carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Kvalitet och snabbhet för framgång med digitala lösningar

KVALITET I SNABBSPÅRET

Framgång i den digitala eran kräver att företag åstadkommer hög kvalitet med lika hög hastighet. Cognizant hjälper dig till både kvalitet och hastighet när du förnyar verksamheten, tekniken och kundupplevelsen.

NY KVALITET FÖR DIGITALA LÖSNINGAR


Heltäckande kvalitetssäkring.

Tillförlitlig kvalitetssäkring (QA) är avgörande när företag förenklar, moderniserar och skyddar sina befintliga miljöer inför den digitala eran. Kvalitet är ett helhetsbegrepp och måste omfatta både befintliga och digitala system.

Cognizant Quality Engineering & Assurance (QE&A) förnyar QA-processen för dig med hjälp av en heltäckande ekosystemsmetod med intelligenta och automatiserade QA-processer. På så sätt vinner du i både kvalitet och hastighet för snabbare förändringar i verksamheten och tekniken, samt en bättre kundupplevelse.

SE VÅRA ERBJUDANDEN

LÖSNINGAR

SNABB KVALITET


Cognizant Quality Engineering & Assurance hjälper dig att lyckas i den digitala världen med kvalitet och snabbhet.

Med över 650 kunder inom industrispecifika användningsområden och en global närvaro är Cognizant QE&A en erkänd nyskapare inom Quality Assurance.

På QE&A är snabb kvalitet med ständig automatisering och intelligent QA bara början. QE&A förändrar kvalitetsbegreppet med QA Hub™, ett ekosystemsbaserat förhållningssätt som kombinerar djupa branschkunskaper med kvalitetssäkring, immateriella rättigheter och innovation, på basis av dynamiska partnerskap och intensiva gemenskaper. Möjligheterna har inget slut när kvaliteten är rätt.

 • SÄKRING AV AFFÄRSFÖRÄNDRING

  KOPPLA QA TILL AFFÄRS-RESULTATEN

  Cognizant kopplar kvalitetssäkringsresultaten till affärsresultaten genom att utöka kvalitetssäkringen från applikationskvalitet till affärsprocessen.

  Mer än kvalitetssäkring: Affärsprocesstjänster för den digitala eran

  Genom att fokusera på Business Process Assurance (BPA) kan företag och deras kvalitetssäkringsteam leverera applikationer och tjänster som uppfyller de krav som den digitala omvandlingen innebär.

  VISA PDF
  Affärsprocesstestning

  Affärsprocessinriktade QA-lösningar som bygger på vår branschkunskap och vårt bibliotek med domäntesttillgångar och som hanterar dina affärsmål.

  Acceptanstest för användare

  Testning av applikationer från början till slut som säkrar kvaliteten för slutanvändarna. 

  Kvalitetssäkring för blockkedjan 

  Efterlevnad för blockkedjan och regler ser till att dina program uppfyller branschspecifika och lokala regleringar samt efterlevnadskrav.

 • SÄKRING FÖR TEKNIKOMSTÄLLNING

  LANSERA DIN DIGITALA AGENDA

  Eftersom tekniken är helt central i varje digital agenda omfattar våra heltäckande kvalitetssäkringslösningar hela din digitala teknikstack – inklusive sociala medier, mobilenheter, analys, molnet och IoT-teknik – för att säkerställa att den fungerar väl med din befintliga teknikstack på företaget. 

  Sakernas internet: ett nytt slags kvalitetssäkring

  Det krävs ett paradigmskifte inom kvalitetssäkring för att dra nytta av de tekniska förändringarna av de produkter och tjänster som erbjuds inom det vida spektrum sakernas internet utgör.

  VISA PDF
  IoT-säkring

  Branschanpassade kvalitetssäkringslösningar för IoT med robotik, virtualisering av sensorer och testautomatisering för ekosystem.

  Mobilitetssäkring

  Helhetssäkring för dina mobilappliaktioner med hjälp av våra immateriella rättigheter (IPs) och on-demand-enheter.

  Kvalitetssäkring för molnmigrering

  Ett 360-graders kvalitetssäkringsramverk säkerställer de molnattribut som är nyckeln till framgång vid migrering till molnet.

  Big Data-säkring

  Big Data-testlösningar som säkerställer datavariation och -snabbhet för dina företagsapplikationer.

