carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1
Contact Us

Your information has been submitted successfully!

FÖRENKLA. MODERNISERA. TRYGGA SÄKERHETEN.

SKYDDA FÖRETAGET UNDER DEN DIGITALA RESAN

Möjliggör digital omvandling genom en serie säkerhetslösningar som är utformade för att skydda användardata, program och infrastruktur såväl som din värdekedja – från början till slut.

SKAPA MOTSTÅNDSKRAFT MOT CYBERANGREPP


Tillbakavisa hot och skapa tillit

Hoten är konstanta, allvarliga och förändras varje dag. För att vara smartare och mer innovativ än angriparna måste du anpassa dig snabbt och hantera utmaningarna med teknik för intrång i realtid.

Vi tillhandahåller skräddarsydda säkerhetstjänster för ett brett utbud av erbjudanden och ger support för dedicerade och hybridbaserade arkitekturer i hela stacken av säkerhetsteknik. Våra lösningar fokuserar på domänerna identitets- och åtkomsthantering, GRC för säkerhet samt cybersäkerhet. Våra tjänster för digital omställning ligger till grund för Cognizants molntjänster, mobila enheter och enhetsintegrering, som kompletteras av säkerhetsanalys för enhetlig policy- och säkerhetshantering av strukturerade och ostrukturerade data.

The result for you: A business-driven, risk-focused security strategy, operating model and compliance plan that keeps you one step ahead of constantly evolving enterprise security threats, and protects your valuable assets. All of that can translate into building trust with your customers.

SE VÅRA ERBJUDANDEN

LÖSNINGAR

SÄKRA FRAMTIDEN


En säkerhetsportfölj i världsklass

Cognizants säkerhetstjänster erbjuder företag omfattande, proaktiva, dynamiska, utökningsbara och skräddarsydda säkerhetslösningar som baseras på företagets särskilda eller molnrelaterade behov, riskprofil och tekniska landskap.

 • IDENTITETS- OCH BEHÖRIGHETSHANTERING

  STÄRK DIN DIGITALA IDENTITET

  Cognizant möjliggör för företaget att behålla kontrollen över användarnas åtkomsträttigheter. Vi har hjälpt över 200 kunder per år under de senaste 15 åren genom en kombination av dedicerade IAM-funktioner och leverantörer av klassledande teknik i syfte att leverera värde till ditt säkerhetsprogram.

 • STYRNINGS-, RISK- OCH EFTERLEVNADSTJÄNSTER

  HELTÄCKANDE, GRC-DRIVEN SÄKERHET

  Att bedöma risker för en organisation är ett kontinuerligt arbete. Cognizants styrnings-, risk- och efterlevnadstjänster (GRC) har över 200 dedicerade konsulter som ger råd till organisationer över hela världen. Våra GRC-konsulter bedömer din företagsrisk, utvecklar ramverk som uppfyller dina juridiska behov och hanterar ditt GRC-program med hjälp av IT-plattformar, policyautomatisering och systemintegrering av högsta klass.

 • CYBERSÄKERHETSTJÄNSTER

  REALTIDSSKYDD

  Cognizants cybersäkerhetstjänster ger överblick över cyberhot och dataskyddsangelägenheter i hela ekosystemet. Våra produktutvecklingsteam ger dig råd och hjälper dig att bedöma prioriteringar. De implementerar tekniska kontroller och erbjuder bruksfärdiga förvaltade lösningar på följande områden.

  • Cyberaktiviteter
  • Datasekretess och -skydd
  • Digital programsäkerhet
  • Säkerhet för datacenter och infrastrukturer
 • NÄSTA GENERATIONS SÄKERHETSTJÄNSTER

  ANALYS SOM SKYDD

  Vi använder säkerhetsanalys både i molnet och på individuella enheter för att granska din policy och säkerhetshantering med både strukturerade och ostrukturerade data. Vår DevOp-säkerhet är nära anpassad till produktutvecklingsprocessen, riktmärkning och regelbundna genomgångar av din säkerhetsplattform och infrastruktur. Vi erbjuder följande tjänster för nästa generations säkerhetsspektrum.

  • Molnsäkerhet
  • Säkerhet för sakernas internet
  • Säkerhetsanalys
  • DevOps-säkerhet

40 %+

av våra kundprojekt har utvecklats till en förvaltad säkerhetstjänst som leder till förutsägbara och resultatbaserade modeller för kunderna.

Digitally Cognizant

DE SENASTE IDÉERNA

2 000+

Cognizants informationssäkerhetskonsulter arbetar för våra kunder över hela världen.

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhetsutmaningar.

Amazon Web Services

Cognizant är Premier Consulting Partner för AWS, AWS Channel Reseller, AWS Managed Services Partner, AWS Migration Acceleration Program (MAP) Partner och AWS Marketplace Reseller. Cognizant har dessutom ackrediterad status med AWS för sjukvård och biovetenskap, finansiella tjänster, migreringskompetens, big data, Workspaces och SharePoint.

Microsoft

Tillsammans accelererar Cognizant och Microsoft kundernas digitala omställning. Cognizant och Microsoft har varit partner i 15 år och fokuserar tillsammans på att sätta kunden i centrum. Vi hjälper kunderna att förnya, omskapa och omstrukturera sina organisationer för att kunna frigöra ny potential med ett förhållningssätt som placerar mobila enheter och molnet i centrum.

Nyheter

17 maj 2017
Dexia och Cognizant i exklusiva samtal om framtida samarbeten vad gäller informationsteknik och affärsprocesstjänster

Långsiktiga avtal som möjliggör drifteffektivitet, lägre kostnader och mindre risker i verksamheten för Dexia och främjar digital innovation i Frankrike och Belgien.

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.