastrukturtjänster tillhandahåller en unik modell för att integrera teknik, funktionella konvergenslösningar och processkonvergenslösningar som möjliggör ett uppkopplat företag. Konvergerade och hyperkonvergerade infrastrukturlösningar främjar innovation och agilitet. Samtidigt innebär funktionella och processkonvergenslösningar snabbare, integrerade tjänster i hela infrastrukturen och programlandskapet. Resultatet är ett verkligt sammankopplat företag med utvecklad verksamhetsmodell som gör det möjligt för IT att leverera snabbare till verksamheten.

Applikations-fokus

Framtiden tillhör företag som inför programarbetsbelastningsorienterade arkitekturer som byggts med ”infrastruktur som kod”.

Våra infrastrukturtjänster gör det här till verklighet i dag. Vi tillhandahåller integrerade ”infra+app”-lösningar och utformar programspecifika infrastrukturlösningar. Vi hjälper företag att använda sig av grundläggande infrastruktur som socialt, mobilt, analys och molnet (SMAC) för att utveckla nyare program som levereras på enheter med olika formfaktor, lagras i en hybridmolnmiljö och skickas till produktion med hjälp av DevOps. Kort sagt: vi hjälper företag att nå marknaden och framtiden snabbare.

Automatisering och industrialisering

Automatisering och industrialisering bidrar till att påskynda affärer, genom att förbättra förutsägbarhet och tillförlitlighet.

Cognizants infrastrukturtjänster går längre än automatisering av uppgifter, arbetskraft och processer. Vi gör programdistributionsprocessen snabbare. Vår ”infrastruktur som kod”- och CD+-plattform förkortar svarstider för kodändringar. Vår UIPath för robotautomatisering hjälper organisationer att digitalisera affärsprocesser snabbare. I kombination med det utvecklar vår industrialisering 3.0 hastigheten för företags industrialisering. Slutsatsen? Företagen har nu många nya sätt att arbeta ännu snabbare och smartare.

Smartare analys

Nästa stora steg inom affärer och användarupplevelser kommer att tas genom att använda data för att ständigt tänka, agera och lära sig snabbare.

Cognizant Infrastructure Services kan med analys hjälpa företag att leverera snabbare genom att arbeta proaktivt, förebyggande och förutseende. Vi använder beprövade ramverk som Ops Halo för att förutse användarupplevelser samt Real Time Service Intelligence och Alchemy för åsiktsanalys. Nya och enhetliga upplevelser är avgörande, och vår automatisering, datautvinning och smarta analysfunktioner hjälper företag att leverera dem först.

Framtidens datorhallar

I den digitala världen flyttas fokus från datacenterstrategi till datacentrerad strategi, vilket leder till en hybrid-IT-infrastruktur. För många är molnet det nya datacentret. Vi hjälper företag att definiera, utforma och implementera nästa generations datacenter med elastiska digitala arkitekturer. De blir en hörnsten i verksamheten och bidrar direkt till affärsresultat. De gynnar arbetets framtid.

Vi gör dem till verklighet snabbare. Genom att implementera företagsmoln. Och genom att ligga i framkant när det gäller grundläggande infrastruktur, inklusive verktyg för socialt, mobilt och analys (SMAC), automatiseringsarkitekturer och programcentrerade infrastrukturer. Morgondagens datacenter är inom räckhåll, och vi ligger redan steget före.

Kognitiv infrastruktur

Organisationer som är ute efter morgondagens konkurrensfördelar vet att kognitiv infrastruktur är nästa stora steg de måste ta för att skapa innovation och hålla sig relevanta.

Cognizant formar redan infrastruktur kring självläkning och beteendeanalys med teknik med höga prestanda, omfattande databehandling, snabbare I/O-söktider och realtidsvisualiseringar.

Våra Turbo HPC-lösningar och digitala affärslösningar ger avancerad hantering av kundupplevelser med hjälp av Business Intelligence och analys. En ny typ av infrastrukturspecialister och infrastrukturutvecklare hjälper redan kunder att förverkliga kognitiv infrastruktur snabbare.

Nästa generations tjänste-plattformar

Framtidsinriktade IT-ledare och företag är ute efter nästa generations branschspecifika tjänsteplattformar som möjliggör socialt, mobilt, analys och molnet (SMAC).

Cognizant anpassar redan SMAC efter integrerade program, infrastrukturer, affärsprocesser och lösningar. Vår tjänsteinriktade verksamhetsmodell gör det möjligt för plattformar och program att leverera nästa generations lösningar idag. Vi skapar byggstenarna för morgondagens integrerade plattform med OnTarget, assetSERV, SmartTrials, WorkPort och TruMobi. Och vi gör det möjligt för molnet att leverera de här plattformarna med Cloud360: Ett ledande molnorkestreringsverktyg.