  IT-säkringslaboratorier

  Regionala molnbaserade IT-säkringslaboratorier som möjliggör lokaliserad testning av dina digitala tekniklösningar, med hjälp av molninfrastruktur och on-demand-försörjning av enheter.

 • SÄKRING AV KUNDUPPLEVELSEN

  PRESTANDA, SÄKERHET, TILLGÄNGLIGHET

  Säkerställ en oöverträffad kundupplevelse i dina applikationer genom QA-lösningar som fokuserar på prestanda, säkerhet och användbarhet. Vi har ett 360-graders perspektiv på kvalitet genom komplettering av affärs- och IT-säkring med ett CX-fokus.   

  Customer Experience Testing: Nyckeln till digital framgång

  När digitala lösningar blir närvarande i nästan alla aspekter av våra personliga liv och i arbetet måste företag anamma och genomföra en väldefinierad strategi för testning av kundupplevelser som främjar kundlojalitet och kundnöjdhet.

  VISA PDF
  Prestandastestning

  Prestandatestning av dina applikationer med hjälp av en mängd tekniker och integrerade ekosystem ger dig en smidig och problemfri kundupplevelse. 

  Säkehetstestning

  SAST- och DAST-anpassade kvalitetssäkringslösningar som hanterar säkerhets- och sårbarhetskrav i digitala ekosystem. 

  Tillgänglighetstestning

  Validering av användargränssnittsdesign och användbarhetsaspekter såsom navigering och åtkomst i alla kanaler för högre användning och nöjdhet.

  Crowdsourcad CX-säkring

  Crowdsourcing-baserad testning av slutanvändarnas upplevelse med hjälp av vår snabbaste plattform för on-demand-baserade testtjänster, verktyg, molnbaserade enhetslaboratorier, IP och testinfrastruktur.

 • INTELLIGENT OCH AUTOMATISERAD QA

  SMARTARE KVALITETSSÄKRING

  På Cognizant integrerar vi intelligens och automatisering som centrala element i kvalitetssäkringen, och vi använder kognitiva funktioner och en livscykelstrategi för automatisering.

  Från data till insikter: Så kan IT-driftsdata höja kvaliteten

  Genom att använda detaljanalyserade verksamhetsdata – kundåterkoppling, maskiner och tester – kan kvalitetssäkrings- och IT-team höja appkvaliteten och användarupplevelsen.

  VISA PDF COGNIZANT® AUTOMATION CENTER
  Kvalitetsinsikter

  Skapa praktiska kvalitetsinsikter med hjälp av AI och maskininlärningsfunktioner Integrerad QA-analys under programvarulivscykeln möjliggör tidig upptäckt av fel samt testoptimering. Slutanvändarnas kunskap berikar befintliga affärsprocesser och underlättar skapandet av förstklassiga produkter och tjänster.

  Automatiserad affärsprocesstestning

  Vår affärsprocessanpassade automatisering använder en patenterad algoritm som baseras på bearbetning av naturligt språk för automatisk generering av testfall. 

  In-Sprint-automatisering 

  Vår skriptlösa testautomatiseringslösning underlättar kontinuerlig testning av mobila och webbaserade applikationer i DevOps-miljöer och flexibla miljöer.

  Bot-assisterad testning 

  Konfigurerbara robotar för automatiserad testning av interaktioner mellan människa/maskin och maskin/maskin vid den fysiska/digitala gränsen för IoT.

DE SENASTE IDÉERNA

78 %

av alla företag ser kvalitet och snabbhet som nycklar till digital framgång.
– studie från Forrester Consulting beställd av Cognizant

VISA STUDIEN

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Amazon Web Services

Cognizant är Premier Consulting Partner för AWS, AWS Channel Reseller, AWS Managed Services Partner, AWS Migration Acceleration Program (MAP) Partner och AWS Marketplace Reseller. Cognizant har dessutom ackrediterad status med AWS för sjukvård och biovetenskap, finansiella tjänster, migreringskompetens, big data, Workspaces och SharePoint.

Microsoft

Tillsammans accelererar Cognizant och Microsoft kundernas digitala omställning. Cognizant och Microsoft har varit partner i 15 år och fokuserar tillsammans på att sätta kunden i centrum. Vi hjälper kunderna att förnya, omskapa och omstrukturera sina organisationer för att kunna frigöra ny potential med ett förhållningssätt som placerar mobila enheter och molnet i centrum.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.