carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Omvandla företagets behov till konkurrensfördelar

DESIGNA, INTEGRERA OCH HANTERA EDGE-TO-CORE-LÖSNINGAR, TJÄNSTER OCH PLATTFORMAR

INFORMATION, ANALYS OCH BESLUTSFATTANDE VID EDGE


Dagens affärstempo och dataspridning kräver databearbetning närmare datakällan för snabbare och mer praktiska beslut. Edge-dataanvändning flyttar beräkningsintensiva, svarstidskänsliga program närmare slutanvändaren för att ge beslutsfattande i nära realtid.

I IoT-åldern genererar närapå alla anslutna och instrumenterade enheter enorma mängder data. Med molnet går det att bygga ekosystem för enheter i företaget – men för det krävs ytterligare tid och bättre anslutningar för att möjliggöra faktabaserade beslut efter analys. Att skicka data till molnet och vänta på resultat kostar dyrbar bandbredd och utgör ett hinder för responsivitet i realtid.

Det finns en bättre metod: mycket av de data som samlas in från enheter kan analyseras nära ursprungskällan – det vill säga ”edge” – och därmed ge närapå omedelbara, automatiska resultat. Det är där Cognizants Edge-tjänster har sin roll. Vi möjliggör dataanalys vid datainsamlingspunkten – på själva enheterna samt i de gatewayer och mikrodatacenter som sammankopplar företagets ekosystem. 

Med hjälp av intelligent edge-design, konfiguration och hantering kan vi leverera beräkningsfunktioner till de logiska slutpunkterna i nätverket, så att du får bättre prestanda, lägre driftskostnader och mer tillförlitlighet för program och tjänster med låg svarstid.

61 %

av seniora IT-chefer anser att oförmågan att samla in, lagra, integrera och analysera data i realtid från slutpunktsenheter är ett stort hinder för framgångsrik IOT-implementering.

LÄS MER

LÖSNINGAR

EDGE-DATAANVÄNDNING FÖR ATT SKAPA EN KONKURRENS-FÖRDEL


De ständigt ökande affärsmöjligheterna i branschen gör att din organisation måste skapa edge-to-core-tjänster med en vy från utsidan. Cognizants Edge-tjänster sammanför edge-to-core-infrastruktur, analys, relaterade vertikala lösningar, tjänster och plattformar för branschvariationer och skala.

 • EDGE-DESIGN

  DESIGNA INNOVATIVA EDGE-LÖSNINGAR

  Cognizants erbjudande Anpassade edge-enhetsdesign tillhandahåller beprövade lösningar för produktutveckling som hjälper dig att sätta dina idéer i produktion. Vi använder våra designkunskaper till att hjälpa dig med edge-enhetsutveckling, inbäddad utveckling, sensorintegrering, edge-enhetstestning samt säkerhetslösningar för edge-enheter. Vi kan även rådgöra med dig om val av edge-enheter och sensorer baserat på kravanalysen och teknikplaneringen för din edge-till-molnlösning.

 • EDGE-INTEGRERING

  FÖRSTÅ OCH IMPLEMENTERA EDGE-TO-CORE-SYSTEM

  Med Cognizants lösning för Edge-integrering kan din organisation enkelt förstå och konfigurera egna edge-to-core-system med följande:

  • Edge som en tjänst (EaaS) erbjuder en heltäckande edge-infrastruktur för att köra en IoT-lösning. EaaS minskar inträdeshindren för ditt IoT-program och minimerar komplexiteten och riskerna för företaget vad gäller att utveckla och hantera en IoT-lösning.
  • Identifiering och utvärdering av fasta tillgångar ökar din förståelse för edge-miljön genom att ge insyn i dina OT-tillgångar, edge-IT-infrastrukturen och edge-program. En kombination av ledande OT- och IT-identifieringsverktyg, ett väldefinierat ramverk för manuell identifiering samt ett omfattande fälttjänstnätverk möjliggör insamling av detaljerad tillgångsinformation, nätverkstopologi, kommunikationsvägar och protokoll.
 • EDGE-DRIFT

  DITT IOT-NERVCENTRUM – DYGNET RUNT

  Cognizants lösning för Edge-drift erbjuder integrerad tjänster för övervakning, hantering och underhåll för din IoT-lösning. Vårt IoT Nerve Center ger ett omfattande ramverk som tillhandahåller dygnet runt-jänster för din edge-to-core-IoT-lösning, däribland övervakning, hantering och automatisering över anslutningar, program samt plattformar, tjänster och infrastruktur för IoT. 