Programvarude finierade nätverk

Morgondagens företagsnätverk som drivs av intelligent och intuitiv programvara kommer att leverera förbättrade användarupplevelser, möjliggöra sakernas internet och ständigt tillgängliga företag.

Det här ställer nya krav på infrastrukturen eftersom den verkligen blir programvarustyrd, vilket leder till en mängd affärsmöjligheter och möjligheter för anpassning till snabb tillväxt i affärs- och tekniklandskapet. Programvarudefinierade nätverk ger organisationerna central kontroll eftersom dataflödet kan hanteras effektivt och bättre implementering av policyer och protokoll. Dessutom ansluter vi det äldre landskapet till den digitala världen.

Infrastruktur som effektiviserar verksamheten

 • Den digitala företags-agendan
 • Den digitala företags-agendan

  Få företag är digitala vid starten. De flesta tvingas dock att snabbt bli digitala – och det finns ingen tid att förlora.

  Cognizant vet att den snabba vägen till företag med digitala krav börjar med infrastrukturer som är redo för digitala lösningar. Våra tjänster hjälper företag att förnya verksamheten med grundläggande infrastruktur, inklusive socialt, mobilt, analys och molnet (SMAC), industrialiserad förändring och förnyad tjänsteleverans. Vi har lång erfarenhet av applikationer och infrastruktur och ligger före när det gäller digitala lösningar. Våra lösningar för utveckling av digital infrastruktur är anpassade för digitala företags behov – agilitet, ständig tillgänglighet och tillgänglighet som nättjänst i en uppkopplad värld.

 • Företagsmolnet
 • Företagsmolnet

  Framgång avgörs inte av hur snabbt företag anammar molnet, utan av hur snabbt molnet ger affärsnytta.

  Cognizants infrastrukturtjänster får molnet att påskynda affärer, öka responsiviteten, förkorta tiden till marknad och påskynda innovation samtidigt som det ökar effektiviteten och produktiviteten. Vi ger hastighet genom optimering, med lösningar som datacenterförenkling. Vi påskyndar innovation med hjälp av digital teknik och programmodernisering. Dessutom hjälper vi organisationer att hantera molnet snabbt genom färdiga as-a-service-lösningar.

 • Den nya arbetsplatsen
 • Den nya arbetsplatsen

  I och med att den digitala upplevelsen blir mer central utvecklas arbetsplatsen och blir mer personlig och intuitiv för arbetskraften i ”generation nu”.

  Cognizants infrastrukturtjänster påskyndar fördelarna med den nya arbetsplatsen och det mervärde den ger. Vi snabbar på teknikinförande med innovationer som vår SMAC-kompatibla tjänstekatalog och integrerade smarta drift. Vi får även bukt med de saker som saktar ner det, som komplexitet, säkerhet, efterlevnad och brist på kontroll. Resultatet? En unik datoranvändningsmodell för slutanvändaren: tillståndslös och gränslös datoranvändning.

 • Bättre användar-erfarenhet
 • Bättre användar-erfarenhet

  Den digitala eran kräver tillgång till information via flera kanaler när och var som helst med en överlägsen och enhetlig användarupplevelse.

  Cognizant gör att infrastruktur levererar upplevelsen av när och var som helst snabbare. Vår tjänsteinriktade modell förenklar IT och fokuserar på förutsägbarhet och enhetlig leverans. Vårt ramverk för hantering av kundupplevelser ger nöjdare kunder. Vårt ramverk för SLB-datoranvändning (Stateless, Limitless, Boundary-Less) omdefinierar ständig tillgänglighet. Och när den digitala eran får fäste ser ett paket med lösningar till att företagen håller sig steget före en ny uppsättning förväntningar och upplevelser.

 • Progressiv konvergens
 • Progressiv konvergens

  Progressiv konvergens är en väg för utveckling av tekniklandskapet och verksamhetsmodellen för att leverera viktiga affärsresultat snabbare.

  Cognizants infrastrukturtjänster tillhandahåller en unik modell för att integrera teknik, funktionella konvergenslösningar och processkonvergenslösningar som möjliggör ett uppkopplat företag. Konvergerade och hyperkonvergerade infrastrukturlösningar främjar innovation och agilitet. Samtidigt innebär funktionella och processkonvergenslösningar snabbare, integrerade tjänster i hela infrastrukturen och programlandskapet. Resultatet är ett verkligt sammankopplat företag med utvecklad verksamhetsmodell som gör det möjligt för IT att leverera snabbare till verksamheten.

 • Applikations-fokus
 • Applikations-fokus

  Framtiden tillhör företag som inför programarbetsbelastningsorienterade arkitekturer som byggts med ”infrastruktur som kod”.