  Huvudtjänsterna i Cognizants IoT Nerve Center innefattar:

  • Identifiering av kritiska fel
  • Tillgänglighetshantering
  • Övervakning och diagnosticering av edge-to-core-system
  • Avisering i nära realtid för oönskat systembeteende
  • Fälttjänster, reservdelar från tredje part och garantihantering 
  • Optimerade prestanda för anslutna produkter
  • Automatiserad konfigurationshantering, hantering av säkerhetskorrigeringar/uppdateringar av fast programvara 
  • Prediktiv analys och automatisering som minskar kritiska systemfel
  • Enskild instrumentpanel och trendrapporter avseende hanterade tjänster.

  Via Cognizants IoT Nerve Center-tjänster kan vi även sköta förstärkta tjänster kring vertikala, särskilda användningsfall som passar din miljö och dina behov – så att du kan fokusera på att sköta kärnverksamheten medan vi hanterar ditt IoT-program.

 • EDGE-SKYDD

  NÄTVERKSSEGMENTERING VID EDGE

  Dagens IoT-enheter och deras relaterade data interagerar med andra enheter och resurser genom ditt förlängda nätverk. Därför är det viktigt att skydda dessa IoT-enheter och tillhörande data. 

  Cognizants Edge-skydsservice skyddar kontinuerligt dina intelligenta edge-to-core-system. Vårt lösning Nätverkssegmentering ger heltäckande separation av trafik för användare, enheter och program mellan Edge och företagets IT-miljöer så att du får bättre säkerhet och efterlevnad i edge-infrastrukturen. 

  Cognizants Nätverkssegmentering distribuerar en intelligent, infrastrukturbaserad arkitektur som omfattar hela din nätverksmiljö. Den använder kraftfulla verktyg för nätverkssäkerhet till att: 

  • Dynamiskt segmentera dina IoT-enheter
  • Inspektera IoT-enheternas krypterade trafik vid nätverkshastigheter
  • Korrelera information om hot och sedan automatiskt svara på upptäckta hot var som helst i ditt distribuerade IoT-nätverk.
 • EDGE-INFORMATION

  FÅ RIKTIGA INSIKTER FRÅN DINA DATA

  Cognizants Edge-intelligens hjälper din organisation att utvinna meningsfulla, användbara insikter från de enorma mängder data som genereras av dina OT- och IoT-enheter och -plattformar.

  Vår Analys som en tjänst (AaaS) innehåller färdiga byggstenar för analys som kan påskynda utvecklingen av din intelligenta Edge. Vi hjälper dig att analysera data på plattforms-, process- och maskinnivå så att du kan upptäcka verksamhetsinsikter som kan förbättra företagets prestanda. AaaS medför analys av bransch- eller teknikspecifika data på program- och processnivå, samtidigt som det ger Edge-maskininlärning som en analytisk tjänst. Detta inkluderar edge-till-moln-samarbete där modeller kan tränas i molnet med hjälp av enorma mängder data och bilder och sedan distribueras till Edge för bearbetning.

  Vår plattform Analys i fordon ger analystjänster för autonoma, elektriska fordon samt ADAS- och AV-lösningar. Vi tillhandahåller tjänster i fordon med fokus på lokalisering, beslutsfattande och styrning.

DE SENASTE IDÉERNA

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Amazon Web Services
Dell Technologies
Google Cloud
Hitachi
HP
Microsoft
ServiceNow
VMware

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.