  Våra infrastrukturtjänster gör det här till verklighet i dag. Vi tillhandahåller integrerade ”infra+app”-lösningar och utformar programspecifika infrastrukturlösningar. Vi hjälper företag att använda sig av grundläggande infrastruktur som socialt, mobilt, analys och molnet (SMAC) för att utveckla nyare program som levereras på enheter med olika formfaktor, lagras i en hybridmolnmiljö och skickas till produktion med hjälp av DevOps. Kort sagt: vi hjälper företag att nå marknaden och framtiden snabbare.

 • Automatisering och industrialisering
 • Automatisering och industrialisering

  Automatisering och industrialisering bidrar till att påskynda affärer, genom att förbättra förutsägbarhet och tillförlitlighet.

  Cognizants infrastrukturtjänster går längre än automatisering av uppgifter, arbetskraft och processer. Vi gör programdistributionsprocessen snabbare. Vår ”infrastruktur som kod”- och CD+-plattform förkortar svarstider för kodändringar. Vår UIPath för robotautomatisering hjälper organisationer att digitalisera affärsprocesser snabbare. I kombination med det utvecklar vår industrialisering 3.0 hastigheten för företags industrialisering. Slutsatsen? Företagen har nu många nya sätt att arbeta ännu snabbare och smartare.

 • Smartare analys
 • Smartare analys

  Nästa stora steg inom affärer och användarupplevelser kommer att tas genom att använda data för att ständigt tänka, agera och lära sig snabbare.

  Cognizant Infrastructure Services kan med analys hjälpa företag att leverera snabbare genom att arbeta proaktivt, förebyggande och förutseende. Vi använder beprövade ramverk som Ops Halo för att förutse användarupplevelser samt Real Time Service Intelligence och Alchemy för åsiktsanalys. Nya och enhetliga upplevelser är avgörande, och vår automatisering, datautvinning och smarta analysfunktioner hjälper företag att leverera dem först.

 • Framtidens datorhallar
 • Framtidens datorhallar

  I den digitala världen flyttas fokus från datacenterstrategi till datacentrerad strategi, vilket leder till en hybrid-IT-infrastruktur. För många är molnet det nya datacentret. Vi hjälper företag att definiera, utforma och implementera nästa generations datacenter med elastiska digitala arkitekturer. De blir en hörnsten i verksamheten och bidrar direkt till affärsresultat. De gynnar arbetets framtid.

  Vi gör dem till verklighet snabbare. Genom att implementera företagsmoln. Och genom att ligga i framkant när det gäller grundläggande infrastruktur, inklusive verktyg för socialt, mobilt och analys (SMAC), automatiseringsarkitekturer och programcentrerade infrastrukturer. Morgondagens datacenter är inom räckhåll, och vi ligger redan steget före.

 • Kognitiv infrastruktur
 • Kognitiv infrastruktur

  Organisationer som är ute efter morgondagens konkurrensfördelar vet att kognitiv infrastruktur är nästa stora steg de måste ta för att skapa innovation och hålla sig relevanta.

  Cognizant formar redan infrastruktur kring självläkning och beteendeanalys med teknik med höga prestanda, omfattande databehandling, snabbare I/O-söktider och realtidsvisualiseringar.

  Våra Turbo HPC-lösningar och digitala affärslösningar ger avancerad hantering av kundupplevelser med hjälp av Business Intelligence och analys. En ny typ av infrastrukturspecialister och infrastrukturutvecklare hjälper redan kunder att förverkliga kognitiv infrastruktur snabbare.

 • Nästa generations tjänste-plattformar
 • Nästa generations tjänste-plattformar

  Framtidsinriktade IT-ledare och företag är ute efter nästa generations branschspecifika tjänsteplattformar som möjliggör socialt, mobilt, analys och molnet (SMAC).

  Cognizant anpassar redan SMAC efter integrerade program, infrastrukturer, affärsprocesser och lösningar. Vår tjänsteinriktade verksamhetsmodell gör det möjligt för plattformar och program att leverera nästa generations lösningar idag. Vi skapar byggstenarna för morgondagens integrerade plattform med OnTarget, assetSERV, SmartTrials, WorkPort och TruMobi. Och vi gör det möjligt för molnet att leverera de här plattformarna med Cloud360: Ett ledande molnorkestreringsverktyg.

 • Programvarude finierade nätverk
 • Programvarude finierade nätverk

  Morgondagens företagsnätverk som drivs av intelligent och intuitiv programvara kommer att leverera förbättrade användarupplevelser, möjliggöra sakernas internet och ständigt tillgängliga företag.

  Det här ställer nya krav på infrastrukturen eftersom den verkligen blir programvarustyrd, vilket leder till en mängd affärsmöjligheter och möjligheter för anpassning till snabb tillväxt i affärs- och tekniklandskapet. Programvarudefinierade nätverk ger organisationerna central kontroll eftersom dataflödet kan hanteras effektivt och bättre implementering av policyer och protokoll. Dessutom ansluter vi det äldre landskapet till den digitala världen.

Påskynda affärer | Infrastruktur | Cognizant Technology Solutions